Voorbereiding van scholen op de Cito-toets

De Cito-toets is een van de belangrijkste toetsen die op de basisschool worden gemaakt. Kinderen van groep 8 maken deze toets om te bepalen welk type vervolgonderwijs het meest geschikt is. We hebben het dan in de meeste gevallen over het vmbo, de havo of het vwo.

Cito-toets verschilt van methodes

Het is geen groot geheim dat de Cito-toets sterk verschilt ten opzichte van de toetsen die methodes doorgaans aanbieden. Het begint al met de antwoordmogelijkheden. Waar de meeste methodetoetsen bestaan uit open vragen, zijn de vragen op de Cito-toets allemaal meerkeuze. Ook wordt er op de Cito-toets meer verwacht dat kinderen de context vertalen naar een som of opgave.
Van ‘kale sommen’ zoals 4 + 4 = is – uitzonderingen daar gelaten – geen sprake op de Cito-toets. Eerder zal de som zijn: ‘Er zitten vier knikkers in een zak en Kevin wint vier knikkers van Dagmar. Hoeveel knikkers heeft hij nu?’
Dit belangrijke verschil wordt keer op keer genoemd door kinderen, maar de meeste scholen besteden weinig tot geen aandacht aan het oefenen van de Cito-toets. De reden daarvoor is eenvoudig en terecht: ze hebben er de tijd niet voor. De kerndoelen, die iedere school moet behalen, spelen een belangrijke rol en dat betekent dat methodes van begin tot eind uit moeten. Voor het oefenen van de Cito-toets is geen tijd.

Maar goed ook

En ergens is dat maar goed ook. Oefenen voegt namelijk niet veel toe aan het leren van leerlingen. Hun vaardigheden kennen ze, evenals strategieën om tot oplossingen te komen. Domweg oefenen zou zonde van de tijd zijn, zeker als er nog meer te leren valt. Oefenen voor de Cito-toets kan daarom veel beter buiten school plaatsvinden.

Aandacht

Veel kinderen hebben al moeite om een hele dag hun aandacht bij de les te kunnen houden. Het oefenen van de Cito-toets zal aandacht vragen, aandacht die ze vaak niet hebben. Beter kunnen ze dan verleid worden met boeiende, interessante lessen en meer praktisch bezig zijn.

Motivatie

Leren moet leuk zijn. Wanneer een hele groep de Cito-toets oefent, zit de groep vaak los van elkaar in rijtjes en moeten sommen en oefeningen gemaakt worden. Weinig leuks aan, voor kinderen. Aan motivatie zal het ze dan ook ontbreken. Het gevolg, zo ervaren veel leerkrachten, is dat toetsen worden afgeraffeld en dat de uitslag kinderen weinig boeit.
Het mag duidelijk zijn. Helaas bieden weinig scholen daar ondersteuning voor en gaan ouders zelf op zoek naar geschikte methodes.

Wat doet de school dan wel?

De school zelf doet aan de Cito-toets niet zo heel veel. Wel proberen scholen hun methodes zoveel mogelijk af te stemmen op de Cito-vragen. Zo zijn er methodes die door het Cito gekeurd worden. Deze toetsen stomen leerlingen meer klaar voor de Cito-toets. Het nadeel hiervan is dat deze methodes teveel naar de Cito-toetsen kijken en te weinig naar de kerndoelen. Veel methodes zijn dan ook niet dekkend en scholen moeten dan van de Schoolinspectie op zoek naar aanvullingen.

Thuis oefenen

Des te meer redenen om thuis te oefenen, vinden veel ouders. Dat is geen slecht idee, vinden ook leerkrachten en andere deskundigen. Door thuis te oefenen ligt er minder druk op het kind, want het aantal fouten wordt niet gedeeld met andere leerlingen. Ook is de situatie anders en kan leren afgewisseld worden met iets leuks. Tot slot hebben ouders op deze manier ook meer inzicht in het toetsen van hun kind.

Cito-toets thuis oefenen

Het enige belang bij het oefenen van de Cito-toets is dat gebruik wordt gemaakt van het juiste materiaal. Speciaal om ouders tegemoet te komen heeft Bureau Bijles een lespakket ontwikkeld waarmee de Cito-toets uitvoerig geoefend kan worden. Veel aandacht voor rekenen, taal en studievaardigheden. Tevens ontvangt u bij deze bestelling maar liefst drie extra oefenboeken, die nog dieper ingaan op deze drie vakgebieden. Ga naar de webshop en bestel dit complete pakket vandaag nog, zodat u direct aan de slag kunt met de Cito oefenen.

Leave a Reply