Wil jij met je kind in groep 7 spelling oefenen? Kinderen in groep 7 moeten in korte tijd veel nieuwe categorieën eigen maken, maar ook nog eens werkwoordspelling kunnen toepassen (tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooide tijd) én aan zinsontleding kunnen doen (onder andere bijvoeglijk naamwoord en lijdend voorwerp).

Bureau Bijles heeft een compleet, praktisch en uitgebreid oefenboek laten ontwikkelen door een team van leerkrachten.

Spelling oefenen in groep 7

De lessen spelling worden in groep 7 vrijwel overal dagelijks gegeven. Dat komt omdat er in groep 7 heel veel nieuwe stof bij komt, zoals:

 • Nieuwe categorieën, waaronder woorden met een x, leenwoorden, woorden waarin de c klinkt als s en woorden waarin de c klinkt als k, woorden met een trema, woorden met of zonder hoofdletter en woorden met assimilatieverschijnselen.
 • Werkwoordspelling tegenwoordige tijd, verleden tijd sterk, verleden tijd zwak en voltooide tijd (’t kofschip-x wordt intensief gebruikt).
 • Zinsontleding waarbij onder meer gezocht moet worden naar persoonlijk voornaamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, telwoorden, rangtelwoorden en voorzetsels.
 • Interpunctie in zinnen.

De meeste lesmethoden behandelen iedere dag één van deze onderwerpen. Er wordt dan vak iets nieuws aangeleerd, maar ook herhaald. In de praktijk zien leerkrachten vaak dat regels door elkaar beginnen te lopen. Kinderen gaan bijvoorbeeld regels van ’t kofschip-x in de tegenwoordige tijd gebruiken of binnen categorieën, of ze doen juist de stam + t in een woord dat in de verleden tijd vervoegd moet worden.

Het oefenboek

Met het oefenboek Spelling Oefenen in groep 7 voorkom je dat je kind alles door elkaar blijft halen. Het oefenboek is zeer strak opgezet in een cyclus van 6 lesjes en dan een toets.

Bij de lessen is aandacht voor niet-werkwoorden (categoriewoorden), werkwoorden en grammatica. Iedere les niet-werkwoorden behandelt slechts één regel. Daardoor kunnen kinderen hier goed mee oefenen en zullen de woorden beklijven.

In het oefenboek staan ook richtlijnen die ouders kunnen gebruiken om nog meer uit spelling te halen (zoals wat je kunt doen met fout gespelde woorden en hardnekkige fouten). Omdat we er niet vanuit gaan dat iedere ouder nog precies weet hoe het ook alweer zit met al die regels, hebben we een uitgebreid stuk theorie opgenomen in het boek. Daarin is overzichtelijk terug te vinden hoe je ook alweer omgaat met al die woordsoorten, zinsdelen en werkwoordregels.

Zoals gezegd eindigen de zes lessen met een toets. In deze toets worden kinderen voorbereid op de toetsen die ze op de basisschool moeten maken volgens het leerlingvolgsysteem van Cito. Ze worden voorbereid op zowel alle dictees als de Cito-toets groep 7.

Impressie Spelling oefenen groep 7

Voordelen van het oefenboek

Of je nu het oefenboek voor spelling wilt gebruiken om een achterstand in te halen of te voorkomen, om de spellinglessen op school ook thuis te onderhouden of omdat je het fijn vindt zelf controle te houden over het leren van je kind, je zal profiteren van de volgende voordelen:

 • Een zeer uitgebreid oefenboek met praktische opdrachten die je kind zelf kan maken of met behulp van een ouder;
 • Richtlijnen om met veelgemaakte fouten aan de slag te gaan;
 • Veel herhaling van eerder aangeleerde categorieën, woordsoorten en zinsdelen zodat deze goed onderhouden worden en een vanzelfsprekendheid zullen zijn voor je kind;
 • Het oefenboek ligt parallel aan de lessen die op school gegeven worden (alle categorieën die in groep 7 belangrijk zijn komen aan bod);
 • Een goede voorbereiding op dictees in de klas en toetsen van Cito M7, E7 en de Entreetoets.
Spelling oefenboeken groep 7

Oefenboek bestellen

We bieden het oefenboek zowel digitaal als fysiek aan. We hebben drie versies ontwikkeld, namelijk:

 • Spelling Oefenen Deel 1 / M7: voor de eerste helft van groep 7 (tot en met januari)
 • Spelling Oefenen Deel 2 / E7: voor de tweede helft van groep 7 (van januari tot en met juli)
 • Spelling Oefenen Deel 1 en 2 / M7 & E7: voor het hele jaar (combinatie)

De fysieke boeken worden uitgegeven door uitgeverij Pumbo. De digitale boeken zijn direct te gebruiken en worden verkocht via betaalservice PayPro. Hieronder kunt u een keuze maken.

€ 57
Digitaal oefenboek
Uitgebreid oefenen met categorieën, werkwoorden en zinsdelen
Voorbereiding en onderhoud voor de eerste helft van groep 7
Voorbereiding op Cito M7 en Entreetoets
Inclusief theorie
Inclusief antwoorden
Direct te gebruiken
€ 57
Digitaal oefenboek
Uitgebreid oefenen met categorieën, werkwoorden en zinsdelen
Voorbereiding en onderhoud voor de tweede helft van groep 7
Voorbereiding op Cito E7 en Entreetoets
Inclusief theorie
Inclusief antwoorden
Direct te gebruiken
Spelling Oefenen Groep 7 deel 1 en 2 (digitaal)
€ 87
Digitaal oefenboek
Uitgebreid oefenen met categorieën, werkwoorden en zinsdelen
Voorbereiding en onderhoud voor de eerste en tweede helft van groep 7
Voorbereiding op Cito M7 en E7 en Entreetoets
Inclusief theorie
Inclusief antwoorden
Direct te gebruiken

Spelling Oefenen Groep 7 deel 1 (fysiek)
€ 87
Praktisch oefenboek
Uitgebreid oefenen met categorieën, werkwoorden en zinsdelen
Voorbereiding en onderhoud voor de eerste helft van groep 7
Voorbereiding op Cito M7 en Entreetoets
Inclusief theorie
Inclusief antwoorden
 
Spelling Oefenen Groep 7 deel 2 (fysiek)
€ 87
Praktisch oefenboek
Uitgebreid oefenen met categorieën, werkwoorden en zinsdelen
Voorbereiding en onderhoud voor de tweede helft van groep 7
Voorbereiding op Cito E7 en Entreetoets
Inclusief theorie
Inclusief antwoorden
 
Spelling Oefenen Groep 7 deel 1 en 2 (fysiek)
€ 137
Praktisch oefenboek
Uitgebreid oefenen met categorieën, werkwoorden en zinsdelen
Voorbereiding en onderhoud voor de eerste en tweede helft van groep 7
Voorbereiding op Cito M7 en E7 en Entreetoets
Inclusief theorie
Inclusief antwoorden