De Cito groep 7 is een van de belangrijkste toetsen die kinderen op de basisschool maken. Het zijn namelijk de laatste Cito-toetsen die meetellen voor het (voorlopig) schooladvies en dus een rol spelen bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Basisscholen nemen de Cito-toets groep 7 – de Leerling in Beeld-toets of een aanverwante toets – af in januari en mei of juni. In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over de Cito-toets groep 7. We beginnen met een paar voorbeeldopgaven, zodat je weet wat je kind moet kunnen.

Inhoud van de Cito in groep 7

In groep 7 leren kinderen nog erg veel nieuwe vaardigheden en strategieën op het gebied van rekenen, spelling, werkwoordspelling en begrijpend lezen. De Cito-toetsen 3.0 en 4.0 (Leerling in Beeld, ook wel LiB-toets genoemd) zijn dan ook uiteenlopend. Hieronder sommen we op wat er in de toetsen aan bod komt:

  • Taalverzorging (spelling van werkwoorden en niet-werkwoorden, interpunctie)
  • Rekenen
  • Begrijpend lezen

Taalverzorging

Het vaak taalverzorging omvat het schrijven en correct spellen van werkwoorden en niet-werkwoorden. Niet-werkwoorden zijn categoriewoorden, die kinderen op school hebben aangeleerd. Een woord als “journaal” is bijvoorbeeld een Frans leenwoord en het woord “fantastisch” een –sch woord.

Werkwoordspelling focust zich op het correct vervoegen van werkwoorden naar verleden tijd, tegenwoordige tijd én voltooide tijd.

Tot slot is er interpunctie. Daarbij gaat het om het correcte gebruik van leestekens en hoofdletters. Tekens die hierbij aan bod komen zijn het uitroepteken, vraagteken, de punt, de komma, de puntkomma en de dubbele punt.

Rekenen

Rekenen is heel divers en uiteenlopend. Alle strategieën die tot en met groep 7 aangeleerd zijn, worden getoetst. We hebben het hierbij over grote getallen, kommagetallen, breuken, procenten, verhoudingen, maten en gewichten en geldrekenen. Ook het rekenen met tijd komt voorbij.

Ruimtelijke oriëntatie en inzicht worden getoetst aan de hand van schema’s en tabellen en opgaven waarbij plattegronden moeten worden gemaakt of gekozen. Het komt bij rekenen vaak voor dat kinderen een bepaald gedeelte heel sterk maken en een ander gedeelte juist niet.

Begrijpend lezen

In groep 7 is begrijpend lezen van cruciaal belang. Het telt hoog mee voor het schooladvies en gaat verder dan het enkel en alleen lezen van een tekst en beantwoorden van vragen. Er worden vaardigheden aangeboord zoals het voorspellen van een tekst, het activeren van voorkennis en het juist hanteren van signaalwoorden en verwijswoorden. Ook meningen en feiten moeten uit teksten kunnen worden gehaald. De leerling moet daarnaast in staat zijn argumenten in teksten te vinden.

Cito groep 7

Opzet van de Cito-toetsen in groep 7

In groep 7 worden de Cito-toetsen op verschillende dagen afgenomen. De meeste scholen toetsen in de ochtend en doen dan één of twee vakken. De afname van de Cito-toets kan dus een paar dagen – en soms zelfs een paar weken – in beslag nemen. Scholen beslissen zelf wanneer ze de toetsen afnemen. Hier zijn geen landelijke afspraken over. Wel is het raadzaam om de Cito M7 in januari af te nemen en de Cito E7 in mei of juni. Dat zijn namelijk het midden en einde van een schooljaar.

Entreetoets of Cito-toets E7?

Grote kans dat je ook de term “Entreetoets” voorbij hebt horen komen. Er zijn scholen die de Entreetoets afnemen in plaats van de E7 Cito of Leerling in Beeld, maar ook scholen die dit niet meer doen. Het beste informeer je bij je school of de leerkracht van groep 7 wat voor jouw kind telt.

Heel veel verschil maakt het echter niet uit. Inhoudelijk lijken de Cito E7 en de Entreetoets namelijk heel veel op elkaar. Meer informatie over de Entreetoets lees je in dit artikel.

Cito toets groep 7 oefenboek

Cito oefenen groep 7

Veel ouders kiezen ervoor de Cito groep 7 te oefenen met hun kind. Ze ervaren namelijk achterstanden door lerarentekorten en veelvuldige uitval. Ze willen voorkomen dat hun kind een te laag advies krijgt of met een achterstand in het voortgezet onderwijs begint.

Bureau Bijles heeft, in samenwerking met uitgeverij Educazione en leerkrachten uit het basisonderwijs, een uitgebreid oefenboek samengesteld om de Cito van groep 7 te oefenen. Dit is het meest complete en professionele boek dat op dit moment beschikbaar is. In ruim 700 oefeningen (bijna drie keer meer dan de echte Cito’s) worden kinderen goed voorbereid en ontdek je als ouder waar nog hiaten zijn.

Impressie Cito-toets oefenboek voor groep 7

Cito-toets Groep 7 Oefenen
€ 147
Fysiek oefenboek
Ruim 700 oefeningen voor M7 en E7
Volledige voorbereiding op alle Cito-toetsen in groep 7
Bereid voor op Leerling in Beeld
Samengesteld door leerkrachten