De Cito groep 6 wordt twee keer per jaar afgenomen. Deze Cito-toets of toets van Leerling in Beeld brengt in kaart hoe het is gesteld op het gebied van taal (spelling, woordenschat en begrijpend lezen) en rekenen.

Wat wordt er precies getoetst, wanneer vinden de toetsen plaats en hoe kun je als ouder je kind goed voorbereiden op deze LiB- en Cito-toetsen?

Tip: Bekijk onze oefenboeken aan het einde van het artikel!

Inhoud van de Cito-toetsen in groep 6

Tweemaal per jaar worden de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) afgenomen bij alle kinderen op de basisschool, dus ook in groep 6. Dit kan de toets van Leerling in Beeld zijn of een oude Cito (de Cito 3.0).

Scholen zijn vrij om deze toetsen zelf in te plannen, maar over het algemeen komt het neer op:

 • Rekenen
 • Taalverzorging (spelling)
 • Begrijpend lezen

Kinderen maken dus meerdere schriftelijke toetsen.

Cito-scores

De scores van deze LiB- of Cito-toetsen zijn vooral voor de school belangrijk. Aan de hand van de uitslag kunnen leerkrachten bepalen welke leerlingen goed zijn meegekomen met de lesstof van het afgelopen half jaar.

Er kan bepaald worden of de vaardigheidsgroei van kinderen voldoende was.

Afhankelijk van de Cito-scores zijn er drie scenario’s.


 1. Verwachte toetsscore


De leerling scoort binnen de lijn der verwachting. Niet hoger en niet lager. In dat geval zal het kind gewoon doorgaan met leren zoals het hiervoor deed, zonder extra uitdaging of ondersteuning.


 1. Hogere toetsscore dan verwacht


Scoort een leerling ineens een stuk hoger op de Cito groep 6? Dan kan het zijn dat de leerkracht extra werk aan gaat bieden. Deze plusmaterialen dienen ervoor om kinderen die verder zijn dan de lesstof goed uit te dagen. Vaak is er plusmateriaal voor zowel rekenen als taal en spelling voorhanden.

Een bekend voorbeeld van Plusmateriaal voor rekenen is Rekentijgers. Hierin komen sterke rekenaars voor wiskundige raadsels en vraagstukken te staan die ze op moeten lossen.

Rekentijger groep 6 als uitdaging voor sterke rekenaars

 1. Lagere toetsscore dan verwacht


Ook kan het zijn dat een leerling keldert in de score. In dat geval onderzoekt de leerkracht waar dit aan ligt en kan er ondersteuning komen. Dit kan in de vorm van extra oefenwerk voor thuis zijn, maar ook door middel van remedial teaching.

Wat er precies gebeurt is altijd afhankelijk van de leerkracht en de school en zal in overleg met ouders gebeuren.

Twee toetsmomenten

Waarin verschillen de twee toetsmomenten in groep 6 van elkaar? Er is een M6-toets en een E6-toets.

De M6-toets wordt afgenomen in het midden van het schooljaar. Dat is in januari. Deze toets is de eerste echte meting in groep 6 en kijkt dus in hoeverre een kind zich ontwikkeld heeft sinds de E5-toets, die nog in groep 5 afgenomen werd.

De E6-toets is aan het einde van het schooljaar, meestal in juni. Deze toets dient als beginsituatie voor groep 7 en geeft de leerkracht een goed beeld van de huidige stand van zaken.

Wanneer een kind in groep 7 ineens extra ondersteuning krijgt voor een bepaald vak, kan dat dus voortkomen uit de Cito-toets die nog in groep 6 werd gemaakt.

Vaardigheden op de Cito groep 6

Welke vaardigheden worden er zoal getoetst op de toetsen van Leerling in Beeld of de Cito-toets van groep 6? Dat zijn er aardig wat. De belangrijkste en voornaamste sommen we, per vakgebied, voor je op.

Rekenen

 • Rekenen met grote getallen tot 10.000 (M6 en E6)
 • Overschrijding van duizendtallen middels optellen en aftrekken (M6) en vermenigvuldigen en delen (E6)
 • Rekenen met breuken door optellen en aftrekken (M6) en zijdeling met delen en vermenigvuldigen (E6)
 • Maten en gewichten, basis (M6) en bewerkingen (E6)
 • Verhoudingen en schalen (M6 en E6)
 • Aflezen van grafieken en diagrammen om rekenvragen te beantwoorden (M6 en E6)

Spelling en grammatica

 • Het foutloos schrijven van diverse categorieën, waaronder klankwoorden, regelwoorden en weetwoorden (M6 en E6)
 • Het juist vervoegen van werkwoorden in de tegenwoordige tijd (M6) en verleden tijd (E6)
 • Persoonsvorm en onderwerp uit een zin kunnen halen (M6 en E6)

Woordenschat

 • De betekenis aan een woord kunnen koppelen (M6 en E6)
 • Woorden kunnen categoriseren (M6 en E6)
 • Bepalen welke woorden bij elkaar horen en welke niet (M6 en E6)

Begrijpend lezen

 • Hoofdgedachte uit een tekst halen (M6)
 • Doel van een tekst bepalen (M6)
 • Informatie uit een tekst kunnen ordenen (M6)
 • Feiten en meningen kunnen onderscheiden (M6)

(Voor begrijpend lezen in groep 6 hebben we een apart oefenboek samengesteld. Je leest er meer over in dit artikel.)

Voordelen van de Cito-toetsen

Ten opzichte van de gewone methodetoetsen hebben de Cito-toetsen enkele voordelen, zowel voor de leerkrachten als voor de kinderen.

 • Er wordt getoetst over een langere periode, wat een beter beeld geeft op de lange termijn.
 • De Cito-toetsen zijn dusdanig opgebouwd dat leerkrachten makkelijk kunnen achterhalen waar leerlingen nog moeite mee hebben. Er is dus gerichter te oefenen en huiswerk te geven.
 • Ouders krijgen per half jaar een goed beeld van de tussenstand van hun kind.
 • Kinderen worden op een zeer directe manier getoetst, waarmee ze kunnen laten zien wat ze beheersen (en wat nog niet).

Cito-toets groep 6 oefenen

Natuurlijk wil je als ouder dat je kind het beste kan maken van de Cito-toetsen. Als ouder kun je helpen door de toetsstof die je kind moeilijk vindt, samen te bespreken. Door samen te kijken naar deze oefeningen, kun je makkelijker inspringen als het mis dreigt te gaan.

Ook kun je besluiten om de LiB- of Cito-toets van groep 6 te gaan oefenen. Je bereidt je kind dan heel goed voor op de Cito-toetsen van M6 en E6. Daardoor zal je kind minder stress ervaren, weten wat er van hem of haar verwacht wordt en tijdens de toets het beste laten zien.

Het voordeel van tijdig voor de Cito-toets groep 6 oefenen is dat je eventuele hiaten nog weg kunt halen door hier extra op in te zetten.

Oefenboeken Cito-toets groep 6

Wil je de Cito-toets van groep 6 of de toetsen van Leerling in Beeld met je kind oefenen? Bureau Bijles biedt drie oefenboeken aan: een oefenboek voor M6, een oefenboek voor E6 en een combinatie van beiden.

Hieronder zie je enkele fragmenten van beide oefenboeken.

Cito-toets Groep 6 Oefenen met het oefenboek van Bureau Bijles
Cito-toets Groep 6 Oefenen met het oefenboek van Bureau Bijles

Extra oefenen voor de Cito groep 6?

Bestel hieronder het fysieke of digitale oefenboek voor M6, E6 of de combinatie en profiteer van het uitgebreide oefenmateriaal voor een goede voorbereiding op de LiB- en Cito-toetsen in groep 6.

Cito-toets Groep 6 M6 digitaal
€ 67
Het M6 oefenboek, maar dan digitaal
Bereidt voor op 1e helft groep 6 (augustus-januari)
Direct te gebruiken
Bespaar € 30
Cito-toets Groep 6 E6 digitaal
€ 67
Het E6 oefenboek, maar dan digitaal
Bereidt voor op 2e helft groep 6 (januari-juni)
Direct te gebruiken
Bespaar € 30
Cito-toets Groep 6 Combi digitaal
€ 117
Complete Oefenboek, maar dan digitaal.
Volledige voorbereiden op alle Cito-toetsen in groep 6 en Leerling in Beeld
Direct te gebruiken
Bespaar € 30
Cito-toets Groep 6 M6 oefenboek
€ 97
Fysiek oefenboek
Ruim 350 oefeningen voor M6
Bereidt voor op 1e helft groep 6 (augustus-januari)
Volledige voorbereiding op Cito M6 en Leerling in Beeld
 
Cito-toets Groep 6 E6 oefenboek
€ 97
Fysiek oefenboek
Ruim 350 oefeningen voor E6
Bereidt voor op 2e helft groep 6 (januari-juni)
Volledige voorbereiding op Cito E6 en Leerling in Beeld
 
Cito-toets Groep 6 combinatie
€ 147
Fysiek oefenboek
Ruim 700 oefeningen voor M6 en E6
Volledige voorbereiding op alle Cito-toetsen in groep 6 en Leerling in Beeld
Bespaar ruim € 45
 

(Voor onze digitale producten wordt u vanzelf doorgestuurd naar betalingsprovider PayPro. Voor onze fysieke boeken wordt u automatisch doorgestuurd naar BoekenBestellen.nl)

Reviews en ervaringen Cito-toets oefenboek van Bureau Bijles