Hoe vaak hoor je het wel niet? Cito-toetsen leiden tot stress en soms zelfs tot angsten bij kinderen. Dat begint steeds jonger en dat is jammer, want de toetsen zijn er juist om zicht te krijgen op het leren en de ontwikkeling van het kind (en niet om het ergens op af te rekenen). Hoe zorg je ervoor dat stress buiten de deur blijft en het welzijn van je kinderen centraal staat?

In dit artikel willen we je voorzien van praktische tips en strategieën om stress te beheersen en het welzijn van je kind te bevorderen tijdens de periodes waarin Leerling in Beeld en Cito-toetsen worden afgenomen. Twijfel je over de stress bij je kind? Neem dan contact op met de leerkracht en maak de stress bespreekbaar.

Cito-stress

De term “Cito-stress” is bij veel ouders bekend en heeft zelfs een boektitel opgeleverd. De term verwijst naar de stress die kinderen ervaren om goed te moeten scoren op een Cito-toets. Die stress is niet gezond en op veel scholen onwenselijk. Hoe kun je als ouder omgaan met Cito-stress bij je kind?

Een van de belangrijkste manieren waarop je stress kunt voorkomen bij je kind is door een ondersteunende en geruststellende omgeving te creëren thuis. Dit doe je al door openlijk te praten over de toetsen en eventuele zorgen of angsten van je kinderen te erkennen en bespreken. Benadruk het belang van inzet en doorzettingsvermogen om je kind vertrouwen en vastberadenheid aan te leren en ga eventueel samen de Cito-toets oefenen. Dat werkt beter dan hoge verwachtingen hebben, wat eerder zal leiden tot frustratie (en dus Cito-stress).

Realistische verwachtingen

Het is ook belangrijk om realistische verwachtingen te stellen en je kind te helpen omgaan met eventuele teleurstellingen of tegenslagen. Toetsen – van methodetoetsen tot Leerling in Beeld en van Cito-toetsen tot de Doorstroomtoets – zijn slechts een momentopname van de kennis en vaardigheden. Het is belangrijk om te onthouden dat succes niet alleen wordt bepaald door toetsresultaten. Het aanmoedigen van een positieve houding ten opzichte van leren en groei kan je kind dan ook helpen om met vertrouwen naar school te gaan en die toetsen te maken.

Ondersteunende thuisomgeving

Door aandacht te besteden aan het welzijn van je kind tijdens de afname van Cito-toetsen en Leerling in Beeld, kun je als ouder bijdragen aan een positieve en ondersteunende leeromgeving waarin je kind zich gesteund en veilig voelt. Vergeet niet dat het die steun is die kinderen het hardste nodig hebben en waarop ze het beste presteren.

Vind je dit lastig of twijfel je over hoe je met de toetsen van je kind om moet gaan? Praat er dan altijd over met de leerkracht. Die kan je gericht helpen om Cito-toetsen te oefenen.

Samenvatting

Cito-stress komt helaas vaak voor. Het voorkomen van stress en het versterken van het welzijn van je kind zijn van groot belang tijdens toetsperiodes op de basisschool. Als ouder kan je helpen stress te beheersen door een prettige thuisomgeving te creëren en daarnaast ook alleen maar realistische verwachtingen te stellen. Laat zien dat resultaten niet het belangrijkste zijn, maar juist doorzettingsvermogen en veerkracht.

Door aandacht te besteden aan het welzijn van je kinderen kun jij bijdragen aan een positieve en ondersteunende grondhouding. Met die grondhouding zal je kind vol vertrouwen de Cito-toetsen maken. Natuurlijk kun je thuis ook ondersteuning bieden bij het oefenen van de Cito-toetsen, maar blijf daarbij wel realistisch.