Ben jij bezig met de voorbereiding van je kind op de Cito-toetsen of Leerling in Beeld? Dan is de kans aanwezig dat er bij jouw kind sprake is van differentiatie of een individuele behoefte. Mocht je dit niet weten, dan kun je dat altijd vragen aan de leerkracht. In dit artikel bespreken we waarom differentiatie zo belangrijk is, hoe het kan worden toegepast binnen de les en in toetsen en hoe jij als ouder kan samenwerken met de leerkracht om ervoor te zorgen dat je kind zich optimaal ontwikkelt.

Differentiatie

Differentiatie verwijst naar het aanpassen van instructie en evaluatie om tegemoet te komen aan de verschillende niveaus en behoeften van leerlingen. In alle groepen kunnen toetsen gedifferentieerd worden op basis van bijvoorbeeld niveau, leerstijl en interessegebieden, zodat alle kinderen eerlijke kansen krijgen om te slagen. De wijze waarop de leerkracht differentieert in de les hangt af van de leerlingen en de hoeveelheid leerlingen die differentiatie nodig hebben.

Het kan zijn dat de differentiatie zich beperkt tot de lessen, maar het kan ook zijn dat de toetsen op een ander niveau worden gemaakt of met hulpmiddelen. Bijvoorbeeld omdat een kind dyslexie of dyscalculie heeft.

Aangepaste toetsen

Cito en Leerling in Beeld bieden allerlei aangepaste toetsen aan. Dit zijn toetsen die kinderen met een specifieke zorgbehoefte of differentiatie nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Gesproken toetsen voor kinderen die slechtziend of blind zijn
  • Groter gedrukte toetsen voor kinderen die slechtziend zijn
  • Kortere taken voor kinderen die in cluster 2 onderwijs zitten

Vanwege inclusie in het onderwijs is het zo dat er voor elk kind een toets op maat te vinden is. Immers moet elke leerling in Nederland de kans krijgen de toetsen zo goed mogelijk te maken. Je ziet dat veel ouders om die redenen de Cito-toetsen oefenen met hun kind.

Individuele behoeften

Het is voor Cito – en andere toetsontwikkelaars – belangrijk om rekening te houden met de individuele behoeften van leerlingen. Sommige kinderen hebben mogelijk extra ondersteuning nodig, terwijl anderen juist behoefte hebben aan meer uitdagende opdrachten. Door deze behoeften herkennen zijn de meeste toetsen op meerdere niveaus aan te bieden en is er, zeker digitaal, sprake van adaptief toetsen. Dat betekent dat de moeilijkheid zich aanpast naar het niveau  van het kind. Fijn voor kinderen die naar boven toe worden uitgedaagd, want die krijgen moeilijkere taken. Maar ook fijn voor kinderen die naar beneden toe worden aangepast, want die doen niet alleen maar negatieve ervaringen op.

Inclusief onderwijs

Door differentiatie en individuele behoeften te benadrukken in Cito-toetsen, wordt er al tegemoet gekomen aan een stukje inclusief onderwijs. Immers kan iedereen de toetsen maken, ook als de kinderen iets anders in elkaar zitten en meer begeleiding behoeven. Daarmee sluiten de toetsen bovendien beter aan bij de differentiatie in de les.

Samenvatting

Differentiatie en aandacht voor individuele behoeften zijn belangrijk bij het ontwikkelen van toetsen voor de basisschool. Door toetsen te differentiëren op basis van niveau en behoeften kunnen alle kinderen eerlijke kansen krijgen om te slagen. Daarmee wordt al tegemoet gekomen aan inclusie: iedere leerling in Nederland moet in staat zijn onderwijs te volgen binnen een basisschool. Dat betekent dus ook dat deze kinderen de ruimte moeten krijgen om dezelfde toetsen te maken.

Om toetsen op niveau aan te blijven bieden en om jou te helpen je kind  goed voor te bereiden op de Cito-toetsen, blijft communicatie tussen ouders en school van belang, zeker tijdens periodes van toetsen.