Effectieve communicatie tussen ouders en de school is van groot belang tijdens toetsperiodes van groep 3 tot en met groep 8. Het stelt ouders in staat om op de hoogte te blijven van de voortgang van hun kinderen, eventuele zorgen te bespreken en samen te werken met leerkrachten om een ondersteunende leeromgeving te creëren, zeker als er sprake is van differentiatie of individuele behoeften van een kind.

In dit artikel bespreken we het belang van deze communicatie tussen ouders en school tijdens toetsperiodes.

Open communicatie

Open en regelmatige communicatie met de school stelt ouders in staat om op de hoogte te blijven van de voortgang van hun kinderen. Als het op de school van jouw kinderen goed is geregeld, heb je al op regelmatige basis contact met de leerkracht. Je krijgt een rapport te lezen en er wordt op tijd aan de bel getrokken bij uitval.

Wanneer dat niet zo is, bijvoorbeeld vanwege onrust op school of een lerarentekort, zal je als ouder zelf meer initiatief moeten nemen. Het gaat tenslotte om jouw kind en het is normaal dat je zijn of haar ontwikkeling op de voet wil volgen.

Je kan dan altijd zelf contact opnemen met de leerkracht en om een tussenstand te vragen over de voortgang van je kind, eventuele problemen of zorgen bespreken en samen te werken aan oplossingen. Op basisscholen wordt dit educatief partnerschap genoemd. Onthoud wel: jij  bent de ouder, de leerkracht is de professional op het gebied van leren. Je kan de leerkracht wel om advies vragen als je bijvoorbeeld de Cito’s wil oefenen met je kind.

Betrokkenheid

Het is belangrijk voor jou als ouder om actief betrokken te zijn bij het educatieve proces van je kinderen. Dit kan onder meer inhouden dat je deelneemt aan ouderavonden, oudergesprekken en andere schoolactiviteiten, maar ook dat je bereid bent samen te werken met de leerkracht als je kind extra ondersteuning nodig heeft.

Heeft jouw kind bijvoorbeeld moeite met lezen en stelt de leerkracht voor dat je vaker leest met je zoon of dochter? Doe dit dan ook. Op die manier help je je kind het beste.

Ondersteuning thuis

Door een open en opbouwende communicatie met de leerkracht te onderhouden, kun je als ouder heel goed bijdragen aan een positieve en ondersteunende leeromgeving voor je kind. Voor leerkrachten is de steun van ouders soms onmisbaar. Met deze steun kunnen ze nog effectiever inspelen op de individuele behoeften en uitdagingen van je kind en een leertraject op maat ontwerpen dat aansluit bij de specifieke behoeften.

Samenvatting

Effectieve communicatie tussen ouders en school is van groot belang, niet alleen tijdens de toetsperiodes op school, maar eigenlijk altijd. Het stelt ouders in staat om betrokken te zijn bij het educatieve proces van hun kinderen en om samen te werken met de leerkracht om een ondersteunende leeromgeving te creëren.

De steun van ouders helpt leerkrachten om nog effectiever te kunnen zijn in het lesaanbod. De resultaten hiervan zullen op toetsen van Cito en Leerling in Beeld dan ook zeker terug te zien zijn. Zorg er als ouder wel voor dat de afname van toetsen geen stress opleveren bij je kind.