De Cito toets groep 8 is een verhaal apart. Ze verschillen van de Cito’s die door de rest van de school worden afgenomen. In dit artikel leggen we je het verschil uit en vertellen we je hoe kinderen in groep 8 de Cito-toets of Leerling in Beeld-toets en de Doorstroomtoets maken.

Tip: Bekijk onze oefenboeken aan het einde van het artikel!

Opbouw en afname van Cito-toetsen groep 8

In groep 8 staan de laatste Cito-toetsen (Leerling in Beeld-toetsen) van de basisschoolperiode op de planning. Het betreft de B8-toets, die in het begin van groep 8 wordt afgenomen. Meestal is dit in november.

De uitslag van deze Cito-toets kan nog gebruikt worden voor het vormen van een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Het is dus belangrijk dat een kind op deze toets laat zien welke vaardigheden hij of zij beheerst.

Na de B8-toets van Leerling in Beeld of Cito wordt er in februari de laatste Cito-toets afgenomen: de Doorstroomtoets.

Doorstroomtoets

De Doorstroomtoets is de Cito Eindtoets die als overbrugging dient van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. In principe is het de Eindtoets zoals die voorheen ook was, maar dan in een nieuw jasje gestoken. De Doorstroomtoets toetst, net als de Leerling in Beeld-toetsen, op het gebied van taalverzorging, rekenen en begrijpend lezen en brengt een eindniveau in beeld voor iedere leerling.

Wanneer de uitslag van de Doorstroomtoets hoger uitvalt dan het afgegeven schooladvies, moet de school het advies bijstellen.

Bijvoorbeeld: je dochter heeft een schooladvies havo gekregen, op basis van de tot dan toe gemaakte toetsen van Leerling in Beeld/ Cito en methodetoetsen. Ook haar werkhouding heeft bijgedragen aan dit advies. Zij scoort op de Doorstroomtoets echter hoger dan havo en zou een vwo-advies kunnen krijgen. School is nu verplicht om het advies naar boven toe aan te passen.

Andersom, dus van een hoger afgegeven advies naar een lager schoolniveau vanwege een lagere score op de Doorstroomtoets, is niet aan de orde. Een schooladvies wordt nooit naar beneden afgerond (tenzij ouders hier heel expliciet om vragen en dit bespreekbaar maken).

Voorlopig schooladvies naar boven bijgesteld vanwege Doorstroomtoets.
Het schooladvies van Xavi was op basis van het leerlingvolgsysteem vmbo-tl. Vanwege een hogere score op de Doorstroomtoets kan dit worden bijgesteld naar havo.

Inhoud Cito groep 8

De Cito groep 8 – of het nu de Leerling in Beeld-toets van november betreft of de Doorstroomtoets in februari – bestaat uit de volgende drie hoofdvakken:

 • Taalverzorging
 • Rekenen
 • Begrijpend lezen

Het is belangrijk om te beseffen dat dit heel brede vakken zijn. We beschrijven hieronder inhoudelijk wat er zoal getoetst wordt.

Taalverzorging

Tijdens de Cito toets groep 8 wordt er gelet op taalverzorging in de brede zin van het woord. Enerzijds is er aandacht voor spelling in de vorm van een dictee. Er is ruimte voor werkwoordspelling (vervoegen van werkwoorden in tegenwoordige, verleden én voltooide tijd), maar ook voor categoriewoorden. Dit zijn woorden met regeltjes, waardoor kinderen moeten weten hoe ze geschreven worden. Taalverzorging gaat ook over het juiste gebruik van interpunctie, zoals leestekens en hoofdletters.

Rekenen

Er is veel gerekend op de basisschool. Tijdens de afname van de Cito-toetsen in groep 8 worden al die vaardigheden dan ook goed gecontroleerd. Er is aandacht voor vrijwel alle domeinen op het gebied van rekenen, te weten:

 • Rekenen met grote getallen
 • Rekenen op de getallenlijn
 • Rekenen met kommagetallen
 • Breuken, procenten, verhoudingen
 • Het metrieke stelsel (rekenen met maten en gewichten)
 • Rekenen met geld
 • Klokkijken
 • Ruimtelijke oriëntatie

De opdrachten zijn vrij divers en uiteenlopend. Het kan best zijn dat kinderen in het ene onderdeel heel sterk zijn, maar moeite hebben met het andere deel. Dat is op zich niet erg. Als je er op tijd bij bent, kun je zelfs de basis nog verstevigen.

Begrijpend lezen

Tot slot is er aandacht voor begrijpend lezen. De vaardigheden om teksten goed te begrijpen dienen aanwezig te zijn om deze opdrachten goed te maken. Er hangt veel af van begrijpend lezen, aangezien het een belangrijke graadmeter is om het uiteindelijke schooladvies te bepalen.

Begrijpend lezen gaat niet alleen over het lezen van teksten en het beantwoorden van vragen, maar ook over het voorspellen van een tekst, het benutten van voorkennis, het opdoen van ervaringen in het lezen, het aanvoelen van emoties, het leggen van verbanden en het juist gebruiken en vertalen van signaalwoorden en verwijswoorden. Kinderen moeten tussen de regels door een tekst kunnen lezen om de diepere laag te ontleden en te ontdekken wat er nu eigenlijk echt gezegd wordt.

Ze leren dat teksten een eigen doel hebben, dat het afhankelijk van dat doel is hoe de schrijver de tekst aankleedt en dat er woorden zijn die kunnen helpen het doel van de schrijver te bepalen. Ook worden teksten gebruikt om  bewijs aan te leveren voor gegeven antwoorden, argumenten te vormen en meningen te geven en te onderbouwen.

Cito-toets groep 8 oefenen

Voorbereiden op de Cito toets groep 8

Veel ouders willen hun kind voorbereiden op de Cito toets van groep 8. Voorbereiden is niet altijd nodig. Als er op school rust is, wordt daar het meeste werk verzet om kinderen goed voor te bereiden op alle toetsen.

Bereid je kind dan hooguit voor op hoe hij of zij de toets maakt, bijvoorbeeld door deze tips te bespreken:

 • Lees altijd heel goed de opdracht door. Zeker bij rekenen. Dat je getallen ziet staan, betekent niet dat je ze op moet tellen of af moet trekken. Lees de tekst en vraag je af: wat willen ze weten?
 • Neem de tijd om de teksten van begrijpend lezen door te nemen. Bedenk je altijd: wat weet ik hier al van?
 • Schrijf bij spelling de woorden zo snel mogelijk op en ga uit van je eerste ingeving, vaak is die juist. Gebruik bij werkwoordspelling altijd de regels van ’t kofschip-x om tot de juiste spelling te komen (zorg dat je die regels beheerst, want die werken altijd!).
 • Blijf kalm en ervaar geen stress.

Heb je het idee dat je kind achterloopt of geen eerlijke kans krijgt, bijvoorbeeld door veelvuldige uitval op school? Dan is het misschien verstandig om de Cito groep 8 te oefenen.

Cito oefenen in groep 8

Wil je de toetsen van Leerling in Beeld, de Cito-toets of de Doorstroomtoets oefenen? Dan heeft Bureau Bijles twee uitgebreide oefenboeken voor je samengesteld. In ieder oefenboek is meer dan genoeg oefenstof voor handen om uitgebreid te oefenen voor zowel de Cito B8 als de Doorstroomtoets.

Beide oefenboeken zijn gelijkwaardig aan opbouw. Het oefenboek “Cito-toets groep 8 oefenen” richt zich op alle toetsen van groep 8, dus de Cito/ LiB B8 (die in november wordt afgenomen), een eventuele M8-toets (in januari) en de Doorstroomtoets (februari). Het oefenboek “Doorstroomtoets oefenen” richt zich voornamelijk op de laatste toets in groep 8: de Doorstroomtoets. Wanneer je twijfelt adviseren we je het oefenboek “Cito-toets groep 8 oefenen” aan te schaffen, omdat dit snel inzicht geeft in wat je kind nog moeilijk vindt.

Cito toets groep 8 en Doorstroomtoets
Cito-toets Groep 8 Oefenen
€ 147
Fysiek oefenboek
Ruim 700 oefeningen voor B8, M8 en Doorstroom
Volledige voorbereiding op alle Cito-toetsen in groep 8
Bereidt voor op Leerling in Beeld
Samengesteld door leerkrachten
Doorstroomtoets oefenen
€ 139
Fysiek oefenboek
Ruim 700 unieke oefeningen
Volledige voorbereiding op de Doorstroomtoets van groep 8
Passend bij methodes
Samengesteld door leerkrachten
Ervaringen en reviews Cito toets groep 8 oefenen van Bureau Bijles