Is de Cito-toets groep 3 oefenen zinvol? Eenmaal in groep 3 gaan kinderen echt leren lezen, schrijven en rekenen. Voor veel kinderen een grote stap, maar wel eentje waar behoefte aan is. Kinderen die klaar zijn voor groep 3 hebben dan ook veel zin om zich al deze vaardigheden eigen te maken.

Om het onderwijs en de ontwikkeling van een kind te volgen, nemen scholen Cito-toetsen af. In groep 3 vinden die ook al plaats. In dit artikel vertellen we je alles over die Cito-toetsen. Zo kun je bepalen of het zinvol is om met je kind te oefenen voor deze toetsen.

 

Inhoud van de Cito-toetsen in groep 3

Waar gaat het precies om bij die Cito-toetsen in groep 3? Kinderen leren in groep 3 een aantal belangrijke vakken kennen: rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend luisteren (later begrijpend lezen). Deze vakken worden getoetst met methodetoetsen. Die volgen direct op de lesstof.

Belangrijker zijn echter de Cito-toetsen. Die volgen niet direct op de lesstof, maar brengen in kaart wat kinderen nog weten van een half schooljaar. De Cito-toetsen gaan dan ook dieper in op alle vaardigheden, regels en strategieën die kinderen de voorgaande maanden geleerd hebben.

 

Cito-scores

Scholen gebruiken de uitslag van de Cito-toets (ook wel de Cito-scores genoemd) om de ontwikkeling van een individuele leerling in kaart te brengen. Er kan aan de hand van deze Cito-scores bijvoorbeeld worden besloten dat een kind meer hulp van de leerkracht nodig heeft. Of juist minder begeleiding en meer verdieping (moeilijker werk). De toetsen geven een compleet beeld van de ontwikkeling van kinderen en stapelen zich op. Ieder jaar maakt een kind twee Cito-toetsen en uiteindelijk geven die een totaalbeeld van een kind. Zo kan ook het niveau voor het vervolgonderwijs worden bepaald.

Hieronder zie je een overzicht van een Cito-overzicht voor rekenen in groep 3 en voor de hele schoolloopbaan.

Cito-scores M3 tot en met M8 Milan

Je ziet hier dat Milan in het begin ongeveer rond de norm scoort. De M5 toets scoort hij boven de norm. Daarna wordt het moeilijker en scoort hij steeds iets lager onder de norm.

Cito-scores M3 en E3 Milan

Hier zie je het overzicht van alleen groep 3. Je ziet dat Milan hoog scoort op de E3-toets, waardoor zijn lijn naar boven gaat. Hij scoort daar boven de norm.

Niet alle scholen delen de resultaten van de Cito-toetsen met ouders. Op aanvraag doen ze dat meestal wel. Het kan ook zijn dat scholen andere grafieken of tabellen gebruiken. Het idee is echter dat er over de hele schoolloopbaan een grafiek per vak komt waarmee de ontwikkeling in beeld is gebracht.

 

Twee toetsmomenten (Cito M3 en Cito E3)

Er zijn twee toetsmomenten. Daardoor krijgt een kind twee keer per jaar de Cito-toets. Dat is handig, omdat leerkrachten dan sneller in kunnen grijpen dan wanneer de toets bijvoorbeeld eens per jaar wordt afgenomen.

De Cito M3 vindt plaats rond januari en de Cito E3 vindt plaats rond mei/ juni.

 

Verschillen tussen M3 en E3

Inhoudelijk zijn er weinig verschillen tussen de toetsen M3 en E3. Het enige echte verschil is dat de inhoud van de E3-toets een halfjaar verder ligt. Het gaat dus puur om de vaardigheden, strategieën en kennis die verschillend zijn. Maar op diezelfde manier verschilt iedere Cito-toets van de voorgaande en opvolgende.

 

Vaardigheden op de Cito-toetsen van groep 3

De vaardigheden die kinderen in groep 3 moeten kunnen toepassen worden – naast het leren lezen, waar aparte toetsen voor zijn – verdeeld in vier categorieën, namelijk:

  • Rekenen
  • Spelling
  • Woordenschat
  • Begrijpend luisteren en begrijpend lezen

 

Rekenen

Bij het rekenen leren kinderen tot en met 20 rekenen in de eerste helft van groep 3. In de tweede helft van groep 3 wordt er al verder gekeken op de honderdlijn. Kinderen leren optellen en aftrekken, maar maken ook al kennis met de basis van tafels. Tafels zullen echter niet letterlijk aan kinderen worden gevraagd.

Bijvoorbeeld:

4 + 4 + 4 kan als vraag voorkomen op de Cito-toets, maar 3 x 4 is iets voor in groep 4.

 

Spelling

Hoewel kinderen net leren schrijven als ze in groep 3 zitten wordt er direct aan spelling gewerkt. De juiste spelling van categoriewoorden staat hierbij centraal. Dit zijn korte woorden. Met werkwoorden wordt nog niet gewerkt.

 

Woordenschat

Van kinderen op de basisschool wordt verwacht dat zij een groot aantal woorden per jaar leren kennen en gebruiken. Het woordenschatonderwijs is op veel basisscholen een ondergeschoven kindje. Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar de manier waarop woordenschat goed kan worden geïntegreerd. Het dichtstbij komen de woorden van de WAK. Hier worden duizenden woorden verdeeld in categorieën (zoals ‘eten en drinken’, ‘emoties’, ‘het ziekenhuis’ en ‘familie’) die kunnen worden aangeboden.

 

Begrijpend luisteren en begrijpend lezen

Goed lezen van een tekst en vragen kunnen beantwoorden zijn vaardigheden die in de basisschool erg belangrijk zijn. Omdat kinderen in groep 3 nog niet allemaal goed kunnen lezen tijdens de eerste Cito-toets, wordt er ook getoetst op begrijpend luisteren (een vak dat overigens ook verder gaat dan groep 3). In de tweede helft van groep 3 komt begrijpend lezen wel aan bod. Kinderen moeten dan korte teksten lezen en daar vragen over beantwoorden. Ook moeten ze aan kunnen geven wat een schrijver kan doen om de tekst te verbeteren.

 

Voordelen van de Cito-toetsen

Zijn er voordelen aan het afnemen van Cito-toetsen? Je mag aannemen dat dat zo is, want anders zouden scholen niet massaal Cito-toetsen afnemen. Maar welke voordelen hebben die Cito-toetsen dan precies? De belangrijkste zetten we voor je op een rij:

  • Een doorgaande lijn (van beginsituatie M3 tot eindsituatie in M8) waarbij het toetsinstrument steeds dezelfde is;
  • Cito-toetsen geven een gedetailleerd beeld van waar een individuele leerling staat (ten opzichte van zichzelf, leeftijds- en groepsgenoten en landelijk);
  • Er kan naar aanleiding van een Cito-toets heel gericht hulp of verrijking (moeilijker werk) worden geboden om de ontwikkeling van een kind nog meer te verbeteren.

 

Voorbereiden door de Cito-toets M3 en E3 te oefenen

Toch is de ervaring dat veel kinderen aanlopen tegen de Cito-toetsen. Ouders zien vaak dat kinderen op de eerste toets lager scoren dan verwacht. Op methodetoetsen scoren ze bijvoorbeeld een stuk hoger. Deels komt dat door het moment (de Cito toetst over een half jaar en de methodetoets na drie weken intensief iets geleerd te hebben), maar voor een deel ook door de typische vraagstelling.

Het is niet gek dat veel ouders er voor kiezen om hun kinderen voor te bereiden op de Cito-toets M3 en E3 en dus de Cito-toets groep 3 oefenen. Daarmee voorkomen ze dat er een verkeerd beeld van hun kind ontstaat, omdat het zo moet wennen aan de vraagstelling van Cito. Ook kan het voorbereiden van de Cito-toets helpen om hiaten op tijd in te lopen en achterstanden weg te werken. Immers wordt door een goed Cito oefenboek duidelijk waaraan kinderen in groep 3 moeten voldoen.

 

Oefenboeken voor de Cito-toets van groep 3

Wil jij je kind helpen om de Cito-toets van groep 3 te oefenen? Bureau Bijles heeft drie oefenboeken ontwikkeld voor groep 3. Er is een boek speciaal voor de eerste toets (Cito M3), een boek voor de tweede toets (Cito E3) en een voordeliger combinatiepakket van beide oefenboeken.

De oefenboeken zijn door experts uit het basisonderwijs samengesteld en bereiden als beste voor op de Cito-toetsen die in groep 3 worden afgenomen.

Hieronder zie je enkele fragmenten uit de oefenboeken.

Cito-toets Groep 3 oefenen impressie

 

Cito-toets groep 3 oefenen?

De Cito Oefenboeken voor Groep 3 zijn zowel fysiek als digitaal leverbaar. Bestel hieronder de fysieke of digitale versie van de oefenboeken voor M3, E3 of de combinatie en profiteer van het uitgebreide oefenmateriaal voor een goede voorbereiding op de Cito-toetsen in groep 3.

Cito-toets Groep 3 Oefenen oefenboeken

Cito-toets Groep 3 Oefenen M3
€ 97
Fysiek oefenboek
Ruim 350 oefeningen voor M3
Bereidt voor op de eerste helft van groep 3
Volledige voorbereiding op de Cito M3
Zeer professioneel
 
Cito-toets Groep 3 Oefenen E3
€ 97
Fysiek oefenboek
Ruim 350 oefeningen voor E3
Bereidt voor op de tweede helft van groep 3
Volledige voorbereiding op de Cito E3
Zeer professioneel
 
Cito-toets Groep 3 Oefenen Combinatie
€ 147
Fysiek oefenboek
Ruim 700 oefeningen voor M3 en E3
Volledige voorbereiding op alle Cito-toetsen in groep 3
Zeer professioneel
Bespaar ruim € 45
 

Cito-toets Groep 3 Oefenen M3
€ 67
Het M3 oefenboek, maar dan digitaal
Ruim 350 oefeningen voor M3
Bereidt voor op de eerste helft van groep 3
Volledige voorbereiding op de Cito M3
Zeer professioneel
Bespaar € 30
Direct te gebruiken
Cito-toets Groep 3 Oefenen E3
€ 67
Het E3 oefenboek, maar dan digitaal
Ruim 350 oefeningen voor E3
Bereidt voor op de tweede helft van groep 3
Volledige voorbereiding op de Cito E3
Zeer professioneel
Bespaar € 30
Direct te gebruiken
Cito-toets Groep 3 Oefenen Combinatie
€ 117
Digitaal oefenboek (compleet!)
Ruim 700 oefeningen voor M3 en E3
Volledige voorbereiding op alle Cito-toetsen in groep 3
Zeer professioneel
Bespaar ruim € 45
Direct te gebruiiken