Een vwo advies kan leiden tot een gymnasiumklas. Dat is iets waar veel ouders en leerlingen oren naar hebben, want in een gymnasiumklas leer je klassieke talen. Dat kan – zeker met het oog op een toekomstig beroep – gunstig zijn.

Kun je de Cito-toets oefenen om in een gymnasiumklas terecht te komen? In dit artikel lichten we verder toe wat gymnasium precies inhoudt en hoe een vwo-advies tot gymnasium kan leiden. Ook benoemen we kort hoe je de Cito-toets kunt oefenen om een hoger advies te krijgen.

 

Wat is gymnasium?

Basisscholen geven kinderen een schooladvies. Dat kan een advies in het VMBO zijn, maar ook havo of vwo. Wanneer je een vwo-advies krijgt, heb je twee keuzes:

  • Atheneum
  • Gymnasium

Het belangrijkste verschil tussen die twee is dat je met gymnasium ook de vakken Grieks en Latijn kunt volgen. Je leert dus twee dode talen.

Verder is de stof en het niveau van atheneum gelijk aan gymnasium. In gymnasium zitten vaak leerlingen die net dat beetje extra uitdaging zoeken en aankunnen.

De basisschool zal bij het geven van een vwo-advies ook kunnen adviseren of een leerling atheneum of gymnasium kan gaan doen. Zaken die daarbij een rol spelen zijn de wijze waarop een leerling school beleeft, hoe goed zijn huiswerkattitude is en of het gemotiveerd genoeg is om hard te werken.

Doorgaans is de keuze aan ouders en kinderen. Maar het is wel goed om te beseffen dat gymnasium hard werken kan zijn en een talenknobbel wel heel veel scheelt.

 

Waarom leren kinderen Grieks en Latijn?

Grieks en Latijn zijn dus belangrijke vakken op het gymnasium. Twee dode talen die nog altijd heel zinvol zijn. Waarom leren kinderen Grieks en Latijn? Die talen worden immers niet meer gesproken.

Desondanks zijn er meerdere redenen om aan te nemen dat Grieks en Latijn (met name Latijn) zinvol zijn. Zo zijn er veel beroepen die nog gebruik maken van oude termen, zoals medische beroepen en bijvoorbeeld de advocatuur. Wanneer leerlingen later een opleiding in die richting willen gaan doen, scheelt het dat ze de termen al kennen. Voor sommige opleidingen – zoals bijvoorbeeld geneeskunde en farmacie – is het verplicht om gymnasium in je pakket te hebben gehad.

Los van dit voordeel zijn veel talen die we nu gebruiken afgeleid van het Latijn. Denk aan het Italiaans, Frans, Spaans en Portugees. Het is aannemelijk dat wanneer iemand het Latijn beheerst, ook andere talen snel aangeleerd kunnen worden.

Behalve alleen de talen krijgen de kinderen ook kennis van Griekse geleerden en wijzen. Zo worden bekende filosofen belicht en leren ze de oorsprong kennen van veel zaken die we vandaag de dag nog gebruiken, maar die we aan de oude Grieken en Romeinen te danken hebben.

 

Cito-toets oefenen voor gymnasium?

In principe kun je de Cito-toets oefenen omdat je op die manier net wat hoger scoort. Zeker wanneer je het niet eens bent met het schooladvies kan dat zinvol zijn. Maar echt gericht oefenen voor gymnasium is niet mogelijk. Je oefent dan voor een vwo-advies en kunt daar dan weer kiezen uit atheneum of gymnasium.

Dus enerzijds kan de Cito oefenen je helpen om een vwo-advies te krijgen (en geen havo-advies), waardoor je wel een gymnasiumklas in kan. Anderzijds zal oefenen je geen gymnasiumadvies opleveren, omdat gymnasium geen advies is.