Begrijpend lezen in groep 5 gaat verder waar begrijpend lezen in groep 4 geëindigd is. Er worden echter nieuwe tekstsoorten aangeleerd. Ook gaan kinderen in groep 5 aan de slag met verwijs– en signaalwoorden. Dit soort woorden helpen een tekst beter te begrijpen en zorgen ervoor dat er meer sprake is van leesbegrip.

Begrijpend lezen gaat vanaf groep 5 meetellen voor het eindadvies van de basisschool. Op sommige scholen worden speciale lesmethodes gebruikt om begrijpend lezen te geven. Andere scholen laten het gewoon onderdeel van taal zijn.

Begrijpend lezen groep 5

Leesbegrip is bij begrijpend lezen in groep 5 nog altijd erg belangrijk. Begrijpend lezen groep 5 gaat echter ook verder met het aanleren van signaalwoorden en verwijswoorden. Dat zijn woorden die je helpen een tekst beter te begrijpen.

De tekstsoorten bij begrijpend lezen in groep 5 worden uitgebreider. Waar je tot aan groep 4 vooral verhalende en informatieve teksten kreeg – en bij uitzondering eens een andere soort tekst – is dat bij groep 5 veel meer aan de orde. Zo leert een kind ook nieuwsteksten lezen, teksten met veel feiten en juist teksten met veel meningen.

Op die manier wordt de kennis over tekstsoorten danig uitgebreid in groep 5 en dat is dan ook een van de belangrijkste doelen.

Voorwaarden begrijpend lezen in groep 5

 • Technisch vlot kunnen lezen en in staat zijn om grotere teksten te lezen.
 • Goede beheersing van de strategieën van begrijpend lezen (voorspellen, vragen stellen, visualiseren, verbinden, samenvatten en afleiden).
 • Een goede leesattitude en nieuwsgierigheid naar de wereld om je heen.
 • De leerlijn van groep 4 moet goed gevolgd zijn, zodat deze in groep 5 kan worden doorgetrokken.
 • Leesbegrip is en blijft van cruciaal belang.

Wat moeten kinderen in groep 5 kunnen voor begrijpend lezen?

De belangrijkste strategieën zijn in groep 4 al geïntroduceerd. In groep 5 worden deze versterkt. De teksten worden moeilijker en meer uitgebreid. Ook neemt het scala aan tekstsoorten verder toe. Kinderen komen erachter dat er voor verschillende doelen verschillende tekstsoorten zijn. Zo schrijft een schrijver een verhaal of mop om de lezer te vermaken of te laten lachen, wordt een column ingezet om een mening te geven of stelling te nemen en kan een informatieve tekst dienen om je te informeren of iets uit te leggen.

Een aantal vaardigheden worden intussen als vanzelfsprekend beschouwd, zoals het achterhalen en afleiden van woordbetekenissen en het in de juiste context plaatsen van een tekst. Af en toe zal hier nog wat extra aandacht naar uitgaan.

Globaal lezen is een van de pijlers waar in groep 5 de focus op ligt. Het helpt met name een tekst goed te voorspellen en verbanden te leggen.

Strategieën begrijpend lezen groep 5

De leesstrategieën worden niet meer uitgebreid na groep 4, maar het kan wel zijn dat begrijpend lezen in groep 5 de focus verplaatst of de lat hoger legt. Dit hangt volledig af van de lesmethode die de school gebruikt.

Hieronder de strategieën en een invulling van hoe die in groep 5 worden geoefend.

 • Voorspellen. Kinderen leren een tekst globaal te lezen, alvorens de tekst in detail wordt eigen gemaakt.
 • Vragen stellen over de tekst. Door vragen te stellen kun je veel meer over een tekst te weten komen. Kinderen leren welke vragen ze moeten stellen.
 • Visualiseren. Het blijft belangrijk een tekst voor je te zien, ook als het om een uitleg of mening gaat.
 • Verbinden. Kun je de tekst verbinden aan zaken om je heen in het echte leven?
 • Samenvatten.
 • Afleiden.

Waar in groep 5 veel aandacht naar uitgaat is naar het globaal lezen van de tekst. Het wordt gezien als een strategie, maar valt dus onder voorspellen. Door een tekst globaal te lezen, kun je namelijk al een inschatting maken van waar de tekst over gaat en welke kennis je al hebt.

Globaal lezen houdt in dat je de tekst bekijkt, maar niet leest. Je leest enkel de titel en de tussenkopjes, bekijkt de afbeeldingen en eventueel de bijschriften van de afbeelding en de inleiding. Op die manier kun je bepalen waar een tekst over zal gaan en wat je ervan weet. Daarna wordt de tekst pas echt gelezen en kunnen er vragen gesteld worden over de inhoud of de bedoeling van de auteur.

Een voorbeeld van globaal lezen:

Begrijpend lezen globaal

Door de kopjes, de tussenkopjes, het bijschrift en de inleiding te lezen, kun je de voorkennis alvast activeren en een inschatting maken van waar de tekst over gaat.

Vragen die in groep 5 dan ook gesteld worden zijn onder meer:

 • Waar denk je dat de tekst over gaat?
 • Is deze verwachting (na het lezen) uitgekomen?

Cito-toets begrijpend lezen in groep 5

De Cito-toets begrijpend lezen in groep 5 wordt lastiger. Dat komt, omdat veel nieuw is en de teksten moeilijker worden. Ook zien leerkrachten in g roep 5 vaak dat leerlingen technisch nog niet helemaal bij zijn. Voor kinderen die technisch nog niet op het niveau van groep 5 kunnen lezen, is het een hele uitdaging om teksten goed te begrijpen. Wees je daarvan bewust.

De Cito-toets begrijpend lezen biedt teksten op niveau M5 en E5 aan. De M5 Cito begrijpend lezen is in januari en de E5 is in mei/ juni.

Lees meer over de Leerling in Beeld en Cito groep 5.

Thuis aan de slag met begrijpend lezen

Vooral lezen is belangrijk als je begrijpend lezen in groep 5 wil versterken. En dan het liefst veel verschillende tekstsoorten, dus niet alleen leesboeken. Lees bij voorkeur informatieve boeken, nieuwsberichten, recepten, columns en instructieteksten.

Door met elkaar in gesprek te gaan over de teksten, kun je je kind helpen de volgende keer meer voorkennis te hebben en de verbinding te zoeken met zaken om je kind heen. Begrijpend lezen maakt deel uit van het dagelijks leven van iedereen en dus zou die koppeling makkelijk te maken moeten zijn. De ervaring leert dat het even kan duren voor kinderen zich daar bewust van zijn.

Begrijpend lezen groep 5 oefenen

Wil jij extra oefenen met begrijpend lezen in groep 5? Bureau Bijles heeft een uitgebreid oefenboek voor begrijpend lezen in groep 5 ontwikkeld. Het oefenboek “Begrijpend Lezen Oefenen” in groep 5 telt 40 teksten en ruim 250 opgaven. In die opgaven worden kinderen optimaal voorbereid op zowel de methodetoetsen begrijpend lezen als de Cito-toets begrijpend lezen groep 5. Het oefenboek is hieronder te bestellen en zowel fysiek als digitaal beschikbaar.

Begrijpend lezen oefenen voor groep 5

 • Digitaal
 • € 67
 • Bereid voor op alle begrijpend lezen toetsen in groep 5
 • 40 teksten
 • Ruim 250 opgaven
 • Zeer compleet
 • Direct beginnen
 • Bestellen
 • Fysiek
 • € 137
 • Bereid voor op alle begrijpend lezen toetsen in groep 5
 • 40 teksten
 • Ruim 250 opgaven
 • Zeer compleet
 • Luxe werkboek
 • Bestellen