Van groep 8 naar de brugklas

Zo ongeveer in januari wordt het voor kinderen in groep 8 een spannende tijd. De schooladviezen worden gegeven en dat betekent dat de eerste contouren van het voortgezet onderwijs zich gaan aftekenen.

Als ouder is het handig om te weten hoe je je kind het beste kunt begeleiden en ondersteunen op de weg van groep 8 naar de brugklas. Wat gebeurt er allemaal in de periode na de kerstvakantie tot aan september?

Schooladvies

De verwijzing naar het voortgezet onderwijs begint met het schooladvies. In het schooladvies onderbouwt de leerkracht van groep 8 (vaak in samenspraak met de directie, coördinator van de bovenbouw, intern begeleider en de leerkracht van groep 7) het schooladvies.

Je kunt terecht komen op globaal drie niveaus, namelijk:

Deze niveaus hebben weer subniveaus. Zo kun je binnen het VMBO naar het BBL (basisberoepsgerichte leerweg), het KBL (kaderberoepsgerichte leerweg) en de TL (theoretische leerweg). Het verschil wordt hier mooi uitgelegd.

Binnen het VWO heb je atheneum en gymnasium. Gymnasium is met Grieks en Latijn, atheneum zonder.

Los van deze niveaus heb je ook nog verschillende onderwijsstromingen, zoals techniek, sport en beweging, welzijn en tweetalig onderwijs. Daarover lees je hier meer.

Open dagen

Na het schooladvies weet je als ouder naar welke middelbare scholen in de buurt je kunt gaan kijken. Doorgaans kun je met een advies altijd een dakpanklas betreden, wat net iets hoger ligt.

Krijg je op school het advies TL? Dan kun je op zoek gaan naar een brugklas TL-Havo. Als die er niet zijn in jouw omgeving, zal je moeten zoeken naar een school die TL-niveau biedt.

Deze open dagen geven een goed beeld van hoe een school zich presenteert. Dat is niet altijd hetzelfde als hoe het er in de dagelijkse praktijk aan toe gaat. Wees hierop bedacht en stel de juiste vragen.

Inschrijving

Per regio kan het verschillen, maar het initiatief voor de inschrijving voor het voortgezet onderwijs ligt bij de basisschool. Zij zullen je als ouder informeren hoe dit in zijn werk gaat.

Je krijgt een toestemmingsverklaring waarop je het niveau en de school van keuze aan kunt kruisen. Zo’n formulier ziet er ongeveer als volgt uit:

Toestemmingsverklaring

De school gaat nu de gegevens van het leerlingvolgsysteem overdragen aan het voortgezet onderwijs. Die gegevens moet je van tevoren inzien. Je geeft er vervolgens toestemming voor om deze naar het voortgezet onderwijs door te spelen.

De nieuwe school heeft ook een identiteitsbewijs of uittreksel uit het bevolkingsregister nodig. Afhankelijk van wat de basisschool besluit, stuur je deze naar de middelbare school of lever je deze af bij de leerkracht van groep 8.

Het voortgezet onderwijs behandelt vervolgens de plaatsing van je kind. Als alles goed verloopt krijg je hier ruim op tijd (meestal in maart en april) bericht van.

Eindtoets in april

Nadat kinderen zijn geplaatst wordt pas de Eindtoets afgenomen. Afhankelijk van welke toets de school afneemt, wordt er een definitief advies gegeven. Dit komt vaak overeen met het schooladvies dat in januari werd gegeven.

Het kan zijn dat het afwijkt.

Valt het advies van de leerkracht hoger uit dan de score op de Eindtoets? Dan is er niets aan de hand. Je kind is immers al geplaatst en wordt niet uit die klas gehaald.

Valt het advies echter lager uit dan de score op de Eindtoets? Scoort je kind in april hoger dan in januari werd geadviseerd? Dan kun je een heroverweging van het advies aanvragen. Op grond daarvan kan dan besloten worden je kind alsnog in een andere klas te plaatsen.

Overgang van basisschool naar de brugklas

Zo begin mei is voor iedereen bekend waar kinderen na de zomervakantie gaan starten: het niveau en de school. Nu zullen middelbare scholen het initiatief gaan nemen. Ze nodigen je uit voor informatieavonden, voorlichtingen en vaak mogen kinderen al voor de zomervakantie komen kennismaken met hun nieuwe klasgenoten en mentor.

Tijdens deze informatieavonden krijg je informatie over de school, maar ook over het bestellen van boeken, het betalen van school- en studiegeld, uitjes, excursies, regels en afspraken, oudermomenten en het leerlingvolgsysteem op de middelbare school.

Conclusie

De overstap van groep 8 naar de brugklas is voor kinderen een spannend moment. Gelukkig verloopt die overgang op de meeste scholen soepel en gestructureerd. De stappen in dit artikel geven jou een beeld van wat je kunt verwachten als je zoon of dochter nu in groep 8 zit.

Leave a Reply