Begrijpend lezen in groep 6 kenmerkt zich door de langer wordende teksten en strategieën die door elkaar gebruikt moeten worden. De in groep 5 geïntroduceerde signaal– en verwijswoorden krijgen ook een grotere plaats.

Aan alles is te zien dat begrijpend lezen nu echt belangrijk wordt en langzaam omgetoverd wordt tot studerend lezen (wat pas in groep 8 echt zal zijn).

Voorwaarden aan technisch lezen, leesbegrip en het kennen van de zes strategieën zijn niet eerder zo belangrijk geweest als bij het begrijpend lezen in groep 6.

Begrijpend lezen groep 6

Waar globaal lezen de hoofdmoot vormde in groep 5, wordt daar in groep 6 op doorgeborduurd bij het begrijpend lezen. Begrijpend lezen gaat nu steeds meer meetellen en ook de Cito-toets begrijpend lezen groep 6 is een belangrijke. In groep 6 worden deze vaardigheden op scherp gezet:

 • Bepalen waar de tekst over zal gaan (globaal lezen)
 • Eigen kennis over het onderwerp activeren
 • Verbanden leggen
 • Verwijswoorden herkennen
 • Signaalwoorden herkennen
 • Conclusies trekken
 • De opbouw van een tekst (structuur) herkennen

Hier wordt aan gewerkt middels uiteenlopende teksten. Ook die zijn in groep 5 geïntroduceerd, maar zullen in groep 6 nog wat moeilijker zijn.

Voorwaarden begrijpend lezen in groep 6

 • Technisch lezen blijft een belangrijke voorwaarde.
 • Ook het herkennen van de zes strategieën bij begrijpend lezen zijn erg belangrijk en dienen bij elke les optimaal ingezet te kunnen worden.
 • Kennis van onderwerpen op het gebied van actualiteiten en wereldoriëntatie zullen zeker in het voordeel van kinderen werken.
 • Een samenvatting kunnen maken van een tekst is belangrijk om straks ook conclusies te gaan trekken.
 • De opbouw van een tekst herkennen.

Wat moeten kinderen in groep 6 kunnen voor begrijpend lezen?

De belangrijkste doelen voor begrijpend lezen in groep 6 zijn verbanden leggen, verwijswoorden en signaalwoorden herkennen, conclusies trekken en de opbouw van een tekst herkennen.

 • Lees ons hoofdartikel over verwijswoorden
 • Lees ons hoofdartikel over signaalwoorden

Verwijswoorden in het kort

Met name het herkennen van verwijswoorden en signaalwoorden past bij groep 6. Verwijswoorden zijn bijvoorbeeld “dit” en “dat”, zoals in deze zinnen:

 • Mijn vader kocht een nieuwe auto. Dat had hij beter niet kunnen doen. (Dat verwijst naar “het kopen van een nieuwe auto”)
 • Tante Lia bakte een appeltaart. Die beviel de gasten goed. (Die verwijst naar “de appeltaart”)

Signaalwoorden in het kort

Signaalwoorden zijn er in verschillende vormen. Ze geven een signaal af, zoals:

 • Oorzaak en gevolg (De buurman was te laat op het feest, doordat hij te lang tv had zitten kijken).
 • Doel en middel (Door middel van de samenvatting, konden we de toets goed maken).
 • Probleem en oplossing (Het probleem van teveel kleding lossen we op door ze aan het goede doel te geven).

Conclusies

Ook is het bij begrijpend lezen in groep 6 belangrijk dat kinderen conclusies kunnen trekken. Die worden getrokken op basis van een goede samenvatting én voorspellingen van hoe de tekst zal verlopen. Je merkt al dat er dus een beroep op meerdere vaardigheden wordt gedaan.

Structuur van een verhaal herkennen

Tevens moeten kinderen de structuur en opbouw van een verhaal kennen. Ze herkennen termen als “inleiding”, “kern” en “slot” en weten dat de inleiding dient om hoofdpersonen te introduceren en een probleem te krijgen, waar het in de kern (het grootste deel van de tekst) over zal gaan. Tenslotte is er een slot waarin alles wordt afgerond en afloopt.

De oudere taalmethode “Taal op maat” van Noordhoff gebruikte de afbeelding van een vis op inleiding, kern en slot aan te leren. Voor visueel ingestelde kinderen kan dat erg prettig zijn.

Inleiding, kern en slot

Cito-toets begrijpend lezen in groep 6

De Cito-toets begrijpend lezen in groep 6 is belangrijk en zeer divers. Het gaat in op álle vaardigheden die tot op dan zijn geleerd, zowel in de M6 als de E6-toets. Kinderen lezen lange stukken tekst en beantwoorden daar enkele meerkeuzevragen over. De Cito-toets begrijpend lezen M6 vindt plaats in januari en de Cito-toets begrijpend lezen E6 is in mei of juni.

De Cito-toetsen begrijpend lezen tellen mee voor het schooladvies in groep 8. De uitslagen worden ook gebruikt om het taalonderwijs beter af te stemmen op de groep of een individu.

Lees hier meer over de Cito-toets en Leerling in Beeld in groep 6.

Thuis aan de slag met begrijpend lezen

Wil jij je kind optimaal helpen? Ga dan thuis nog meer lezen. Lees teksten van allerlei soorten en probeer tot de kern te komen met de zes strategieën. De strategieën zijn: voorspellen, vragen stellen, visualiseren, verbinden, samenvatten en afleiden.

Door in gesprek te gaan, kun je je kind leren anders en breder naar een tekst te kijken. Vooral de opbouw van een tekst is daarbij belangrijk. Waarin verschilt een informatieve tekst bijvoorbeeld van een recept of instructie?

Begrijpend lezen groep 6 oefenen

Het begrijpend lezen van groep 6 is voor veel kinderen een uitdaging. Dat komt omdat er steeds meer aangescherpt wordt én het technisch lezen nog altijd een belangrijke voorwaarde is. Wil jij je kind helpen en oefenen voor begrijpend lezen in groep 6? Bureau Bijles heeft het boek “Begrijpend Lezen Oefenen in groep 6” speciaal samengesteld voor ouders met kinderen in groep 6.

In meer dan 25 uitgebreide teksten komen alle vaardigheden en strategieën nog eens aan bod. Veel ouders hebben dit oefenboek al gebruikt om het begrijpend lezen van hun kind te verbeteren. Het oefenboek is zowel fysiek als digitaal beschikbaar.

Begrijpend lezen oefenen voor groep 6

 • Digitaal
 • € 67
 • Bereid voor op alle begrijpend lezen toetsen in groep 6
 • 25 teksten
 • Ruim 250 opgaven
 • Zeer compleet
 • Direct beginnen
 • Bestellen
 • Fysiek
 • € 137
 • Bereid voor op alle begrijpend lezen toetsen in groep 6
 • 25 teksten
 • Ruim 250 opgaven
 • Zeer compleet
 • Luxe werkboek
 • Bestellen