Zoek jij hulp bij de Cito-toets groep 7 oefenen met je kind? Groep 7 is het belangrijkste jaar op school. De resultaten zijn namelijk een van de laatste cijfers die meetellen voor het schooladvies van groep 8. Dit advies is gebaseerd op de scores van de toetsen die tot aan groep 7 worden afgenomen: de Leerling in Beeld/ Cito’s M6 tot en met E7 wegen hierbij het zwaarst, want die zijn het meest recent.

In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over de Cito-toets groep 7 en helpen we je op weg.

Tip: Bekijk onze oefenboeken aan het einde van dit artikel!

Waarom Cito-toetsen?

Cito-toetsen (Leerling in Beeld-toetsen) dienen om het ontwikkelingsperspectief van kinderen in kaart te brengen. Zo kunnen leerkrachten zien of individuele leerlingen en complete groepen de juiste groei doormaken. Hieronder zie je een voorbeeld van zo’n ontwikkelingsperspectief op individueel niveau en een analyse op groepsniveau.

Ontwikkelingsperspectief
De zwarte lijn laat de persoonlijke groei van de leerling zien. Deze ligt voor begrijpend lezen hoger dan het landelijk gemiddelde. Bij rekenen en wiskunde scoort deze leerling net onder het hoogste niveau.
Ontwikkelingsperspectief groep
Op het gebied van rekenen en wiskunde is deze groep zeer gemiddeld, zeker in de laatste toets (helemaal rechts).

De LiB- en Cito-toetsen maken onderdeel uit van het leerlingvolgsysteem en worden landelijk gebruikt om kinderen in te scoren. Dat gebeurt twee keer per jaar. In die toets wordt eigenlijk het afgelopen halve jaar en de periode daaraan voorafgaand getoetst.

Daarin verschillen Cito-toetsen van methodetoetsen.

Methodetoetsen

De meeste kinderen komen thuis met de uitslag van een methodetoets. Een 8,5 voor rekenen, een 9 voor taal en een 5 voor geschiedenis. Het zijn de cijfers van toetsen uit de methode.

Het verschil met Cito-toetsen en Leerling in Beeld is dat de methodetoetsen veel frequenter plaatsvinden. Een rekentoets en taaltoets wordt om de drie weken afgenomen, een toets voor wereldoriëntatie vaak eens per maand. De stof die getoetst wordt ligt echter nog vers in het geheugen (want deze is net behandeld) en dat geldt niet voor de Cito-toetsen, die over een half jaar gaan.

Verschil tussen Cito-toetsen en methodetoetsen

De grootste verschillen tussen de Cito-toetsen en methodetoetsen hebben we voor je op een rijtje gezet in dit handige overzicht.

Voorlopig schooladvies

Het voorlopig schooladvies is in 70 tot 80 procent van de gevallen ook het uiteindelijke schooladvies. In de afbeelding “ontwikkelingsperspectief” hierboven heb je kunnen zien dat de leerling in kwestie op het gebied van rekenen tweemaal havo en eenmaal vmbo-gemengde leerweg scoort en voor begrijpend lezen op vwo zit. Een voorlopig schooladvies op basis van deze gegevens zou dus havo/vwo kunnen zijn.

Maar het is niet zo dat alleen de Cito-toetsen tot een schooladvies leiden. Ook factoren als werkhouding, huiswerkattitude en gedrag spelen mee bij het voorlopige- en eindadvies voor het voortgezet onderwijs.

Inhoud van de Cito groep 7

In groep 7 leren kinderen nog erg veel nieuwe vaardigheden en strategieën op het gebied van rekenen, spelling, werkwoordspelling en begrijpend lezen. De Cito-toetsen zijn dan ook uiteenlopend. Hieronder sommen we op wat er in de toetsen aan bod komt:

 • Taalverzorging (spelling van werkwoorden en niet-werkwoorden, interpunctie)
 • Rekenen
 • Begrijpend lezen (woordenschat en tekstbegrip)

Taalverzorging

Het vak taalverzorging omvat het schrijven en correct spellen van werkwoorden en niet-werkwoorden. Niet-werkwoorden zijn categoriewoorden, die kinderen op school hebben aangeleerd. Een woord als “journaal” is bijvoorbeeld een Frans leenwoord en het woord “fantastisch” een –sch woord.

Werkwoordspelling focust zich op het correct vervoegen van werkwoorden naar verleden tijd, tegenwoordige tijd én voltooide tijd.

Tot slot is er interpunctie. Daarbij gaat het om het correcte gebruik van leestekens en hoofdletters. Tekens die hierbij aan bod komen zijn het uitroepteken, vraagteken, de punt, de komma, de puntkomma en de dubbele punt.

Rekenen

Rekenen is heel divers en uiteenlopend. Alle strategieën die tot en met groep 7 aangeleerd zijn, worden getoetst. We hebben het hierbij over grote getallen, kommagetallen, breuken, procenten, verhoudingen, maten en gewichten en geldrekenen. Ook het rekenen met tijd komt voorbij.

Ruimtelijke oriëntatie en inzicht worden getoetst aan de hand van schema’s en tabellen en opgaven waarbij plattegronden moeten worden gemaakt of gekozen. Het komt bij rekenen vaak voor dat kinderen een bepaald gedeelte heel sterk maken en een ander gedeelte juist niet.

Begrijpend lezen

In groep 7 is begrijpend lezen van cruciaal belang. Het telt hoog mee voor het schooladvies en gaat verder dan het enkel en alleen lezen van een tekst en beantwoorden van vragen. Er worden vaardigheden aangeboord zoals het voorspellen van een tekst, het activeren van voorkennis en het juist hanteren van signaalwoorden en verwijswoorden. Ook meningen en feiten moeten uit teksten kunnen worden gehaald. De leerling moet daarnaast in staat zijn argumenten in teksten te vinden.

Cito-toets groep 7 oefenen met het oefenboek van Bureau Bijles.

Opzet van de Cito-toets groep 7

In groep 7 worden de Cito-toetsen op verschillende dagen afgenomen. De meeste scholen toetsen in de ochtend en doen dan één of twee vakken. De afname van de Cito-toets kan dus een paar dagen – en soms zelfs een paar weken – in beslag nemen. Scholen beslissen zelf wanneer ze de toetsen afnemen. Hier zijn geen landelijke afspraken over. Wel is het raadzaam om de Cito M7 in januari af te nemen en de Cito E7 in mei of juni. Dat zijn namelijk het midden en einde van een schooljaar.

Kun je oefenen voor de Cito-toetsen M7 en E7?

Veel ouders kiezen ervoor de Cito groep 7 te oefenen met hun kind. De redenen lopen uiteen. Sommige ouders ervaren achterstanden door lerarentekorten en veelvuldige uitval. Andere ouders willen voorkomen dat hun kind een te laag advies krijgt of met een achterstand in het voortgezet onderwijs begint.

Bureau Bijles heeft, in samenwerking met uitgeverij Educazione en leerkrachten uit het basisonderwijs, een uitgebreid oefenboek samengesteld om de Cito-toets van groep 7 te oefenen. Dit is het meest complete en professionele boek dat op dit moment beschikbaar is. In de meest uiteenlopende en gevarieerde oefeningen worden kinderen goed voorbereid en ontdek je als ouder waar nog hiaten zijn.

Cito-toets groep 7 oefenen - oefenboek met drie bonussen voor studievaardigheden, rekenen en taal en spelling

Wanneer wel en wanneer niet de Cito-toets groep 7 oefenen?

Oefenen voor de Cito-toetsen M7 en E7 kan zinvol zijn in de volgende situaties:

 • Een goede voorbereiding op de LVS toetsen van Cito en Leerling in Beeld;
 • Het onder de knie krijgen van de vraagstelling op Cito-toetsen, die anders is dan tijdens de methodetoetsen;
 • Wanneer je bang bent dat lesstof door een half jaar wegzakt en je wil die lesstof “onderhouden”, is oefenen zinvol;
 • Door achterstanden die zijn opgelopen in het onderwijsprogramma, kunnen kinderen baat hebben bij extra oefenen;
 • Om te bekijken op welke gebieden je kind nog extra begeleiding nodig heeft op school, is het handig om te oefenen;
 • Kinderen worden zekerder van hun zaak en maken de LVS-toetsen beter als ze hierop zijn voorbereid met goed oefenmateriaal.

Ga niet oefenen om het schooladvies te beïnvloeden. Het is in praktijk mogelijk om een havo- of vwo-advies af te dwingen door een kind te laten oefenen, maar dit wordt door leerkrachten afgeraden.

Oefenmateriaal

Als oefenen zinvol is, is het belangrijk om goed oefenmateriaal in huis te halen. Helaas is er op internet veel materiaal te vinden dat niet toereikend is. Het is achterhaald, verouderd of dekt totaal niet de lading van de lesstof van groep 7.

Omdat er veel vraag naar oefenstof was, heeft Bureau Bijles het oefenpakket “Eindtoets Groep 7 Oefenen” ontwikkeld.

In dit oefenpakket:

 • Komt alle lesstof van groep 7 (Midden en Eind) aan bod;
 • Worden kinderen voorbereid op de typische vraagstelling van de M7, E7 Cito-toets en de toetsen van Leerling in Beeld;
 • Krijg je als ouder een duidelijk overzicht van wat je kind op dit moment kan en waar nog aan gewerkt moet worden.

Het oefenpakket beslaat meer dan 550 unieke oefeningen en dat is, met driemaal zoveel als de opdrachten op de Cito Leerling in Beeld, meer dan genoeg om het maximale uit de Cito-toets M7 en E7 te halen. Bovendien krijg je nog eens drie bonusboeken om nog meer te oefenen met studievaardigheden, rekenen en taal en spelling.

Impressie Cito-toets groep 7 oefenen

Omdat we vinden dat het oefenpakket voor iedereen beschikbaar moet zijn bieden we het in drie varianten aan. Voor ouders die ook alvast oefenmateriaal voor de Eindtoets in groep 8 in huis willen halen is er een combinatiepakket beschikbaar. Voor minder dan de prijs van een uur bijles haal je een compleet oefenpakket vandaag nog in huis.

Cito groep 7 oefenen review
 • Cito-toets groep 7 oefenen – digitaal
 • Help je kind met de toetsen van groep 7.
 • Ruim 550 oefeningen
 • Gemaakt door leerkrachten
 • Complete voorbereiding op álle toetsen
 • Ook voor Leerling in Beeld, Route 8 en IEP
 • €47 / digitaal
 • €137 / fysiek
 • Cito-toets groep 7 oefenen – fysiek
 • Help je kind met de toetsen van groep 7.
 • Luxe werkboek
 • Met bonussen: rekenen, studievaardigheden en taal
 • Complete voorbereiding op álle toetsen
 • €137 / Inclusief bonussen
 • Zonder bonusboeken voor taal, studievaardigheden en rekenen
 • €87 / Exclusief bonussen
 • Cito-toets groep 7 en 8 – digitaal
 • Help je kind met alle toetsen van groep 7 en 8.
 • Combinatie van groep 7 en 8
 • Bereid voor op alle toetsen in groep 7 en 8
 • Leerling in Beeld, Cito, Doorstroomtoets
 • Inclusief 6 bonussen
 • Voordeliger combinatiepakket
 • €87 / digitaal