Groep 7 is misschien wel het belangrijkste jaar op de basisschool. Het is namelijk het jaar waarin zich een voorlopig advies vormt voor het voortgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op de scores van de toetsen die tot aan groep 7 worden afgenomen: de Cito’s M6 tot en met E7 wegen hierbij het zwaarst, want deze zijn het meest recent.

Kun je oefenen voor de M7 en E7 toetsen van Cito? In welke situaties is het handig om te oefenen voor deze toetsen? En in hoeverre verschilt de E7-toets van de Entreetoets?

Antwoorden op die vragen vind je in dit artikel.

Waarom Cito-toetsen?

Cito-toetsen dienen om het ontwikkelingsperspectief van kinderen in kaart te brengen. Zo kunnen leerkrachten zien of individuele leerlingen en complete groepen de juiste groei doormaken. Hieronder zie je een voorbeeld van zo’n ontwikkelingsperspectief op individueel niveau en een  analyse op groepsniveau.

Ontwikkelingsperspectief

De zwarte lijn laat de persoonlijke groei van de leerling zien. Deze ligt voor begrijpend lezen hoger dan het landelijk gemiddelde. Bij rekenen-wiskunde net onder het hoogste niveau.

Ontwikkelingsperspectief groep

Op het gebied van rekenen-wiskunde is deze groep zeer gemiddeld, zeker in de laatste toets (helemaal rechts).

De Cito-toetsen maken onderdeel uit van het leerlingvolgsysteem en worden landelijk gebruikt om kinderen in te scoren. Dat gebeurt twee keer per jaar. In die toets wordt eigenlijk het afgelopen halve jaar en de periode daaraan voorafgaand getoetst.

Daarin verschillen Cito-toetsen van methodetoetsen.

Methodetoetsen

De meeste kinderen komen thuis met de uitslag van een methodetoets. Een 8,5 voor rekenen, een 9 voor taal en een 5 voor geschiedenis. Het zijn de cijfers van toetsen uit de methode.

Het verschil met Cito-toetsen is dat de methodetoetsen veel frequenter plaatsvinden. Een rekentoets en taaltoets vaak om de drie weken, een toets voor wereldoriëntatie vaak eens per maand. De stof die getoetst wordt ligt echter nog vers in het geheugen (want deze is net behandeld) en dat geldt niet voor de Cito-toetsen, die over een half jaar toetsen.

Verschil tussen Cito-toetsen en methodetoetsen

De grootste verschillen tussen de Cito-toetsen en methodetoetsen hebben we voor je op een rijtje gezet in dit handige overzicht.

Voorlopig schooladvies

Het voorlopig schooladvies is in 70 tot 80 procent van de gevallen ook het uiteindelijke schooladvies. In de afbeelding “ontwikkelingsperspectief” hierboven heb je kunnen zien dat de leerling in kwestie op het gebied van rekenen tweemaal havo en eenmaal vmbo-gemengde leerweg scoort en voor begrijpend lezen op vwo zit. Een voorlopig schooladvies op basis van deze gegevens zou dus havo-vwo kunnen zijn.

Maar het is niet zo dat alleen de Cito-toetsen tot een schooladvies leiden. Ook factoren als werkhouding, huiswerkattitude en gedrag kunnen een rol spelen bij het voorlopige- en eindadvies voor het voortgezet onderwijs.

Kun je oefenen voor de M7 en E7 toetsen?

Eenmaal in groep 7 vragen veel ouders zich af of het zinvol is om te oefenen voor de M7 en E7-toetsen. Oefenen is zeker mogelijk. Op internet zijn enkele websites te vinden die voorzien in oefenmateriaal en ook zijn er boeken te vinden met oefenstof voor de lesstof uit groep 7.

Wel is het handig om van tevoren te bepalen of oefenen zinvol zal zijn. Met andere woorden: wanneer ga je wel oefenen voor de Cito’s M7 en E7 en wanneer niet?

Wanneer wel en wanneer niet oefenen?

Oefenen voor de Cito-toetsen M7 en E7 kan zinvol zijn in de volgende situaties:

  • Een goede voorbereiding op de LVS toetsen van Cito;
  • Het onder de knie krijgen van de vraagstelling op Cito-toetsen, die anders is dan tijdens de methodetoetsen;
  • Wanneer je bang bent dat lesstof door een half jaar wegzakt en je wil die lesstof “onderhouden”, is oefenen zinvol;
  • Door achterstanden die zijn opgelopen in het onderwijsprogramma, kunnen kinderen baat hebben bij extra oefenen;
  • Om te bekijken op welke gebieden je kind nog extra begeleiding nodig heeft op school, is het handig om te oefenen;
  • Kinderen worden zekerder van hun zaak en maken de LVS-toetsen beter als ze hierop zijn voorbereid met goed oefenmateriaal.

Ga niet oefenen om het schooladvies te beïnvloeden. Het is in praktijk mogelijk om een havo- of vwo-advies af te dwingen door een kind te laten oefenen, maar besef dan wel dat het op de middelbare school elke dag op zijn of haar tenen moet lopen om het niveau te handhaven. Dat is voor geen enkel kind (en daarmee geen enkele ouder) prettig.

Oefen dus alleen wanneer dit echt zinvol is.

Wat is het verschil tussen de E7 toets en de Entreetoets?

Er komen veel vragen binnen over de Entreetoets en de E7-toets. In hoeverre verschillen die nu eigenlijk van elkaar?

De Entreetoets is eigenlijk de echte Eindtoets voor Groep 7 en het laatste gegeven waarop een voorlopig schooladvies wordt gebaseerd. Maar deze is niet verplicht. Het is dan ook vaak zo dat scholen óf de Entreetoets afnemen of de E7-toets. In enkele gevallen worden beide toetsen nog afgenomen.

De inhoud van beide toetsen is nagenoeg hetzelfde. Het belangrijkste verschil is dat de Entreetoets vaak achter elkaar wordt afgenomen (in een soortgelijke setting als de Eindtoets van groep 8) en de E7-toets gespreid over meerdere weken kan plaatshebben.

Ook krijgen scholen met de Entreetoets – die door het Cito zelf wordt nagekeken – een uitstroomgrafiek met gegevens die ze met ouders kunnen bespreken. Die grafiek krijgen ze niet met een gewone E7-toets. Anderzijds strookt de E7-toets weer met de eerdere uitslagen en kan hiermee het ontwikkelingsperspectief verder worden bepaald.

Oefenmateriaal

Als oefenen zinvol is, is het belangrijk om goed oefenmateriaal in huis te halen. Helaas is er op internet veel materiaal te vinden dat niet toereikend is. Het is achterhaald, verouderd of dekt totaal niet de lading van de lesstof van groep 7.

Omdat er veel vraag naar oefenstof was, heeft Bureau Bijles het oefenpakket “Eindtoets Groep 7 Oefenen” ontwikkeld.

In dit oefenpakket:

  • Komt alle lesstof van groep 7 (Midden en Eind) aan bod;
  • Worden kinderen voorbereid op de typische vraagstelling van de M7, E7 en Entreetoets;
  • Krijg je als ouder een duidelijk overzicht van wat je kind op dit moment kan en waar nog aan gewerkt moet worden.

Het oefenpakket beslaat meer dan 550 unieke oefeningen en dat is, met tweemaal zoveel als de opdrachten op de Entreetoets, meer dan genoeg om het maximale uit de M7, E7 én Entreetoets te halen. Bovendien krijg je nog eens drie bonusboeken om nog meer te oefenen met studievaardigheden, rekenen en taal en spelling.

M7 en E7 toetsen van Cito oefenen

Omdat we vinden dat het oefenpakket voor iedereen beschikbaar moet zijn bieden we het in drie varianten aan. Voor ouders die ook alvast oefenmateriaal voor de Eindtoets in groep 8 in huis willen halen is er een combinatiepakket beschikbaar. Voor minder dan de prijs van een uur bijles haal je een compleet oefenpakket vandaag nog in huis.

Digitaal (inclusief 3 bonussen)
€ 47
Meest complete oefenpakket
900+ unieke oefeningen
Inclusief 3 bonussen
Direct te gebruiken
Te openen op pc, tablet en eReader
Volledig up to date!
Inclusief antwoorden
Luxe werkboek (inclusief 3 bonussen)
€ 137
Meest complete oefenpakket
900+ unieke oefeningen
Inclusief 3 bonussen
Gebundeld in mooi werkboek
Volledig up to date!
Inclusief antwoorden
 
Luxe werkboek (zonder 3 bonussen)
€ 87
Uitgebreid oefenen
550+ unieke oefeningen
Gebundeld in mooi werkboek
Volledig up to date!
Inclusief antwoorden
 
 

Digitaal Eindtoets Groep 7 en 8 Combinatiepakket
€ 87
Alle oefenstof uit groep 7 en groep 8
Voorbereiding op M7, E7, Entreetoets, B8/M8 en Eindtoets
Ruim 950 unieke opgaven
Inclusief 6 bonussen voor rekenen, taal en spelling en studievaardigheden
Extra voordelig