Begrijpend lezen in groep 7 kenmerkt zich vooral door de langere teksten. Hier ligt voor het begrijpend lezen dan ook echt een uitdaging. De voorwaarde van het technisch lezen komt naar voren. Het is normaal dat kinderen rond groep 7 AVI-uit zijn (of in ieder geval het technisch lezen volledig beheersen) en dat is te merken aan het begrijpend lezen in deze groep.

Teksten zijn niet alleen langer, maar bevatten vaak ook weinig tussenkopjes en soms helemaal geen afbeeldingen. Niet gek dus dat er “bakstenen” aan tekst ontstaan.

Begrijpend lezen groep 7

Eén ding is zeker als we naar begrijpend lezen in groep 7 kijken: de lat ligt hoog. Dat is niet gek, want feitelijk is groep 7 het laatste jaar waarin nieuwe vaardigheden geleerd worden. De Entreetoets wordt in groep 7 afgenomen en die is belangrijk voor het schooladvies.

Begrijpend lezen in groep 7 kenmerkt zich dus door langere teksten zonder al teveel tussenkopjes en afbeeldingen. De focus ligt er dan ook op dat kinderen zelf de informatie uit de tekst goed ordenen en voor zichzelf tussenkopjes bedenken om te onthouden wat de belangrijkste inhoud ook alweer was.

De hoofdgedachte van een tekst komt keer op keer terug, vaak zelfs per alinea.

Woordenschat

Om tot goede antwoorden te komen, is woordenschat belangrijk. Hoe meer woorden leerlingen in groep 7 kennen, hoe beter het begrijpend lezen zal gaan. De strategie om woordbetekenissen uit de tekst te halen gaat hier ook op en soms wordt daar zelfs op ingespeeld en naartoe gewerkt. Dat is een belangrijke vaardigheden.

De betekenis van woorden is te achterhalen:

 • door de tekst uit te lezen (waarin de betekenis letterlijk wordt gegeven)
 • door terug of vooruit te lezen (waardoor de betekenis af te leiden valt)
 • door afbeeldingen die het woord ondersteunen te gebruiken

Begin en einde van de tekst

Een andere oefening die we veel terug zien in groep 7 is het begin en het einde van een tekst bepalen. Een oefening die we veel terugzien in de Cito-toetsen begrijpend lezen van groep 7 is deze:

Welke zin is het begin van de tekst?

A Ze zijn gemakkelijk te herkennen: van boven zijn ze zwart, van onderen wit en ze hebben een witte vlek net boven de ogen.

B De orka of zwaardwalvis is de grootste vertegenwoordiger van de familie dolfijnen.

C Vrouwtjes gemiddeld 50 jaar oud, mannetjes ongeveer 30 jaar.

D Iedere orka heeft zijn eigen unieke patroon, dat net iets afwijkt van andere orka’s.

Voorwaarden begrijpend lezen in groep 7

 • Technisch lezen moet op orde zijn (het liefst helemaal AVI-uit).
 • Leesbegrip is van belang.
 • Kinderen moeten de betekenis van woorden kunnen afleiden uit de teksten.
 • De doorgaande lijn van het begrijpend lezen in groep 6 moet stevig worden beheerst.
 • Kinderen moeten in staat zijn lange teksten te lezen, te focussen en de aandacht lang vast te houden (kinderen die de teksten niet volledig lezen, zullen eerder verleid worden tot het geven van fopantwoorden).

Wat moeten kinderen in groep 7 kunnen voor begrijpend lezen?

Begrijpend lezen in groep 7 vraagt veel. Naast de genoemde voorwaarden, wordt aan het einde van groep 7 verwacht dat kinderen het volgende kunnen:

 • Kritisch nadenken over de teksten (om een mening te kunnen geven en te kunnen onderbouwen en om argumenten te benoemen die in de tekst genoemd zijn);
 • Tussen de regels door kunnen lezen (zit er nog een boodschap in de tekst die je zou kunnen ontgaan als je de tekst niet volledig leest?);
 • Informatie uit de tekst ordenen en vergelijken, afstemmen en bekritiseren;
 • Zelfreflectie (Heb ik de tekst goed gelezen? Snap ik de inhoud? Hoe komt dat? Hoe kan ik de inhoud beter snappen?).

Cito-toets begrijpend lezen in groep 7

De Cito-toetsen begrijpend in groep 7 zijn misschien wel de belangrijkste van de hele school. De M7-toets vindt in januari plaats en wordt door veel kinderen als moeilijk beschouwd. Ineens wordt er van alles gevraagd en van alles tegelijk. Kinderen moeten verbanden leggen, samenvatten, hoofdgedachten en bijzaken onderscheiden, verwijswoorden en signaalwoorden herkennen en zelf conclusies trekken.

De E7-toets vindt in mei of juni plaats. Deze toets gaat nogmaals in op de voorgenoemde onderdelen. Soms vindt er geen E7-toets plaats, maar de Entreetoets. Op de Entreetoets komt begrijpend lezen ook terug. Het dient dan om een voorlopig schooladvies op te stellen. De inhoud van de Entreetoets komt voor een groot deel overeen met de E7-toets. Sommige scholen nemen enkel de E7-toets af, andere scholen doen het allebei.

Lees meer over de Leerling in Beeld-toets en Cito in groep 7.

Thuis aan de slag met begrijpend lezen

Wil je thuis aan de slag met begrijpend lezen voor groep 7? Dan is het belangrijk om te bepalen waar je kind nu staat. Is het technisch lezen een probleem? Ga daar dan zo snel mogelijk op inzetten. Begrijpend lezen op het niveau van groep 7 is lastiger als je kind de teksten niet goed beheerst.

Verder kun je oefenen door zoveel mogelijk verschillende teksten te lezen en te bespreken. Ga na of de hoofdgedachte en doelen begrepen worden en of je kind in staat is zelf moeilijke worden uit de tekst te herleiden.

Begrijpend lezen groep 7 oefenen

Er is vele vraag naar ons oefenboek voor begrijpend lezen in groep 7. Dat komt omdat het in groep 7 erg belangrijk is alle vaardigheden te kennen. In het oefenboek “Begrijpend Lezen Oefenen voor groep 7” hebben we 25 uitgebreide teksten verzameld en ruim 250 opgaven. Die opgaven helpen je kind om alles onderwerpen nog eens door te nemen en te trainen.

Het oefenboek “Begrijpend Lezen Oefenen in groep 7” is zowel digitaal als fysiek te bestellen.

Begrijpend lezen oefenen voor groep 7

 • Digitaal
 • € 67
 • Bereid voor op alle begrijpend lezen toetsen in groep 7
 • Bereid voor Entreetoets van groep 7
 • 25 teksten
 • Ruim 250 opgaven
 • Zeer compleet
 • Direct beginnen
 • Bestellen
 • Fysiek
 • € 137
 • Bereid voor op alle begrijpend lezen toetsen in groep 7
 • Bereid voor Entreetoets van groep 7
 • 25 teksten
 • Ruim 250 opgaven
 • Zeer compleet
 • Luxe werkboek
 • Bestellen