Je zal intussen gemerkt hebben dat toetsen een groot onderdeel van het onderwijs vormen. Ze bieden niet alleen inzicht in de voortgang van kinderen, maar stellen ook leerkrachten in staat om de individuele behoeften van leerlingen te ondervangen en de juiste begeleiding en ondersteuning te bieden.

In dit artikel bespreken we het belang van toetsen op de basisschool en hoe je als ouder bij kan dragen aan een goede toetsing van je kind, bijvoorbeeld door secuur om te gaan met stress bij je kind en zijn of haar welzijn. Ook kun je als ouder ondersteunen bij het oefenen van toetsen.

Toetsen als evaluatiemiddel

Toetsen – en met name de Cito-toetsen en de toets van Leerling in Beeld – dienen als een evaluatiemiddel. Met de Cito-toets kunnen leerkrachten de kennis en vaardigheden van kinderen meten en evalueren. In groep 3 tot en met groep 7 gebeurt dat twee keer per jaar: in januari en in juni. In groep 8 gebeurt dat al in november en is er in februari een eindtoets: de Doorstroomtoets.

De Cito-toetsen bieden een objectieve manier om de voortgang van een kind te volgen en eventuele hiaten tijdig op te sporen. Voor kinderen zelf bieden toetsen een manier om hun eigen voortgang te meten en hun zelfvertrouwen te vergroten.

Belang voor kinderen

Voor kinderen zijn toetsen een manier om hun eigen voortgang te meten en te zien hoe ver ze zijn gekomen in hun leerproces. Het behalen van goede resultaten kan hun zelfvertrouwen vergroten en hen aanmoedigen om door te gaan met hun inspanningen. Toch kunnen toetsen ook stress en angst veroorzaken bij sommige kinderen, vooral als ze zich niet goed voorbereid voelen. Je zal merken dat scholen de kinderen al op jonge leeftijd meer en meer bij de gemaakte toetsen betrekken. Kinderen wordt geleerd te reflecteren en zelf doelen te stellen. Dat helpt om eigenaarschap in het eigen leren te vergroten.

Hoe kun je als ouder ondersteunen?

Voor kinderen is het belangrijk dat hun ouders ze ondersteunen tijdens de afnames van de toetsen. Hoe dat eruit ziet verschilt natuurlijk van kind tot kind en van ouder tot ouder. Maar grofweg hebben alle kinderen baat bij aanmoediging en het wegnemen van eventuele stress.

Do’s and don’ts

Om het concreet te maken zetten we hier wat do’s en don’ts voor je op een rijtje, zodat je precies weet wat je wel en niet moet doen als je kind Cito-toetsen aan het maken is.

Do:

  • Informeer hoe de dag verlopen is, maar houd het breder dan enkel de toetsen;
  • Gun je kind tijd om uit te rusten en lekker te spelen;
  • Help je kind bij het oefenen van de Cito-toets;
  • Doe iets samen met je kind, zoals koken, een spelletje of een boek lezen of film kijken.

Don’t:

  • Ga niet zitten vissen hoe je kind de Cito-toetsen gemaakt heeft;
  • Geef geen adviezen om het beter te doen, want je kind zal zijn of haar best echt gedaan hebben;
  • Hang geen onrealistische verwachtingen aan je kind, want het zal gefrustreerd raken.

Door je kind aan te moedigen en te helpen bij de voorbereiding op toetsen, draag je zeker weten bij aan een positieve en ondersteunende leeromgeving. Op die manier kan je kind, met jouw hulp, met vertrouwen de Cito-toetsen gaan maken.

Samenvatting

Toetsen zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijsproces. Ze bieden niet alleen inzicht in de voortgang en ontwikkeling van kinderen, maar stellen ook de leerkrachten in staat om passende ondersteuning te blijven bieden, zowel op groepsniveau als voor een individueel  kind. Voor kinderen zelf zijn toetsen een goede manier om hun eigen voortgang te meten en hun zelfvertrouwen te vergroten. Als ouder speel je een belangrijke rol door je kind aan te moedigen en te ondersteunen. Lees ook hoe je je kind goed kan voorbereiden op toetsen in groep 3 tot en met groep 8.