Opgaven van de Cito-toets uitgelegd

Het is nu januari en dat betekent dat over een paar maanden de Cito-toets wordt afgenomen in groep 8. De Cito-toets wordt elk jaar hernieuwd en is dus geen jaar hetzelfde. Wel krijgen wij jaarlijks van veel ouders mails over opgaven in de Cito-toets.

Soms weten ouders niet hoe het gegeven antwoord fout kan zijn, maar vaak hebben zij ook geen idee wat de kinderen moe(s)ten kennen om de betreffende opgave op te lossen. Dit zien we vooral terug op het gebied van rekenen en studievaardigheden, maar zeker ook bij taal.

In de aanloop naar de afname van de Cito-toets willen we daarom wekelijks enkele opgaven uitlichten. Het zijn opgaven uit eerdere Cito-toetsen. We stellen voor dat u met uw zoon of dochter eerst probeert de opgave te maken en daarna past in het artikel leest hoe de opgave opgelost kan worden.

Wij zullen een zo uitgebreid mogelijk beeld van de opgave schetsen, door te letten op onderstaande zaken:

  • Strategieën en kennis;
  • Manieren van oplossen;
  • Benadering van het antwoord.

 

Strategieën en kennis

Gedurende de basisschool leren kinderen diverse strategieën aan die hen kunnen helpen bij het oplossen van voornamelijk rekensommen. Maar ook op het gebied van woordenschat en begrijpend lezen zijn er strategieën.

In onze artikelen zullen wij de bijhorende strategieën benoemen, voor zover die te benoemen zijn.

 

Manieren  van oplossen

Zeker op het gebied van rekenen leren kinderen tegenwoordig niet meer één manier van oplossen aan. Ze leren er meerdere en moeten dus die manier gebruiken die voor hen het beste werk. In onze oplossingen zullen wij trachten zoveel mogelijke oplossingsstrategieën aan te stippen.

Zo kunnen kinderen zien dat hun manier van oplossen wellicht niet de snelste of makkelijkste was.

 

Benadering van het antwoord

In elke Cito-toets zijn van die opgaven die niet op te lossen lijken. Dat is erg frustrerend. Een hokje leeglaten is wat ons betreft geen optie. Je hebt immers altijd 25% kans om het goede antwoord in te vullen. Door het antwoord anders te benaderen kun je die kans soms zelfs vergroten met 50% tot 75%. Met andere woorden: als het oplossen van de opgave niet lukt, kan de benadering  van het antwoord soms ook een manier tot het uiteindelijke juiste antwoord zijn.

 

Doe met ons mee!

We hebben een aantal opgaven klaarliggen om uit te werken. Deze zijn van de afgelopen jaren en werden meerdere keren ingestuurd.

Doe met ons mee en stuur uw Cito-vragen via het contactformulier op. Als we de kans zien, verwerken we ook uw opgave in een artikel.

Leave a Reply