Naast de Cito-toets in groep 8 maken de kinderen op de basisschool de zogenaamde LVS-toetsen. Dit zijn Cito-toetsen conform het leerlingvolgsysteem. Het gaat om een stuk of tien toetsen per leerjaar, afgenomen in januari/ februari en mei/juni. Deze toetsen beginnen al in groep 1-2 en stoppen pas in groep 8. De Cito Eindtoets is dus lang niet de enige Cito-toets die kinderen op de basisschool maken. In deze kennisbank aandacht voor de Cito-toetsen per jaargroep.