De Cito-toets in groep 5 wordt tweemaal afgenomen en dienen om een beeld te geven hoe een leerling scoort op het gebied van rekenen, taal, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Deze Cito-toetsen horen bij het leerlingvolgsysteem (LVS).

Wat er precies getoetst wordt, wanneer de Cito-toetsen in groep 5 plaatsvinden en wat je als ouder kunt doen om je kind voor te bereiden, lees je in dit artikel.

Inhoud van de Cito-toetsen in groep 5

Zoals gezegd vinden de Cito-toetsen in groep 5 tweemaal per jaar plaats. De volgende toetsen worden in groep 5 afgenomen:

 • 3 momenten van 1 uur voor rekenen
 • 2 momenten van 30 minuten voor spelling
 • 2 momenten van 45 minuten voor begrijpend lezen
 • 2 momenten van 30 minuten voor woordenschat

In totaal maken kinderen dus 9 schriftelijke toetsen per half jaar. De inhoud van de toetsen is redelijk gelijk aan die van de lesstof die daarvoor behandeld is, maar gaat wel over een half jaar terug. Met andere woorden toetst de M5-toets alle stof die vanaf augustus tot en met december aan bod is gekomen en de E6-toets alle stof van januari tot en met mei/juni.

 

Cito-scores

Voor de school is de uitslag van deze toetsen erg belangrijk. Niet alleen kunnen de leerkrachten het niveau van een individueel kind afleiden uit de Cito-scores, ook kunnen ze zien op welke vakgebieden de hele klas goed of zwak scoort. Dat is belangrijke informatie om de rest van het schooljaar (of een volgend schooljaar, wanneer het de E-toets in juni betreft) op door te gaan.

Voor een individueel kind wordt per vak bepaald of de vaardigheidsgroei van de leerlingen voldoende was.

Er zijn daarin drie mogelijkheden.

 • Groei is volgens verwachting. Er gebeurt dan niets, want het reguliere lesprogramma is toereikend (en afgestemd op de verwachte groei).
 • Groei is lager dan verwacht. Er wordt ingezet op extra ondersteuning en remedial teaching om de achterstand in te halen.
 • Groei is hoger dan verwacht. Er kan gekeken worden naar uitdagender lesmateriaal als vervanging voor de reguliere lesstof, in overleg met ouders en intern begeleider.

 

Twee toetsmomenten

Zoals gezegd zijn er twee momenten waarop de Cito-toets in groep 5 wordt afgenomen. Zo is er een M5-toets en een E5-toets, waarbij M staat voor Midden Groep 5 en E voor Eind Groep 5.

Het grootste verschil tussen beide toetsen is dat de E5-toets net iets meer toetst dan de M5-toets. Dat is niet gek, want leerlingen hebben in dat halfjaar weer het nodige bijgeleerd.

De E5-toets dient als beginsituatie voor groep 6. Handelingsplannen (al dan niet voor de hele groep of een individu) worden afgestemd op de resultaten van de Cito E5.

Voor ouders kan het handig zijn om te weten dat het vaak niet zo is dat de leerkracht van de volgende groep de plannen heeft gemaakt. Vaak maken leerkrachten in groep 5 de handelingsplannen voor begin groep 6. De nieuwe leerkracht voert deze plannen uit en evalueert ze na de toets M6.

 

Vaardigheden op de Cito-toetsen in groep 5

Wat wordt er zoal getoetst op de Cito’s van groep 5? Er zijn aardig wat vaardigheden die in groep 5 aan bod komen en die worden dan ook allemaal getoetst.

De belangrijkste zetten we voor je op een rijtje.

 

Rekenen

 • Rekenen met grote getallen tot 1.000
 • Rekenen met overschrijding over de 100
 • Vermenigvuldigen van kleine getallen
 • Vermenigvuldigen van grote getallen
 • Delen
 • Rekenen met tijd
 • Rekenen met geld
 • Meten en meetkunde
 • Ruimtelijk inzicht

 

Spelling

 • Categoriewoorden (juiste spelling)
 • Werkwoordspelling (juiste regels)
 • Beginnende grammatica

 

Begrijpend lezen

 • Lezen van teksten en het beantwoorden van vragen over de inhoud
 • Hoofdgedachte en doel kunnen afleiden uit een tekst
 • Informatie kunnen ordenen
 • Feiten en meningen kunnen benoemen

 

Woordenschat

 • De betekenis van woorden in de lijst voor groep 5 kennen
 • Woorden in categorieën kunnen verdelen
 • Woorden verbinden die bij elkaar horen

 

Voordelen van de Cito-toetsen

Normaal gesproken worden de Cito-toetsen naast de methodetoetsen afgenomen. De Cito-toetsen bieden veel voordelen.

 • De Cito-toetsen testen over een lange periode en kunnen dus een indicatie geven op langere termijn;
 • Cito-toetsen zijn gekoppeld aan de kerndoelen (en toetsen dus alles wat van kinderen op de basisschool verwacht wordt);
 • Per half jaar kan er een goed beeld worden vastgesteld van hoe een kind zich ontwikkeld;
 • Kinderen kunnen heel duidelijk laten zien wat ze beheersen en wat nog niet, door de directe vraagstelling.

 

Helpen bij de voorbereiding

Veel ouders maken zich zorgen om het onderwijs van hun kind en willen daarbij helpen. Je kunt als ouder heel goed helpen door regelmatig te vragen wat je kind geleerd heeft en hoe dit gaat.

Zo kun je bespreken wat je kind moeilijk vindt en samen oefeningen maken om de vaardigheden alsnog onder de knie te krijgen. Dit kun je natuurlijk altijd doen in overleg met de leerkracht van groep 5.

Je kunt ook besluiten om af en toe een Cito-toets van groep 5 te oefenen. Zo bereid je je kind goed voor op de Cito-toetsen die in groep 5 worden afgenomen. Je kind raakt zo vertrouwd met deze vorm van toetsen, zal weten wat er verwacht wordt en zal zich tijdens de toets zelf geen zorgen maken.

Het grote voordeel van thuis oefenen is dat je snel doorhebt waar je kind nog moeite mee heeft en daar efficiënt op inspelen.

Cito-toets groep 5 oefenboeken

Oefenboeken Cito-toets groep 5

Wil jij De Cito-toets M5 of E5 met je kind oefenen? Bureau Bijles heeft drie oefenboeken beschikbaar, namelijk een oefenboek voor M5, een oefenboek voor E5 en een combinatie van beiden.

Hieronder zie je enkele fragmenten uit de oefenboeken.

Cito-toets groep 5 oefenboek impressie

Impressie Cito-toets Groep 5 Oefenen 2

 

Extra oefenen voor de Cito-toets van groep 5?

Bestel hieronder de fysieke of digitale versie van de oefenboeken voor M5, E5 of de combinatie en profiteer van het uitgebreide oefenmateriaal voor een goede voorbereiding op de Cito-toetsen in groep 5.

Cito-toets Groep 5 M5 oefenboek
€ 97
Fysiek oefenboek
Ruim 300 oefeningen voor M5
Bereidt voor op 1e helft groep 5 (augustus-januari)
Volledige voorbereiding op Cito M5
 
Cito-toets Groep 5 E5 oefenboek
€ 97
Fysiek oefenboek
Ruim 300 oefeningen voor E5
Bereidt voor op 2e helft groep 5 (januari-juni)
Volledige voorbereiding op Cito E5
 
Cito-toets Groep 5 combinatie
€ 147
Fysiek oefenboek
Ruim 600 oefeningen voor M5 en E5
Volledige voorbereiding op alle Cito-toetsen in groep 5
Bespaar ruim € 45
 

Cito-toets Groep 5 M5 digitaal
€ 67
Het M5 oefenboek, maar dan digitaal
Bereidt voor op 1e helft groep 5 (augustus-januari)
Direct te gebruiken
Bespaar € 30
Cito-toets Groep 5 E5 digitaal
€ 67
Het E5 oefenboek, maar dan digitaal
Bereidt voor op 2e helft groep 5 (januari-juni)
Direct te gebruiken
Bespaar € 30
Cito-toets Groep 5 Combi digitaal
€ 117
Complete Oefenboek, maar dan digitaal.
Volledige voorbereiden op alle Cito-toetsen in groep 5
Direct te gebruiken
Bespaar € 30

(Voor onze digitale producten wordt u vanzelf doorgestuurd naar betalingsprovider PayPro. Voor onze fysieke boeken wordt u automatisch doorgestuurd naar BoekenBestellen.nl)