Cito-score mag schoolkeuze niet meer beïnvloeden

De Cito-score mag voor het voortgezet onderwijs niet meer doorslaggevend zijn. Voorheen bepaalden middelbare scholen aan de hand van de Cito-score in welke klas en op welk niveau leerlingen geplaatst werden. Het advies van de leerkracht moet vanaf nu doorslaggevend zijn, vinden experts. Want de leerkracht oordeelt over meer dan alleen een score. Hij kijkt naar de inhoud van de leerling, zijn huiswerkattitude en naar eerder gemaakte toetsen. Wat houdt dat precies in? In dit artikel aandacht voor schoolkeuzes aan de hand van Cito-scores en het schooladvies van de leerkracht.

Schooladvies weegt mee

In de eerste plaats betekent deze wijziging dat het voortgezet onderwijs meer moet kijken naar het advies van de school. Dat advies wordt gevormd door de leerkrachten die de leerling les hebben gegeven. Het advies van deze leerkracht dient bepalend te zijn. Op zich is dat logisch, want de leerkracht maakt de leerling meestal een jaar (en soms zelfs langer) mee, terwijl de Cito-toets slechts een momentopname is. De mening van de leerkracht over de werkhouding, inzet en betrokkenheid van de leerling, in combinatie met schoolscores, mogen middelbare scholen niet langer naast zich neerleggen.

 

Cito-toets als examen

Dit betekent echter niet dat er geen Cito-toets meer wordt afgenomen. Sterker nog, de plannen zijn er om de Cito-toets (of een soortgelijke toets) verplicht te stellen voor alle leerlingen. Niet meer zozeer om het niveau van de leerling te bepalen, maar meer als eindexamen van de basisschool. Leerlingen laten met de Cito-toets zien dat ze de kerndoelen behaald hebben en als het ware ‘klaar zijn’ op de basisschool. De leerkracht baseert zijn advies dan niet meer op de Cito-uitslag, maar kan daar wel de Entreetoets in groep 7 voor gebruiken. Op veel scholen wordt de uitslag van de Entreetoets al gebruikt bij het vormen van een advies.

Voordelen

Dit besluit heeft een aantal belangrijke voordelen tot gevolg. Hieronder de voordelen op een rijtje:

  • basisscholen kunnen leerlingen aanmelden bij het middelbaar onderwijs op basis van het advies dat de leerkracht geeft;
  • de Cito-toets dient niet langer als middel om een schoolkeuze vast te stellen, maar als centraal eindexamen waarmee kennis wordt getoetst;
  • middelbare scholen kunnen leerlingen niet meer weigeren op basis van een te lage Cito-score.

Houd, met betrekking tot dat laatste punt, wel rekening met het volgende: een school mag een leerling wel weigeren als ze het niveau dat de leerling gaat doen niet aanbieden. Een vmbo-school zonder havo-klas, zal geen leerlingen met havo-advies aannemen, omdat er simpelweg geen havo gegeven wordt. Andersom geldt dus hetzelfde. Een goede oriëntatie op voortgezette scholen is dus van belang.

Belang van Cito-toetsen

De betekenis van het Cito in het onderwijs verandert met dit besluit. Nu de regering de plannen steunt voor een landelijk centraal eindexamen voor leerlingen in groep 8 (dat dan waarschijnlijk in april of mei plaats zal vinden, waarmee de Cito-toets in februari komt te vervallen) zal Cito bij die ontwikkeling een rol gaan spelen.

Reageer!