uitslag entreetoetsDe uitslag van de entreetoets is binnen. Voor veel ouders roept deze uitslag alleen maar meer vragen op. Want wat zegt die uitslag nu precies? Wat houdt dat percentiel in? Is dat percentiel goed of niet? En wat weet ik nu over het voortgezet onderwijs? Op deze en meer vragen geeft dit artikel duidelijkheid.

Entreetoets

De entreetoets is een toets van het Cito die – doorgaans vanaf maart tot en met juni – wordt afgenomen in groep 7. De toets duurt vijf dagen. De vaardigheden van de leerlingen op het gebied van onder meer rekenen, studievaardigheden en begrijpend lezen worden getoetst en voor scholen levert dit alvast een adviesrichting op voor het voortgezet onderwijs. Een belangrijke toets dus.

Uitslagformulier entreetoets

De uitslag van de entreetoets vormt voor veel ouders een belangrijk punt van onduidelijkheid. Het formulier staat vol met cijfers, percentages, omschrijvingen en getallen en bovendien met termen die de meeste ouders weinig tot niets zullen zeggen. Zelfs veel leerkrachten ervaren de eerste jaren veel moeite met dit uitslagformulier. Over het algemeen zijn een aantal zaken van belang om te weten. Ze volgen hieronder.

1. Aantal opgaven, aantal goed en het percentiel

Het uitslagformulier van de entreetoets wordt ingedeeld door drie kolommen met titels en één brede kolom waarin de Romeinse cijfers van I tot V terug te vinden zijn. De titels ‘aantal opgaven’ en ‘aantal goed’ bepalen samen het ‘percentiel’. Het aantal goed gemaakte opgaven wordt landelijk gemeten en het percentiel geeft aan hoe uw kind scoort ten aanzien van andere leerlingen door het hele land. Hierbij is 100 maximaal en minimaal is 1. Een percentiel van 72 geeft dus aan dat 72% van de kinderen lager heeft gescoord dan uw kind en 28% hoger.

Dit percentiel is belangrijk. Leerkrachten gebruiken dit doorgaans bij het vormen van een advies voor het voortgezet onderwijs.

2. Vakgebieden

Op het uitslagformulier lopen van boven naar beneden de getoetste vakken van de entreetoets. Daarbij worden de vakken taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden als categorieën weergegeven, zodat u nog beter kunt zien waarop uw kind een bepaalde score haalde. Zo ziet u ook waarin uw kind goed is en waarin uw kind minder goed is.

3. De Romeinse cijfers

Binnen de vakgebieden ziet u dat de score wordt bepaald door middel van Romeinse cijfers. Hoe meer uw kind in de I zit, hoe beter de score is. Daarbij geldt dat III gemiddeld is – en gelijk zal staan aan een percentiel van 50. Scoort uw kind vooral rond de V dan zal uw kind een lager percentiel verkrijgen.

4. Totaalscore

De totaalscore is ook belangrijk. In de totaalscore is terug te zien hoeveel opdrachten uw kind goed heeft gemaakt van het totaal te maken aantal opdrachten. Daarop wordt het percentiel gebaseerd. Dit percentiel is gebaseerd op alledrie de vakgebieden. De leerkracht zal dit, zoals gezegd, meenemen in zijn advies.

Wat zegt de uitslag van de entreetoets?

De uitslag van de entreetoets is voor leerkrachten vooral bedoeld om inzicht te krijgen in het huidige functioneren van uw kind. De leerkracht ziet wat goed gaat en wat nog aandacht behoeft. Het verschil tussen kinderen is nu eenmaal erg groot. Een kind dat veel in de V-score zit, doet het niet per definitie slecht. Het geeft eerder het niveau aan.

Wat betekent de uitslag van de entreetoets voor het voortgezet onderwijs?

De basisschool baseert zich doorgaans op meerdere toetsen en factoren bij het geven van een advies voor de middelbare school. De entreetoets is er daar één van. Het percentiel van de entreetoets weegt mee in het advies. Doorgaans komt het percentiel overeen met twee andere meetpunten, namelijk de afgenomen Cito-toetsen door de jaren heen en de Cito-toets in groep 8. Tot slot weegt ook het beeld van de leerkrachten over de werkhouding van leerlingen mee, maar dit is niet bepalend.

Kan ik de entreetoets oefenen?

Het is goed mogelijk om de entreetoets met uw kind te oefenen. Dit biedt meerdere voordelen, namelijk:

  • u bereidt uw kind voor op de vraagstelling van de entreetoets;
  • u ontdekt op welke vakken uw kind nog uitvalt;
  • u kunt extra werk aanbieden om deze uitval te ondervangen;
  • het oefenen van de entreetoets levert uw kind nieuwe inzichten op.

Wel is het belangrijk om met juist materiaal te oefenen. Bureau Bijles heeft speciaal voor leerlingen van groep 7 een oefenboek voor de entreetoets ontwikkeld. U kunt het boek vinden via onderstaande link.

Entreetoets oefenen