Leerwegondersteuning (lwoo) na een slechte Cito-toets?

De term leerwegondersteuning leidt bij veel ouders tot vragen. Is leerwegondersteuning het gevolg van een slechte Cito-toets? Kan de Cito-toets oefenen helpen om aan leerwegondersteuning “te ontkomen”? En is leerwegondersteuning nu ook een niveau, net zoals het VMBO of havo?

In dit artikel leggen we je zo praktisch en duidelijk mogelijk uit wat er met leerwegondersteuning wordt bedoeld en geven we aan of oefenen voor de Cito-toets zinvol is.

 

Wat is leerwegondersteuning?

Leerwegondersteuning is een aanpak die veel middelbare scholen aanbieden om leerlingen die moeite hebben met leren te ontlasten. De wijze waarop scholen leerwegondersteuning aanpakken kan verschillen, maar over het algemeen gelden er een aantal grote lijnen. Zoals:

  • Klassen met leerwegondersteuning zijn kleiner;
  • Klassen met leerwegondersteuning hebben minder docenten;
  • Het huiswerk binnen deze klassen wordt strakker georganiseerd;
  • Er is meer hulp op maat;
  • Leerlingen kunnen in kleinere groepjes werken.

Met andere woorden: in kleinere klassen kunnen leerlingen beter meekomen. Voor leerlingen die al moeite hebben met leren is dat erg prettig.

 

Voordelen van leerwegondersteuning

Dit heeft veel voordelen. Leerlingen krijgen meer aandacht, omdat de aandacht van een docent over minder leerlingen verdeeld hoeft te worden. Leerlingen worden daarbij op niveaus gesplitst en krijgen dus heel doelgericht en op niveau les. Daarbij hebben deze leerlingen minder leerkrachten, waardoor de leerkrachten meer weten over de leerlingen. Tot slot houdt hulp op maat in dat er continu wordt gekeken naar de behoefte van kinderen in deze klassen. Wat hebben zij nodig om tot goed leren te komen?

 

Gevolgen van leerwegondersteuning

De gevolgen van leerwegondersteuning zijn eigenlijk alleen maar positief. In één of twee jaar worden leerlingen klaargestoomd om het in de derde klas zelf aan te gaan pakken. Ze stromen dus gewoon door naar een klas zonder leerwegondersteuning en halen ook gewoon een diploma. Hier staat niet op of ze leerwegondersteuning hebben gekregen.

Leerwegondersteuning is dus geen niveau, maar een manier om leerlingen beter te kunnen begeleiden. Kinderen die het advies leerwegondersteuning krijgen, hebben gewoon meer tijd om aan het voortgezet onderwijs te wennen en om te gaan met alles waar ze moeite mee hebben.

 

Op welk niveau kun je leerwegondersteuning krijgen?

Leerwegondersteuning wordt eigenlijk vooral in het VMBO aangeboden en dan met name in de basisberoepsgerichte leerweg. Dat komt omdat leerlingen die moeite hebben met leren vaak ook lager scoren.

Maar er zijn ook scholen die leerwegondersteuning als algemeen begrip hanteren en vormgeven in alle klassen (dus van het VMBO tot en met het vwo) en er zijn scholen die heel doelgericht ook havo-klassen leerwegondersteuning bieden.

Het idee is dat leerlingen door deze ondersteuning beter tot hun recht komen en meer kunnen laten zien dan wanneer deze hulp ontbreekt.

 

Waarom zijn veel ouders tegen leerwegondersteuning?

We horen vaak dat ouders boos worden op de basisschool als het advies tot leerwegondersteuning genoemd wordt. Dat is jammer, want leerwegondersteuning is juist een service die het beste uit kinderen kan halen.

Toch zijn ouders boos, vaak omdat ze het idee hebben dat leerwegondersteuning een niveau is dat nog onder het VMBO hangt. Ze associëren dit al snel met het idee dat hun kind “te dom is voor het VMBO” en dat is nu juist niet het geval.

Kinderen kunnen de middelbare school qua niveau vaak prima aan, maar hebben hier meer sturing bij nodig en baat bij bepaalde aanpassingen, privilegés. En dat is precies wat leerwegondersteuning kan bieden.

 

Cito-toets oefenen tegen leerwegondersteuning?

Een vraag die hierop volgt is of het zinvol is om de Cito-toets te oefenen om aan leerwegondersteuning te ontkomen. Het antwoord: ja, dat kan zinvol zijn. Want wanneer je hoger scoort vervalt leerwegondersteuning en kom je er niet voor in aanmerking.

Maar besef wel dat leerwegondersteuning géén niveau is en ook geen gevolgen heeft voor het afstuderen. Het is een service waarbij kinderen gebaat zijn.

 

Samenvatting

Leerwegondersteuning is geen apart niveau, maar een werkwijze die middelbare scholen hanteren om kinderen die uit zouden kunnen vallen verder te helpen. Kleinere groepen, minder docenten en een strakkere organisatie zijn hierbij de belangrijkste (en effectiefste) speerpunten.

Leave a Reply