De Cito oefenen, doe je daar wel of geen goed aan? Het is een vraag die veel ouders zichzelf stellen sinds de Eindtoets verplicht is geworden op school.

Maak kennis met de Eindtoets via deze test!

0%

In een klas zitten 16 kinderen. 1 op de 4 heeft een huisdier. Hoeveel kinderen hebben geen huisdier?

Correct! Wrong!

Welk deel van deze figuur is gekleurd?

Correct! Wrong!

Welk getal staat op de plaats van de pijl?

Correct! Wrong!

Op een school zitten 120 kinderen. 15% van de leerlingen gaat op wintersport. Hoeveel leerlingen zijn dat?

Correct! Wrong!

Dick koopt een jas van € 43,50,- en een trui van € 18,25,-. Hij betaalt met een biljet van € 50 en een biljet van € 20. Hoeveel krijgt hij terug?

Correct! Wrong!

14 + 1,02 =

Correct! Wrong!

Welk getal ligt het dichtst bij 7?

Correct! Wrong!

Een timmerman heeft per plankje zes spijkers nodig. Hij moet achttien plankjes timmeren. Hoeveel spijkers heeft hij dan nodig?

Correct! Wrong!

In de tank van Jaaps auto gaat 80 liter benzine. In de tank zit nog 21,8 liter. Hoeveel liter moet hij tanken?

Correct! Wrong!

Wat is de persoonsvorm in deze zin? De juf leest de leerlingen voor uit een nieuw prentenboek.

Correct! Wrong!

Wat is de persoonvorm in deze zin? Vandaag vertrekken er meer dan 10.000 mensen naar Spanje.

Correct! Wrong!

Wat is de persoonsvorm in deze zin? De soep wordt door de obers opgediend.

Correct! Wrong!

Wat is het onderwerp in deze zin? De fiets van buurman Mulder stond tegen de schutting aan.

Correct! Wrong!

Wat is het onderwerp in deze zin? In haar kamer hangen posters van bekende sterren.

Correct! Wrong!

Wat is het onderwerp in deze zin? Oma heeft de pan soep meegegeven aan mijn oom en tante.

Correct! Wrong!

In welke zin is het grootgedrukte woord fout gespeld?

Correct! Wrong!

In welke zin is het grootgedrukte woord fout gespeld?

Correct! Wrong!

In welke zin is het grootgedrukte woord fout gespeld?

Correct! Wrong!

Lees de tekst. Welke bewering is niet waar?

Correct! Wrong!

Lees de tekst. Wie waren er aan het einde van de negentiende eeuw vooral actief in Tsjaad?

Correct! Wrong!

Lees de tekst. Wat gebeurde er aan het eind van de burgeroorlog?

Correct! Wrong!

Lees de tekst. Waarnaar verwijst ‘die’ op positie 2?

Correct! Wrong!

Lees de tekst. Welke titel past het beste op positie 5?

Correct! Wrong!

Cito-toets rekenen oefenen
Is het goed gegaan?
Wil je meer oefenen? Lees dan snel verder!

Share your Results:

Bekijk de ”Oefenboeken Eindtoets Groep 8”

De meeste ouders besluiten te oefenen omdat ze het idee hebben dat vaardigheden op school niet voldoende zijn behandeld, bijvoorbeeld vanwege veelvuldige uitval van leerkrachten, het plaatsen van onbevoegde leerkrachten voor de klas en vele achterstanden die in de loop der jaren zijn opgelopen. Andere ouders oefenen meer voor de zekerheid en willen controleren of hun kinderen nog alles goed beheersen.

Omdat de score een bepalende rol kan spelen voor het vervolgonderwijs en de score ook nog eens het eerste gegeven is dat middelbare scholen van kinderen in handen krijgen, is het begrijpelijk dat ouders en kinderen zich voor willen bereiden.

Daarnaast neemt het oefenen van de Eindtoets de nodige stress weg. De ervaring leert dat kinderen daardoor beter presteren op de echte Eindtoets. Niet alleen ouders kiezen ervoor om de Cito-toets (of een van de andere Eindtoetsen) voor te bereiden, ook veel scholen bereiden hun groep 8 -leerlingen steeds vaker voor.

Bureau Bijles ontwikkelt al vele jaren toets- en oefenmateriaal. Onze oefenboeken voor de Eindtoetsen van groep 8 zijn door veel kinderen gebruikt.

Wat is de Cito-toets?

Eigenlijk moeten we het niet meer hebben over de Cito-toets, maar over de Eindtoets. De Centrale Eindtoets PO (Primair Onderwijs) is verplicht voor alle kinderen in groep 8 en de belangrijkste toets die ze moeten maken. De score van de toets onderbouwt namelijk het advies van de leerkracht voor het voortgezet onderwijs.

De Cito-toets is niet meer de enige Eindtoets die scholen kunnen gebruiken. Ook de IEP-toets en Route 8-toets worden ingezet om de eindresultaten te meten.

Het idee blijft hetzelfde.

Op de Eindtoets worden alle vaardigheden en strategieën getoetst die kinderen aan het einde van de basisschool moeten kennen. Er wordt gekeken naar rekenen en taal, maar ook naar begrijpend lezen, woordenschat, stellen en studievaardigheden.

Het goede antwoord is D

Dit is zomaar een voorbeeld uit de Eindtoets van vorig jaar. Kinderen in groep 8 moeten deze vraag beantwoorden.

Verschil tussen Eindtoetsen en methodetoetsen

Er is een belangrijk verschil tussen de Eindtoets en de methodetoetsen. Dat verschil speelt bij veel ouders en kinderen mee om voor het oefenen van de Eindtoets te kiezen.

Een methodetoets volgt na enkele weken waarin de lesstof op die toets behandeld is. Elke dag hebben de kinderen deze vaardigheid geoefend. De toetst volgt daar direct op, dus kinderen kunnen die kennis gelijk omzetten in een toetsresultaat.

De Eindtoets volgt pas na maanden van onderwijs. De lesstof is in de maanden daarvoor behandeld, maar kan bij veel kinderen zijn weggezakt.

Voorbeeld: Breuken vermenigvuldigen

In groep 7 beginnen kinderen met het vermenigvuldigen van breuken. Dat gebeurt in blok 3 en 4. In blok 5 en 6 (die in november en december worden gevolgd) leren de kinderen over meten, inhoudsmaten en gewichten. De stof van de breuken zakt dan geleidelijk weg.

In januari wordt de Cito-toets M7 afgenomen. Daarin komen veel vragen over breuken terug. Maar die stof is voor de meeste kinderen alweer even geleden.

Schooladvies en Cito

Hoe zit dat nu precies met die Cito-toetsen en het schooladvies? Deze vraag wordt regelmatig gesteld.

Het schooladvies wordt gebaseerd op de Cito-toetsen (niet dezelfde als de Eindtoets) die kinderen gedurende het jaar maken. Er zijn steeds twee vaste meetmomenten, namelijk Midden (januari) en Eind (juni). Deze Cito-toetsen geven vaak een uitslag in een Romeinse cijfer met een vaardigheidsscore. Aan de hand van die score kan de school zien of een kind voldoende gegroeid is.

Het schooladvies wordt voor een groot deel op die Cito-toetsen gebaseerd. Een kind dat veel I-scores heeft voor rekenen en begrijpend lezen zal vwo-advies kunnen krijgen. Een kind met III-scores zal naar het vmbo-tl gaan.

Richtlijnen Cito-scores en uitstroom voortgezet onderwijs: I = vwo, II = Havo, III = vmbo-tl, IV = vmbo-kader en V = vmbo-BBL of lager

Romeinse cijfers en A tot en met E

Bij het schooladvies wegen echter ook andere factoren mee: in hoeverre maakt een kind huiswerk en wat is de leerhouding van een kind?

Vaardigheden op de Cito-toets

Het doel van Eindtoetsen zoals de Cito-toets is testen of kinderen aan het einde van groep 8 de kerndoelen beheersen die zij moeten beheersen aan het einde van de basisschool (Ga naar de website van het SLO om meer te lezen over kerndoelen).

Maar welke vaardigheden zijn dat?

Kort samengevat toetst de Cito-toets in groep 8 de volgende vaardigheden:

 • rekenen met grote getallen (zowel optellen, aftrekken, delen als vermenigvuldigen);
 • rekenen met tijd, geld, maten en gewichten;
 • rekenen met breuken, procenten en kommagetallen;
 • taal (waaronder grammatica, spelling werkwoorden en spelling niet-werkwoorden);
 • begrijpend lezen en woordenschat;
 • studievaardigheden (kaartlezen, alfabetiseren, grafieken, tabellen en diagrammen).

Het is duidelijk dat leerlingen die de Cito oefenen hoger scoren op deze vaardigheden. Dat komt omdat zij de betreffende stof herhalen en extra  hebben kunnen oefenen.

Kinderen raken daarbij gewend met de vraagstelling en weten dus beter wat er van hen wordt verwacht.

Ontdek de Cito-toets zelf!

Om een idee te geven van hoe vragen op de Eindtoetsen worden gesteld, volgen hier enkele opdrachten uit de Cito-toets van afgelopen jaar. Door met de muis over de “i” te vegen, spring het juiste antwoord in beeld. Het goede antwoord is C

Het goede antwoord is C

Het goede antwoord is B

Het goede antwoord is B

Voordelen van de Cito oefenen met een Eindtoets- of Citotrainer

In de inleiding stelden we de vraag: wel of niet oefenen voor de Cito-toets of Eindtoets? In dit artikel gaven we argumenten voor “ja” en voor “nee” aan. De voordelen van oefenen zetten we nog even op een rijtje:

 • Kinderen oefenen alle vaardigheden die aan bod komen op de Eindtoets;
 • Kinderen oefenen ook de lesstof die al een tijdje geleden behandeld is (en nu dus weggezakt kan zijn);
 • Kinderen raken op die manier bekend met de vraagstelling;
 • Onderdelen waar kinderen moeite mee hebben kunnen op tijd worden aangepakt;
 • Kinderen die oefenen scoren doorgaans hoger dan kinderen die niet oefenen;
 • Faalangstige kinderen hebben een beter beeld van wat de Cito-toets is;
 • Zeker als er twijfel bestaat over het schooladvies kan oefenen tot een hogere plaatsing leiden;

Leerkrachten adviseren zelf ook te gaan oefenen wanneer kinderen faalangstig zijn of stress kunnen ervaren. Het is dan vooral bedoeld om te wennen aan de typische vragen. Het oefenen hoeft volgens hen ook niet al teveel tijd te kosten en is pas echt zinvol als kinderen er voor openstaan.

Succesvol de Eindtoets Oefenen

Bureau Bijles ontwikkelde een uitgebreid oefenpakket om de Eindtoetsen van groep 8 voor te bereiden. Alle vaardigheden die op de Eindtoets aan bod komen, komen in het oefenboek terug. Veelvuldig zelfs, zodat er veel en ruim mee geoefend kan worden.

Omdat er veel vraag was naar nóg meer oefenmateriaal, is het pakket ook voorzien van drie extra oefenboeken, namelijk:

 • Extra oefenen met procenten;
 • Extra oefenen met taal en spelling;
 • Extra oefenen met studievaardigheden.

In deze extra oefenboeken wordt nog eens ingegaan op deze vaardigheden, inclusief de nodige uitleg gegeven.

Hieronder volgt een impressie van ons oefenpakket voor de Cito-toets.

Impressie Cito-toets oefenen oefenboek

Bestel onze Eindtoets oefenboeken

Goed oefenen is belangrijk. We bieden ons oefenpakket dan ook in twee vormen aan, namelijk als fysiek boek en als downloadbaar oefenpakket.

In beide gevallen krijgt u hetzelfde materiaal:

 • Meer dan 400 unieke oefeningen voor de Cito-toets
 • Extra oefenen met rekenen met procenten (150 oefeningen)
 • Extra oefenen met taal en spelling (150 oefeningen)
 • Extra oefenen met studievaardigheden (150 oefeningen)

Oefenboek bonus

Wilt u graag een goede voorbereiding op de Cito-toets of Eindtoets?

Hoopt u dat uw kind op deze toets het niveau laat zien waar hij of zij op presteert?

Wilt u voorkomen dat uw kind een te laag advies krijgt?

Zeker weten dat u kwalitatief oefenmateriaal in huis haalt, dat werkt?

Dan is ons oefenmateriaal voor u geschikt! Maak hieronder een keuze voor het fysieke of het downloadbare pakket.

Digitaal (inclusief 3 bonussen)
€ 47
Meest complete oefenpakket
800+ unieke oefeningen
Inclusief 3 bonussen
Direct te gebruiken
Te openen op pc, tablet en eReader
Volledig up to date!
Inclusief antwoorden
Luxe werkboek (inclusief 3 bonussen)
€ 137
Meest complete oefenpakket
800+ unieke oefeningen
Inclusief 3 bonussen
Gebundeld in mooi werkboek
Volledig up to date!
Inclusief antwoorden
 
Luxe werkboek (zonder 3 bonussen)
€ 87
Uitgebreid oefenen
400+ unieke oefeningen
Gebundeld in mooi werkboek
Volledig up to date!
Inclusief antwoorden
 
 

(Voor onze digitale producten wordt u vanzelf doorgestuurd naar betalingsprovider PayPro. Voor onze fysieke boeken wordt u automatisch doorgestuurd naar BoekenBestellen.nl)