Taal is een breed begrip. Onder taal worden diverse vakken geschaard, zoals begrijpend lezen, woordenschat, schrijven en spelling. Door te oefenen met taal herhaalt u met uw kind de belangrijkste onderdelen en bereidt u uw kind goed voor op de lessen die op school gegeven worden en de toekomstige entreetoets en Cito-toets.

Begrijpend lezen

Bij begrijpend lezen gaat het voornamelijk om tekstbegrip. Begrijpt een kind wat er in de tekst geschreven wordt? Kan een kind de belangrijkste boodschap uit de tekst halen en deze omzetten in eigen woorden? Begrijpend lezen is een belangrijk vak, want op zowel de entreetoets als de Cito-toets komt dit meerdere keren terug.

Woordenschat

Er zijn veel woorden en er komen steeds meer woorden bij. De betekenis van woorden is voor kinderen niet altijd duidelijk. Ze moeten de betekenis meerdere keren horen willen ze hem onthouden. Woordenschat is dus van groot belang. Door woordenschat te oefenen leren kinderen de betekenis van woorden uit de tekst te halen of het op te zoeken in een woordenboek.

Schrijven

Hoe schrijf je een goede brief? En een opstel? Schrijven speelt een belangrijke rol binnen het onderwijs. Op het voortgezet onderwijs gaat dit gewoon door, want daar moeten leerlingen nog meer schrijven. Door schrijfvaardigheden te oefenen ontdekt een leerling de belangen van een goed leesbare brief en een duidelijke structuur in een opstel.

Spelling

Op de basisschool gaat veel tijd en aandacht uit naar spelling. Spelling is een intensief vak dat veel aandacht vraagt. Het gaat hier om heel veel regels – zoals d’s en t’s, voltooid deelwoorden, persoonsvormen en onderwerpen – en uitzonderingen. Het Nederlands is wat dat betreft een vrij moeilijke taal. Door spelling te oefenen ondersteunt u uw kind optimaal met de vakken op school en werkt u aan een goede voorbereiding op het middelbaar onderwijs, maar ook op de entreetoets en de Cito-toets.

Oefenmateriaal taal, spelling en begrijpend lezen

Er is veel vraag naar oefenmateriaal om taal, spelling en begrijpend lezen te oefenen. Ons oefenmateriaal is niet alleen geschikt om te oefenen voor taal, spelling en begrijpend lezen, maar bereidt ook nog eens goed voor op de Entreetoets en de Cito-toets.

Als u niet op zoek bent naar een oefenpakket voor de Cito-toets of de Entreetoets, hebben wij ook de oefenpakketten ‘Taal en spelling oefenen’ deel 1 en 2. Daarin is alleen aandacht voor taal, spelling en begrijpend lezen.

Direct bestellen