groep 8 cito-toets eindtoetsIeder jaar wordt de Cito Eindtoets – ook wel Cito-toets genoemd – afgenomen bij leerlingen in groep 8. Gedurende drie ochtenden zullen de leerlingen zich bezighouden met taal, rekenen en studievaardigheden. Voor
veel ouders en leerlingen levert de Cito-toets vragen op. Wat is de Cito-toets nu eigenlijk? En hoe kun je je er het beste op voorbereiden?

Wat is de Cito-toets groep 8?

Op de basisschool worden meerdere Cito-toetsen gemaakt. Ieder jaar maken leerlingen per vakgebied één tot twee toetsen, waarmee hun resultaten worden bijgehouden. Dat gebeurt in een leerlingvolgsysteem en dit helpt mee om tot een gedegen advies voor het voortgezet onderwijs te komen. De Cito-toets van groep 8 is de laatste toets die de leerlingen op de basisschool maken. In principe ligt er voor de leerlingen al een advies voor het voortgezet
onderwijs klaar. De Cito-toets is bedoeld om dit advies te bevestigen.

Waaruit bestaat de Cito-toets groep 8?

De Cito-toets groep 8 bestaat al een aantal jaren uit de onderdelen rekenen, taal en studievaardigheden. Binnen rekenen maken de kinderen oefeningen over diverse rekenvaardigheden, zoals meten met maten en gewichten, breuken en kommagetallen. Taal omvat zowel spelling, schrijven als begrijpend lezen en woordenschat. Studievaardigheden gaat dieper in op het vinden van informatie en het gebruik van naslagwerken.

De uitslag

Zowel de uitslag van de entreetoets als de eerdere Cito-toetsen in het leerlingvolgsysteem tellen mee in het advies dat de leerkracht zal geven voor het voortgezet onderwijs. Ook de werkhouding van de leerling wordt meegenomen in dit advies, maar is niet leidend.
De uitslag van de Cito-toets verschaft dan ook veel informatie over het niveau van leerlingen. Het kan het advies van de leerkracht bevestigen of juist een reden zijn om nog eens goed naar het advies te kijken. Het resultaat wordt gegeven in de vorm van een percentiel, dat ligt tussen de 500 en 550. Hoe hoger het percentiel, hoe beter de leerling de toets gemaakt heeft.

Voortgezet onderwijs

Op het voortgezet onderwijs wordt vooral veel waarde gehecht aan het percentiel van de Cito-toets. Het is bepalend voor het uitstroomprofiel van de leerling. Over het algemeen hanteert de middelbare school de volgende richtlijnen met betrekking tot onderwijsniveaus:

501 – 522: basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bbl)
522 – 527: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-bbl 
en vmbo-kbl)
524 – 528: kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kbl)
528 – 532: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (vmbo-kbl/ vmbo-tl)
530 – 535: gemengde/ theoretische leerweg (vmbo-tl)
533 – 536: gemengde en theoretische leerweg/havo-dakpanklas (vmbo-tl/ havo)
537 – 540: havo
540 – 545: havo/vwo-dakpanklas
545 – 550: vwo

Oefenen voor de Cito-toets

Veel kinderen hebben baat bij het oefenen van de Cito-toets. De vragen van de Cito-toets zijn net weer even iets anders dan die van de entreetoets en veel kinderen ervaren zogenaamde Cito-stress. Oefenen voor de Cito-toets kan dan ook helpen het beste uit de toets te halen.

Bureau Bijles heeft een oefenboek voor de Cito-toets ontwikkeld. In het oefenboek zijn meer dan 400 oefeningen opgenomen, die uw kind optimaal voorbereiden op de echte Cito-toets. Er zit nakijkmateriaal bij, waardoor u uw kind op weg kunt helpen. Voor meer informatie klikt u op
onderstaande link.

Lees meer: ‘De Cito-Toets Oefenen