Cito-toets oefenen kan score wél verhogen?

Door de Cito-toets te oefenen kunnen kinderen aanzienlijk hoger score, stelt het NRC Handelsblad gisteren. Oefenen kan zelfs het verschil maken tussen mavo- en havo-advies. NRC baseert zich hierbij op de bewering van Jan te Nijenhuis van de Universiteit van Amsterdam. Cito zelf zegt dat oefenen geen enkele zin heeft. Hoe zit het nu?

De Cito-toets oefenen

Het oefenen van de Cito-toets helpt veel kinderen van de stress en spanningen af, die – mede door de media – de wereld in worden geholpen. Oefenen heeft dus voornamelijk baat om spanningen en stress af te laten nemen waardoor kinderen niet zozeer beter zullen scoren op de toets, maar gewoon op hun eigen niveau. Voor de advisering naar het voortgezet onderwijs maakt de Cito-toets lang niet alles uit, want er wordt ook gekeken naar een leerlingvolgsysteem (toetsen van de laatste jaren) en de werkhouding van een kind. Tot slot telt de uitslag van de Entreetoets in groep 7 ook mee.

8 punten hoger

Toch stelt Nijenhuis in het NRC dat kinderen tot wel 8 punten hoger kunnen scoren op hun Cito-toets door de Cito-toets van tevoren te oefenen. 8 punten kan inderdaad een verschil maken, wat te zien is in het overzicht van Cito-scores en bijpassende niveaus. Om een voorbeeld te geven: zou een kind normaal 535 scoren (tl-havo), dan kan het door goed oefenen 543 scoren (havo-vwo). Op zich hoeft dit geen probleem te zijn, want beide scores neigen overwegend naar de havo.

Scores verschillen

Los van het feit dat die 8 punten verschil kunnen maken is het goed om te beseffen dat scores altijd verschillen. De ene A-score op de Cito rekenen kan hoger of lager zijn dan die daarvoor. Het draait bij Cito-scores niet om de harde cijfers, maar vooral om vaardigheid. Bij de Cito-toets is dat net zo. De ene school hanteert de scores meer dan de andere school, waardoor scores nogal eens kunnen verschillen. Kom je op school 1 met 542 al op het vwo (vaak omdat er nog een klas moet worden volgestopt), lukt dat bij school 2 pas vanaf 545 (het harde cijfer).

Oefenen met de juiste reden

Bij Bureau Bijles vinden we het belangrijk dat kinderen en ouders de Cito-toets oefenen, met de reden dat spanningen afnemen en kinderen scoren op hun niveau. We zijn niet voor het oefenen om de score te verhogen. Dat hebben we in recente artikelen ook al besproken. Oefenen om de score te verbeteren en in plaats van een havo-advies een vwo-advies te krijgen werkt op de langere termijn niet. Vroeg of laat zal blijken dat het kind niet op zijn of haar plaats is en niet op niveau functioneert. Dan wordt er door het voortgezet onderwijs alsnog ingegrepen. De consequenties zijn dan voor het kind dat uit de vertrouwde klas wordt gehaald en ‘gezichtsverlies’ lijdt bij vriendjes en vriendinnetjes. Een goede ouder zou dat willen voorkomen. Gewoon oefenen om uw kind goed voor te bereiden op de toets en er het beste uit te halen, dat zou voldoende moeten zijn.

Leave a Reply