Hoewel er meerdere Cito-toetsen op school worden afgenomen, wordt in groep 7 een heel belangrijke toets afgenomen: de entreetoets. Deze entreetoets bepaalt veel. Onder meer het niveau van uw kind op het voortgezet onderwijs. Zeker nu de Cito-toets niet meer in februari wordt afgenomen, weegt voor basisscholen de score van de entreetoets zwaar mee in het vaststellen van het schooladvies.

Wat is de entreetoets?

Basisscholen in Nederland maken gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito. Het leerlingvolgsysteem brengt gedurende de schoolloopbaan in beeld hoe uw kind scoort. Dat gebeurt aan de hand van Cito-toetsen op onder meer het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. De meeste toetsen vinden twee keer in het jaar plaats, midden (M) en eind (E).

De entreetoets is een extra toets en vindt doorgaans plaats vanaf maart tot juni en duurt vijf dagen. De entreetoets behandelt alle onderwerpen. De toets wordt opgestuurd naar het Cito en na een paar weken krijgt de school de uitslag in de vorm van een percentiel. In veel gevallen weegt dit percentiel zwaar mee bij het geven van advies voor het voortgezet onderwijs.

 

Onderdelen op de entreetoets

Kinderen moeten aan het eind van het schooljaar voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Dat betekent dat zij bepaalde kennis moeten hebben, maar ook bepaalde vaardigheden en strategieën kunnen toepassen. De onderdelen op de entreetoets zijn dan ook voor de leerkrachten een mooi middel om te toetsen hoe ver het met deze vaardigheden staat.

Op de entreetoets is volop aandacht voor rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden, welke over het algemeen zwaar wegen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan spelling, schrijven en woordenschat. Door te oefenen kunt u uw kind voorbereiden op de entreetoets.

 

Entreetoets oefenen

Kan het kwaad om de entreetoets te oefenen? Over het al dan niet oefenen zijn de meningen verdeeld, maar in principe kan oefenen geen kwaad. Het oefenen van de entreetoets biedt als grootste voordeel dat uw kind voorbereid wordt op de vraagstelling van de toets. Los daarvan is het natuurlijk ook een voordeel dat u zelf inzicht krijgt in het niveau van uw kind. Door te oefenen ontdekt u waar nog aandacht naar uit mag gaan. Dit kunt u desgewenst met de leerkracht van uw kind bespreken.

Entreetoets groep 7

Hoe kunt u de entreetoets oefenen?

De entreetoets oefenen kan heel gemakkelijk vanuit huis. In de eerste plaats moet u zorgen voor voldoende oefenstof, bijvoorbeeld door het pakket ‘Groep 7 Eindtoets’ te bestellen. Hierin bevindt zich soortgelijke stof als op de entreetoets van Cito. Het beste kunt u zorgen voor een rustige plek waar uw kind ongestoord kan oefenen. Door iedere dag enkele taken door uw kind te laten maken en deze zelf na te kijken, kunt u uw kind optimaal voorbereiden op de entreetoets en ontdekt u tevens voor welk vak uw kind nog wat meer te oefenen heeft.
Impressie Entreetoets

Entreetoets oefenboek bestellen

Bureau Bijles biedt een uitgebreid en professioneel oefenboek aan, waarmee uw kind veel ervaring op doet met de entreetoets, maar ook nog kans krijgt om vaardigheden aan te scherpen en te verbeteren.

Digitaal (inclusief 3 bonussen)
€ 47
Meest complete oefenpakket
900+ unieke oefeningen
Inclusief 3 bonussen
Direct te gebruiken
Te openen op pc, tablet en eReader
Antwoorden inbegrepen
Luxe ringband (inclusief 3 bonussen)
€ 137
Meest complete oefenpakket
900+ unieke oefeningen
Inclusief 3 bonussen
Gebundeld in luxe ringband
Antwoorden inbegrepen
 
Luxe ringband (zonder 3 bonussen)
€ 87
Uitgebreid oefenen
550+ unieke oefeningen
Gebundeld in luxe ringband
Antwoorden inbegrepen
 
 

Bewaren