De Cito toets groep 5 (ook bekend als de Leerling in Beeld-toets) wordt tweemaal in een schooljaar afgenomen en dient om een beeld te geven hoe een leerling scoort op het gebied van rekenen, taal, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Deze Cito-toetsen horen bij het leerlingvolgsysteem (LVS).

Wat er precies getoetst wordt, wanneer de LiB- of Cito-toetsen in groep 5 plaatsvinden en wat je als ouder kunt doen om je kind voor te bereiden, lees je in dit artikel.

Tip: Bekijk onze oefenboeken aan het einde van het artikel!

Inhoud van de Cito-toetsen in groep 5

Zoals gezegd vinden de Cito-toetsen in groep 5 tweemaal per jaar plaats. De volgende toetsen worden in groep 5 afgenomen:

 • Rekenen
 • Begrijpend lezen
 • Spelling

In totaal maken kinderen meerdere schriftelijke toetsen per half jaar. De hoeveelheid hangt af van of al gekozen is voor de nieuwe Cito-toets Leerling in Beeld of de oude Cito nog wordt gebruikt. De inhoud van de toetsen is redelijk gelijk aan die van de lesstof die daarvoor behandeld is, maar gaat wel over een half jaar terug.

Met andere woorden toetst de M5-toets alle stof die vanaf augustus tot en met december aan bod is gekomen en de E6-toets alle stof van januari tot en met mei/juni.

Cito Leerling in Beeld groep 5 opgavenboekjes

Cito-scores

Voor de school is de uitslag van deze toetsen erg belangrijk. Niet alleen kunnen de leerkrachten het niveau van een individueel kind afleiden uit de Cito-scores, ook kunnen ze zien op welke vakgebieden de hele klas goed of zwak scoort.

Dat is belangrijke informatie om de rest van het schooljaar (of een volgend schooljaar, wanneer het de E-toets in juni betreft) op door te gaan.

Voor een individueel kind wordt per vak bepaald of de vaardigheidsgroei van de leerlingen voldoende was.

Er zijn daarin drie mogelijkheden.

 • Groei is volgens verwachting. Er gebeurt dan niets, want het reguliere lesprogramma is toereikend (en afgestemd op de verwachte groei).
 • Groei is lager dan verwacht. Er wordt ingezet op extra ondersteuning en remedial teaching om de achterstand in te halen.
 • Groei is hoger dan verwacht. Er kan gekeken worden naar uitdagender lesmateriaal als vervanging voor de reguliere lesstof, in overleg met ouders en intern begeleider.

Twee toetsmomenten

Zoals gezegd zijn er twee momenten waarop de toets van Leerling in Beeld of Cito-toets in groep 5 wordt afgenomen. Zo is er een M5-toets en een E5-toets, waarbij M staat voor Midden Groep 5 en E voor Eind Groep 5.

Het grootste verschil tussen beide toetsen is dat de E5-toets net iets meer toetst dan de M5-toets. Dat is niet gek, want leerlingen hebben in dat halfjaar weer het nodige bijgeleerd.

De E5-toets dient als beginsituatie voor groep 6. Handelingsplannen (al dan niet voor de hele groep of een individu) worden afgestemd op de resultaten van de Cito E5.

Voor ouders kan het handig zijn om te weten dat het vaak niet zo is dat de leerkracht van de volgende groep de plannen heeft gemaakt. Vaak maken leerkrachten in groep 5 de handelingsplannen voor begin groep 6.

De nieuwe leerkracht voert deze plannen uit en evalueert ze na de toets M6.

Aan de slag met de Cito van groep 5.

Vaardigheden op de Leerling in Beeld- en Cito-toetsen in groep 5

Wat wordt er zoal getoetst op de Cito’s van groep 5? Er zijn aardig wat vaardigheden die in groep 5 aan bod komen en die worden dan ook allemaal getoetst.

De belangrijkste zetten we voor je op een rijtje.

Rekenen

 • Rekenen met grote getallen tot 1.000
 • Rekenen met overschrijding over de 100
 • Vermenigvuldigen van kleine getallen
 • Vermenigvuldigen van grote getallen
 • Delen
 • Rekenen met tijd
 • Rekenen met geld
 • Meten en meetkunde
 • Ruimtelijk inzicht

Spelling

 • Categoriewoorden (juiste spelling)
 • Werkwoordspelling (juiste regels)
 • Beginnende grammatica

Begrijpend lezen en woordenschat

 • Lezen van teksten en het beantwoorden van vragen over de inhoud
 • Hoofdgedachte en doel kunnen afleiden uit een tekst
 • Informatie kunnen ordenen
 • Feiten en meningen kunnen benoemen
 • De betekenis van woorden in de lijst voor groep 5 kennen
 • Woorden in categorieën kunnen verdelen
 • Woorden verbinden die bij elkaar horen
Oefenboek Cito en Leerling in Beeld voor groep 5.

Voordelen van de Cito-toetsen

Normaal gesproken worden de LiB- en Cito-toetsen naast de methodetoetsen afgenomen. De Cito-toetsen bieden veel voordelen.

 • De Cito-toetsen testen over een lange periode en kunnen dus een indicatie geven op langere termijn;
 • Cito-toetsen zijn gekoppeld aan de kerndoelen (en toetsen dus alles wat van kinderen op de basisschool verwacht wordt);
 • Per half jaar kan er een goed beeld worden vastgesteld van hoe een kind zich ontwikkeld;
 • Kinderen kunnen heel duidelijk laten zien wat ze beheersen en wat nog niet, door de directe vraagstelling.

Helpen bij de voorbereiding: Kun je de Cito groep 5 oefenen?

Veel ouders maken zich zorgen om het onderwijs van hun kind en willen daarbij helpen. Je kunt als ouder heel goed helpen door regelmatig te vragen wat je kind geleerd heeft en hoe dit gaat.

Zo kun je bespreken wat je kind moeilijk vindt en samen oefeningen maken om de vaardigheden alsnog onder de knie te krijgen. Dit kun je natuurlijk altijd doen in overleg met de leerkracht van groep 5.

Je kunt ook besluiten om af en toe een Cito-toets van groep 5 te oefenen. Zo bereid je je kind goed voor op de Cito-toetsen en toetsen van Leerling in Beeld die in groep 5 worden afgenomen. Je kind raakt zo vertrouwd met deze vorm van toetsen, zal weten wat er verwacht wordt en zal zich tijdens de toets zelf geen zorgen maken.

Het grote voordeel van thuis oefenen is dat je snel doorhebt waar je kind nog moeite mee heeft en daar efficiënt op inspelen.

Cito-toets groep 5 oefenboeken

Cito-toets groep 5 oefenen met oefenboeken

Wil jij De Cito-toets M5 of E5 met je kind oefenen? Bureau Bijles heeft drie oefenboeken beschikbaar, namelijk een oefenboek voor M5, een oefenboek voor E5 en een combinatie van beiden. De boeken bereiden zowel voor op de Cito-toetsen als de Leerling in Beeld-toetsen.

Hieronder zie je enkele fragmenten uit de oefenboeken.

Cito-toets groep 5 oefenboek impressie
Impressie Cito-toets Groep 5 Oefenen 2

Extra oefenen voor de Cito-toets van groep 5?

Bestel hieronder de fysieke of digitale versie van de oefenboeken voor M5, E5 of de combinatie en profiteer van het uitgebreide oefenmateriaal voor een goede voorbereiding op de toetsen van Leerling in Beeld en de Cito-toetsen in groep 5.

 • Cito-toets groep 5 oefenen deel 1 – M5
 • Help je kind met de toetsen in de eerste helft van groep 5.
 • Ruim 300 oefeningen
 • Gemaakt door leerkrachten
 • Complete voorbereiding op álle toetsen
 • €67 / digitaal
 • €97 / fysiek
 • Cito-toets groep 5 oefenen deel 2 – E5
 • Help je kind met de toetsen in de tweede helft van groep 5.
 • Ruim 300 oefeningen
 • Gemaakt door leerkrachten
 • Complete voorbereiding op álle toetsen
 • €67 / digitaal
 • €97 / fysiek
 • Cito-toets groep 5 oefenen deel 1 en 2 – M5/E5
 • Help je kind met alle toetsen van groep 5.
 • Ruim 600 oefeningen
 • Gemaakt door leerkrachten
 • Complete voorbereiding op álle toetsen
 • Voordeliger combinatiepakket
 • €117 / digitaal
 • €147 / fysiek

(Voor onze digitale producten wordt u vanzelf doorgestuurd naar betalingsprovider PayPro. Voor onze fysieke boeken wordt u automatisch doorgestuurd naar BoekenBestellen.nl)

Reviews en ervaringen oefenboek Cito-toets groep 5