Dyslexie en de Entreetoets of Cito-toets

Ouders van kinderen met dyslexie stellen ons vaak de vraag of de Cito-toets of Entreetoets daar rekening mee houdt. Het antwoord is: ja. Zowel op de Entreetoets in groep 7 als op de Cito-toets in groep 8 wordt rekening gehouden met kinderen die dyslexie hebben. In dit artikel leest u er meer over.

Entreetoets en Eindtoets

De Entreetoets in groep 7 en de Cito Eindtoets in groep 8 zijn belangrijke toetsen, die voor een groot deel het niveau van een kind bepalen voor het naar het voortgezet onderwijs gaat. De Entreetoets wordt gedurende vijf dagen afgenomen, de Eindtoets gedurende drie. Vanaf 2015 is deEindtoets voor alle leerlingen in het basisonderwijs verplicht.

Mijn kind heeft dyslexie, wat nu?

Ook kinderen met dyslexie stromen door naar het voortgezet onderwijs, dus ook zij maken de Eindtoets. De Cito-toets en de Entreetoets houden hier gelukkig wel rekening mee en bieden alternatieven voor in de klas. Het is wel zaak dat ouders hiervoor een dyslexieverklaring hebben.

Dyslexieverklaring

Is uw kind gediagnosticeerd door een erkend bureau en heeft u een dyslexieverklaring? Grote kans dat u niets hoeft te doen, zolang de school die verklaring ook heeft. Op het bestelformulier van de Cito-toets zal de leerkracht aankruisen dat er een exemplaar van de Cito-toets wordt vergroot en dat er een ondersteunende cd meegestuurd wordt. Met die vergroting en die cd kan een kind met dyslexie dezelfde toets als zijn of haar klasgenoten maken, maar dan wel met hulp.
  • Vergroting: Een vergroot exemplaar van de Cito-toets of Entreetoets is afgedrukt om A3-formaat, waardoor de teksten beter te lezen zijn. Wat rekenen betreft zijn de sommen waarmee gemeten moet worden, op schaal nagemaakt. Een kind kan hier dus niet de mist mee ingaan.
  • Een cd: Ondersteuning met de cd kan voor kinderen heel prettig zijn. Ze lezen mee met de stem die de opdracht voorleest. Als ze en daisyspeler hebben kunnen ze de tekst op tempo aanpassen. Voor- en achteruitspoelen is ook heel eenvoudig.

Krijgt mijn kind meer tijd voor de Entreetoets of de Cito-toets?

Behalve een vergrote versie of een cd krijgt een kind met dyslexie ook meer tijd voor de Cito-toets of de Entreetoets. De richtlijn van Cito is dat het kind een verdubbeling van de tijd krijgt, maar natuurlijk is niet ieder kind met dyslexie hetzelfde. Vaak kiest de school voor een passende oplossing en mogen kinderen met dyslexie gewoon de tijd pakken die ze nodig hebben.

Speciale voorbereiding

De ervaring leert dat kinderen met onder andere dyslexie vaak banger zijn voor de Entreetoets of de Cito-toets dan andere leerlingen. Ze zijn bang om te falen door hun dyslexie, wat op zich een vrij logische gedachte is. U kunt uw kind voorbereiden door hierover te praten. Laat merken dat de toets maar een toets is en dat de juf of meester rekening houdt met de dyslexie (en dat Cito dat ook doet). Wellicht helpt het om de Cito-toets of Entreetoets van tevoren met uw kind te oefenen. Zo weet hij of zij wat hem of haar te wachten staat en kunnen eventuele struikelblokken nog weggenomen worden.

One Response

  1. Wolter Kamps juni 15, 2014

Leave a Reply