De Cito-toets in groep 4 oefenen? Ook in groep 4 wordt de Cito-toets of de toets van Leerling in Beeld twee keer afgenomen. Cito-toets Midden (Cito M4) wordt omstreeks januari gedaan en Cito-toets Eind (Cito E4) ergens in mei of juni.

Het is goed om te weten dat deze twee belangrijke toetsmomenten er zijn, want de manier van toetsen verschilt van die van de methode. De resultaten, Cito-scores, gaan in het dossier van het kind en worden gebruikt om het onderwijs beter af te stemmen.

In dit artikel vertellen we je meer over de Cito-toetsen en toetsen van Leerling in Beeld in groep 4, de kennis die kinderen moeten hebben en hoe je kinderen kunt voorbereiden op de LiB- en Cito-toetsen M4 en E4.

Inhoud van de Cito-toetsen in groep 4

Kinderen in groep 4 kunnen al lezen en schrijven. In groep 3 hebben ze grote sprongen gemaakt. In groep 4 wordt deze basis verdiept. Dat betekent dat er aardig wat te toetsen valt. De belangrijkste vakken komen dan ook uitgebreid aan bod:

De Cito-toetsen worden afgenomen op meerdere momenten. Iedere toets bestaat uit meer onderdelen, welke vaak een paar dagen achter elkaar getoetst worden. Scholen zijn er echter vrij in om die toetsen te plannen. Sommige scholen communiceren de toetsmomenten met ouders, andere scholen doen dat niet.

Cito-scores

De toetsen worden nagekeken en er volgt een score. Deze Cito-score is belangrijk. Belangrijker dan de cijfers die kinderen krijgen op de normale toetsen uit de methode. De Cito-score gaat namelijk mee in de volgende schooljaren.

Cito-scores worden aan het eind van de basisschool zelfs gebruikt om een niveau voor vervolgonderwijs aan te duiden.

Het hangt van de school af of ouders de Cito-scores direct te zien krijgen of pas op een rapport. Op de Cito-scores komen Romeinse cijfers voor en vaardigheidsscores. De Romeinse cijfers zijn vooral voor ouders handig, de vaardigheidsscores helpt de leerkracht om het onderwijs beter af te stemmen.

Romeinse cijfers

De Romeinse cijfers gelden als waardering voor de toets. Scoort een kind overwegend een I? Dan zijn de toetsen op het hoogste niveau gemaakt. Een V-score betekent dat een toets op het laagste niveau gemaakt wordt. Een III is het meest gemiddelde niveau (en zou in het latere voortgezet onderwijs richting het vmbo wijzen).

Het belangrijkste is dat kinderen hun Romeinse cijfers behouden of een vooruitgang laten zien. In dat geval is er sprake van groei en ontwikkeling. Zoals hieronder.

Vaardigheidsscore en norm positief

Is er juist een steeds lagere score? Dan loopt een kind steeds verder achter op de lesstof.

Vaardigheidsscore en norm negatief

Vaardigheidsscores

Leerkrachten bekijken vooral de vaardigheidsscores. Iedere toets heeft een bepaalde normscore: deze score moeten kinderen behalen als ze op een goed niveau mee kunnen komen. Kinderen kunnen hoger scoren dan de norm en dus voorlopen in hun ontwikkeling. Ook kunnen kinderen lager scoren en dus achterlopen. In beide gevallen past de leerkracht instructie en werk aan. Kinderen met hoge scores maken minder van het reguliere werk en worden uitgedaagd met moeilijkere taakjes, terwijl kinderen met lage scores meer begeleiding en instructie zullen krijgen.

Het kan dus ook zijn dat een kind op de vorige toets een II scoorde en nu weer een II, maar in die II wel achteruit is gegaan. Zoals te zien op onderstaand overzicht.

Groei vaardigheid in II-score

Niels (oranje lijn) scoort tijdens de Leerling in Beeld-toetsen E3 en M4 boven de norm van II, maar buigt af op de E4-toets en zakt onder de norm op de M5-toets. Als deze lijn zich voortzet, scoort hij straks een III.

Ilse scoort juist steeds iets meer dan de norm en kan doorgroeien naar een I-score.

Cito M4 en Cito E4

Zoals je hebt kunnen lezen worden er in groep 4 twee Cito-toetsen afgenomen: de M4 en de E4-toets. Tussen beide toetsen zit ongeveer 5 maanden onderwijstijd (een half schooljaar). De toetsen zijn dus over de lange termijn. Dat vraagt van leerlingen dat ze de aangeleerde vaardigheden goed onderhouden.

Verschillen tussen M4 en E4

Inhoudelijk zijn er weinig grote verschillen tussen de M4 en de E4-toets. Belangrijk is dat de vaardigheden en strategieën in vijf maanden tijd verder zijn uitgebouwd en er dus meer van kinderen verwacht kan worden op de E4-toets.

Op het gebied van rekenen is dat terug te zien in moeilijkere sommen en wat begrijpend lezen betreft wordt er meer doorgevraagd op de inhoud van teksten. Kinderen moeten laten zien dat ze de lesstof begrepen hebben en juist kunnen toepassen.

Wat moeten kinderen laten zien op de Cito’s in groep 4?

Wat wordt er van kinderen in groep 4 zoal verwacht? Met andere woorden: waar moet je als ouder op letten als je kind dit jaar de Cito-toetsen M4 en E4 gaat maken. De belangrijkste vaardigheden zetten we voor je op een rijtje.

Rekenen

Het rekenen met grote getallen tot 100 (optellen en aftrekken) komt zeer uitgebreid terug, net als de aangeleerde tafelsommen. Vaak moeten kinderen de som uit een verhaaltje halen (waarmee ze dus ook goed moeten kunnen lezen). Verder staat meten en wegen centraal, worden kloktijden getoetst en moet er veel gerekend worden met geld. Hierbij gaat het zowel om de getallen (10 euro en 20 euro) als om de biljetten (hoeveel biljetten van 5 euro krijg je uit een briefje van 20 euro?).

Spelling

Ook spelling gaat de diepte in in groep 4. Er worden meer categoriewoorden van kinderen verwacht, omdat ze in groep 4 heel veel nieuwe woorden eigen maken. Al deze woorden worden getoetst. Kinderen moeten de woorden foutloos kunnen schrijven in een dictee.

Begrijpend lezen

Het technisch lezen kreeg de grootste aandacht in groep 3. Dat betekent dat er nu echt veel aandacht uitgaat naar begrijpend lezen. Kan een kind de boodschap van de schrijver achterhalen? Wat is het doel van de tekst? Welke woorden kunnen op de lege plekken? Het zijn allemaal vragen die aan bod komen en die kinderen moeten beantwoorden bij de Cito-toetsen voor begrijpend lezen in groep 4.

Woordenschat

Naast begrijpend lezen moeten kinderen ook hun woordenschat flink uitbreiden in groep 4. Er worden honderden nieuwe woorden aangeleerd en enkele daarvan worden getoetst op de Cito-toetsen voor woordenschat.

Voordelen van Cito-toetsen in groep 4

De Cito-toetsen in groep 4 worden met een reden afgenomen. Als ouder kan het daarom goed zijn om de voordelen van de Cito-toetsen te kennen. Hieronder zetten we ze op een rijtje.

  • De Cito-toetsen M4 en E4 zijn mooie onafhankelijke meetmiddelen om de ontwikkeling van een kind en een klas in kaart te brengen;
  • Omdat de LiB- en Cito-toetsen niet direct volgen op de lesstof, wordt er op de lange termijn getoetst;
  • De scores van de LiB- en Cito-toetsen helpen de leerkracht om het onderwijs nog beter af te stemmen op zowel klasniveau als individueel niveau;
  • Als ouder kun je de ontwikkeling van je kind goed volgen door de Cito-scores naast elkaar te leggen.

Voorbereiden op de Cito-toetsen in groep 4

Het belang van Cito-toetsen is voor veel ouders duidelijk. Dat is dan ook de reden dat veel ouders hun kinderen goed willen voorbereiden op de Cito-toetsen van groep 4 of de toetsen van Leerling in Beeld. Dat kun je doen aan de hand van oefenmateriaal. Belangrijk daarbij is om niet zomaar werkbladen van internet te halen, maar echt op zoek te gaan naar oefenstof die past bij het onderwijs. Op die manier voorkom je dat je kind voor niets aan het oefenen is of de verkeerde vaardigheden aanscherpt.

Door de Cito-toetsen in groep 4 voor te bereiden heb je als ouder veel voordelen:

  • Je signaleert achterstanden ruim op tijd en kunt gericht blijven oefenen;
  • Kinderen raken gewend aan de manier waarop Cito toetst en zullen niet in de war raken tijdens de echte toetsen;
  • Het oefenen van de Cito-toets neemt veel stress weg;
  • Als ouder houd je controle over de ontwikkeling van je kind;
  • De uitslagen van je oefeningen kunnen dienen om stevig in je schoenen te staan bij een gesprek met school.

Oefenboeken voor de Cito-toetsen M4 en E4

Bureau Bijles heeft een aantal oefenboeken voor groep 4 ontwikkeld. Ieder oefenboek bevat ruim materiaal om alle toetsen (rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat) te oefenen. Je kunt dit samen doen of door je kind zelfstandig laten maken. Door de toetsen na te kijken met de antwoorden kun je nog gerichter hulp gaan bieden.

Hieronder een impressie van het oefenmateriaal.

Cito-toets Groep 4 oefenen impressie

Cito-toets groep 4 oefenen?

Wil jij de Leerling in Beeld-toets en Cito-toets van groep 4 oefenen met je kind? De oefenboeken zijn zowel digitaal als fysiek te bestellen. Je kunt kiezen voor losse boeken (M4 of E4) of direct een combinatie, zodat je voor het hele jaar voorzien bent.

3 covers naast elkaar Cito-toets groep 4

Cito-toets Groep 4 Oefenen M4
€ 97
Fysiek oefenboek
Ruim 330 oefeningen voor M4
Bereidt voor op de eerste helft van groep 4
Volledige voorbereiding op de Cito M4 en Leerling in Beeld
Zeer professioneel
 
Cito-toets Groep 4 Oefenen E4
€ 97
Fysiek oefenboek
Ruim 330 oefeningen voor E4
Bereidt voor op de tweede helft van groep 4
Volledige voorbereiding op de Cito E4 en Leerling in Beeld
Zeer professioneel
 
Cito-toets Groep 4 Oefenen Combinatie
€ 147
Fysiek oefenboek
Ruim 650 oefeningen voor M4 en E4
Volledige voorbereiding op alle Cito-toetsen in groep 4 en Leerling in Beeld
Zeer professioneel
Bespaar ruim € 45
 

Cito-toets Groep 4 Oefenen M4
€ 67
Het M4 oefenboek, maar dan digitaal
Ruim 330 oefeningen voor M4
Bereidt voor op de eerste helft van groep 4
Volledige voorbereiding op de Cito M4 en Leerling in Beeld
Zeer professioneel
Bespaar € 30
Direct te gebruiken
Cito-toets Groep 4 Oefenen E4
€ 67
Het E4 oefenboek, maar dan digitaal
Ruim 330 oefeningen voor E4
Bereidt voor op de tweede helft van groep 4
Volledige voorbereiding op de Cito E4 en Leerling in Beeld
Zeer professioneel
Bespaar € 30
Direct te gebruiken
Cito-toets Groep 4 Oefenen Combinatie
€ 117
Digitaal oefenboek (compleet!)
Ruim 650 oefeningen voor M4 en E4
Volledige voorbereiding op alle Cito-toetsen in groep 4 en Leerling in Beeld
Zeer professioneel
Bespaar ruim € 45
Direct te gebruiiken