Cito-toets rekenen voor groep 6 oefenen

De laatste maanden kreeg Bureau Bijles regelmatig de vraag of er ook oefenmateriaal beschikbaar was voor groep 6. Want ook in groep 6 worden Cito-toetsen afgenomen. Weliswaar geen Entreetoets en Cito-toets, maar desondanks worden de scores van groep 6 wel meegenomen in een schooladvies.

Om aan deze vraag te kunnen voldoen, hebben we nu twee oefenboeken beschikbaar. De Cito-toets rekenen deel 1 en deel 2. In dit artikel vertellen we je er meer over.

 

Cito-toets rekenen groep 6

In groep 6 vinden er twee Cito-toetsen voor rekenen plaats: eentje in de periode december/ januari (ook wel Midden genoemd, of Medio) en eentje in de periode mei/ juni (Eind genoemd). Zowel de M6 als de E6-toets wegen mee op het schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

Als er dus ergens nog een basis gelegd kan worden op het gebied van rekenen, dan is het in groep 6. Groep 6 is tevens het jaar waarin leerlingen grote sprongen maken met hun rekenstrategieën. Zo gaat er in groep 6 veel aandacht uit naar:

 • Het verbeteren van klokkijken (digitaal en analoog);
 • Het rekenen met breuken (optellen en aftrekken);
 • Het werken met verhoudingen;
 • Het bewerken van grote getallen en kleine getallen (kommagetallen);
 • Het rekenen met maten en gewichten;
 • Werken met verhoudingen.

Los daarvan nemen redactiesommen een prominente plaats in in groep 6. En lang niet alle kinderen zijn daar goed op voorbereid.

rekentoets-oefenen

 

Rekenen wordt moeilijker in groep 6

Ouders die bij Bureau Bijles aan de bel trokken gaven aan dat het rekenen in groep 6 moeilijker werd. De reacties daarover waren verschillend. Zo waren er ouders die vonden dat de school te grote stappen zette in het rekenonderwijs, waardoor kinderen achter raakten. Helaas waren er ook verhalen van achterstanden die door de leerkracht niet werden opgemerkt of zelfs werden weggewuifd.

Om te voorkomen dat hun kinderen een achterstand op zouden lopen, wilden deze ouders gericht oefenen met rekenen. Oefenen met stof zoals die ook op de Cito-toets wordt aangeboden. Dat biedt namelijk een aantal voordelen:

 • Kinderen worden beter voorbereid op de Cito-toets;
 • Alle benodigde strategieën en kennis kunnen nog goed geoefend worden;
 • Hiaten en achterstanden vallen met oefenen eerder op, waardoor kinderen er niet op uit hoeven te vallen tijdens de Cito-toetsen.

 

De afname van de Cito-toets rekenen in groep 6

De Cito-toets rekenen wordt twee keer per jaar afgenomen en duurt dan 3 ochtenden. Iedere ochtend maken de kinderen een boekje met zo’n 30 tot 35 vragen. Hierbij mogen ze soms kladpapier gebruiken en soms niet. Hoofdrekenen is dus ook belangrijk tijdens de Cito-toets.

Om kinderen goed voor te bereiden op de Cito rekenen M6 en E6 hebben we – in samenwerking met een team van leerkrachten en rekenspecialisten – twee rekenboeken ontwikkeld.

 

De oefenboeken voor rekenen

Er zijn twee oefenboeken beschikbaar. Elk oefenboek bevat zes toetsen van ieder 35 vragen. In totaal hebben we het dus over 210 opgaven zoals ze op de Cito-toets voorkomen. Maar daarnaast is er ook gelegenheid om te oefenen met kale sommen. Per boek zijn er honderden kale sommen opgenomen.

Zo kan er nog extra geoefend worden met:

 • Optellen en aftrekken van grote getallen;
 • Kommagetallen;
 • Maten en gewichten;
 • Procenten;
 • Rekenen met tijd.

Hieronder volgt een impressie van beide oefenboeken:

rekentoets-groep-6-oefenen-impressie-1 rekentoets-groep-6-oefenen-impressie-2

 

Extra oefenen voor de Cito-toets rekenen in groep 6?

Wil je extra oefenen voor de Cito-toets rekenen in groep 6? Dat kan met onze prachtige oefenboeken. De boeken zijn zowel digitaal als in hardcover beschikbaar.

Er zijn drie oefenboeken te bestellen, namelijk:

 • Het oefenboek “Rekenen Groep 6 Oefenen deel 1”
 • Het oefenboek “Rekenen Groep 6 Oefenen deel 2”
 • Het combinatieboek “Rekenen Groep 6 Oefenen deel 1 en 2” (beide oefenboeken samen)

Rekentoets Groep 6 Oefenen deel 1 (digitaal)
€ 47
Voorbereiding op de Cito-toets Rekenen Midden Groep 6 (december/januari)
200+ Cito opgaven
600+ Overige sommen
Direct te gebruiken
Inclusief antwoorden
 
 
Rekentoets Groep 6 Oefenen deel 2 (digitaal)
€ 47
Voorbereiding op de Cito-toets Eind Rekenen Groep 6 (mei/ juni)
200+ Cito opgaven
600+ Overige sommen
Direct te gebruiken
Inclusief antwoorden
 
 
Rekentoets Groep 6 Oefenen deel 1 en 2 (digitaal)
€ 87
Uitgebreide voorbereiding op alle Cito-toetsen Rekenen van Groep 6
400+ Cito opgaven
1.000+ Overige sommen
Helemaal compleet
Ca € 50 voordeel!
Direct te gebruiken
Inclusief antwoorden

Let op: de fysieke boeken zijn bijna uitverkocht en gaan voor een lagere prijs weg. Zodra de voorraad op is, worden de prijzen weer teruggezet.

Rekentoets Groep 6 Oefenen deel 1
€ 67
Fysiek oefenboek
Voorbereiding op de Cito-toets Rekenen Midden Groep 6 (december/januari)
200+ Cito opgaven
600+ Overige sommen
 
 
Rekentoets Groep 6 Oefenen deel 2
€ 67
Fysiek oefenboek
Voorbereiding op de Cito-toets Eind Rekenen Groep 6 (mei/ juni)
200+ Cito opgaven
600+ Overige sommen
 
 
Rekentoets Groep 6 Oefenen deel 1 en 2
€ 97
Fysiek oefenboek
Uitgebreide voorbereiding op alle Cito-toetsen Rekenen van Groep 6
400+ Cito opgaven
1.000+ Overige sommen
Helemaal compleet
Ca € 50 voordeel!

Bewaren

Bewaren

Reageer!