PaulBureau Bijles werd opgericht in 2010 door Paul Bergman en Frank de Wit. Beiden waren werkzaam in het basisonderwijs. Paul als leerkracht en later als intern begeleider en Frank als leerkracht. Hun ervaring in het onderwijs was dat kinderen steeds meer vragen hadden. Er was behoefte aan individuele hulp, educatieve ondersteuning op maat. Het onderwijs is in de loop der jaren erg veranderd. Waar vroeger alles op één lijn gebeurde, de leerkracht voor de klas stond en de leerlingen niets anders deden dan luisteren en schrijven, is er nu veel en veel meer aandacht voor individuele leerbehoeften. De leerkracht van nu is een alleskunner die zich iedere les weer in drieën moet splitsen om op verschillende niveaus les te kunnen geven. Denk aan de basisgroep, de verlengde instructie en de verrijking. Kinderen die het allemaal makkelijk af gaat krijgen verrijkingsstof, maar moeten daarin wel begeleid worden. Kinderen die sneller afhaken krijgen de verlengde instructie, een langere variant dan de basisgroep die gewoon mee kan komen.

Helaas ontbreekt het in het Nederlandse onderwijs aan de middelen om die individuele behoefte goed te kunnen sturen. Dat ligt niet aan de leerkracht, maar vooral aan de organisatie op bestuursniveau. Wanneer een leerkracht hulp van bijvoorbeeld onderwijsassistenten zou hebben, zou er veel meer uit ieder kind gehaald kunnen worden.

Zowel Paul als Frank deelden die missie. In hun laatste jaren voor de klas zijn ze begonnen met het geven van bijles. Omdat dit stormliep zijn ze gestopt met het geven van fysieke bijles, maar doen ze dat digitaal. Oefenboekjes met duidelijke instructies voor ouders zijn daar het resultaat van. Oefenboeken voor taal en spelling, voor rekenen, voor studievaardigheden en zelfs een compleet oefenpakket voor de Eindtoetsen in groep 7 en 8. Frank is intussen gestopt met werken en heeft ook afscheid genomen van Bureau Bijles, Paul gaat hier nog wel mee door.

De visie van Bureau Bijles gaat met de tijd mee. Het is niet zozeer een bijlesbureau voor kinderen, maar ook voor ouders. Want het blijkt dat er onder ouders heel veel vragen zijn. Bijvoorbeeld over de Cito Eindtoets, of de algemene Eindtoets die sinds 2015 verplicht is, over het schooladvies en over meningsverschillen met de leerkracht, maar ook over hoe kinderen het beste geholpen kunnen worden. Want bijles geven is nog maar het begin, het moet tenslotte ook goed gebeuren. U zult het zelf ook wel herkennen: waarom doen ze die staartdelingen tegenwoordig zo ingewikkeld, dat kan toch veel makkelijker? En zonder te beseffen dat u in het vaarwater van de leerkracht komt, geeft u uitleg over hoe u het zelf geleerd heeft. Niet wetende dat uw kind hiermee helemaal van het pad afgaat en staartdelingen zo alleen maar moeilijker worden.

Hoe dan ook, Bureau Bijles is er niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders. Bureau Bijles beantwoordt vragen van ouders. Als u vragen heeft, kunt u die sturen via het contactformulier of door een reactie achter te laten. Ook kunt u ten alle tijden een reactie achterlaten op de berichten. Reacties worden altijd eerst gelezen alvorens ze geplaatst worden. Wanneer er veel vraag is naar een bepaald onderwerp, of wanneer een onderwerp inderdaad aandacht vereist, zal er een artikel over geschreven worden. Laat u altijd uw mailadres achter, zodat u benaderd kan worden als uw antwoord er is.

Bureau Bijles streeft naar een duidelijke website vol met inhoudelijke informatie voor ouders. Natuurlijk kan het zijn dat er informatie op staat die niet klopt of verouderd is. U mag dan altijd mailen om ons hierop te wijzen.