Het oefenen van rekenvaardigheden kan uw kind helpen om het inzicht in rekenproblemen te verkrijgen. Bij rekenen oefenen gaat het er vooral om dat een kind een bepaalde vaardigheid begrijpt en toe kan passen.

Rekenen oefenen

Kinderen die rekenen niet leuk vinden of denken het niet te kunnen maken niet altijd alleen maar fouten in de betreffende strategie. Vaak speelt slordigheid een grote rol. Bijvoorbeeld: een leerling bij wie de deelsom door de leerkracht is fout gerekend hoeft niet een fout gemaakt te hebben in de strategie (een deelsom oplossen), maar kan ook een fout hebben gemaakt in het aftrekken.

Rekenen domeinen

Het rekenonderwijs kent een aantal domeinen. Bij een aantal van deze domeinen geldt dat ze als basis dienen voor de andere domeinen. In het voorbeeld hierboven is dat duidelijk te zien. Om een deelsom goed te kunnen uitrekenen zal een kind ook moeten kunnen aftrekken. Andere domeinen zijn:
  • optellen en aftrekken;
  • delen en vermenigvuldigen;
  • rekenen met tijd;
  • rekenen met geld;
  • rekenen met maten en gewichten;
  • rekenen met breuken, kommagetallen en procenten.

Verschillend rekenen

Binnen de domeinen worden diverse strategieën aangeleerd. Leerkrachten kennen diverse strategieën, maar ook leerlingen hebben eigen manieren om sommen uit te rekenen. Het wil dus niet zeggen dat er per domein en per som maar één strategie juist is. Wel kan het helpen om kinderen niet teveel vrijheid te geven. De kans bestaat dat ze strategieën door elkaar gaan halen of voor de verkeerde sommen gebruiken, omdat ze er zoveel aangeleerd krijgen. Wanneer een strategie werkt, is dat voldoende.

Rekenen oefenen

Het oefenen van rekenen is goed voor leerlingen, of ze nu goed zijn in rekenen of niet. Voordelen van het oefenen met rekenen zijn er voldoende, zoals:
  • leerlingen blijven vaardigheden en strategieën herhalen;
  • leerlingen leren van hun eigen fouten;
  • leerlingen krijgen meer inzicht in bepaalde rekenproblemen;
  • leerlingen zullen succes ervaren als het werkt en gemotiveerd zijn om door te leren.

Instructiefilmpjes voor rekenen

Bureau Bijles krijgt veel vragen van ouders over rekenvaardigheden op de basisschool. Die zijn in de loop der jaren flink veranderd. Vandaar dat het goed is om enige kennis op te doen. Bureau Bijles ontwikkelde meerdere instructiefilmpjes voor rekenen. Onder meer een filmpje om staartdelingen te oefenen en een filmpje om inhoudsmaten te berekenen. Je vindt ze hieronder.

Staartdelingen oefenen

Inhoudsmaten berekenen

Oefenen voor de Cito-toets en Entreetoets

Wilt u rekenen oefenen voor de Entreetoets in groep 7 of de Cito-toets in groep 8? Bureau Bijles heeft een aantal oefenpakketten ontwikkeld, welke al door veel ouders zijn gebruikt. Ons oefenmateriaal is niet alleen geschikt om uitgebreid te oefenen met rekenen, maar ook om uw kind voor te bereiden op de Entreetoets en de Cito-toets. Klik hier om ons oefenmateriaal te bekijken.

Rekenen oefenmateriaal

Bureau Bijles weet hoe belangrijk het is dat leerlingen goed kunnen rekenen. De basis is daarbij belangrijk, maar ook moeilijkere sommen – zoals breuken en procenten – dienen goed te worden aangepakt. Om die reden hebben we oefenmateriaal gemaakt in de vorm van een reeks rekenboekjes. In ‘Rekenen oefenen’ en ‘Procenten oefenen’ komen sommen aan bod die op school aangeleerd worden. Dit zijn ook sommen die terugkomen op de entreetoets en de Cito-toets.

Bestel direct