Cito-scores mogen openbaar worden gemaakt

De rechtbank in Utrecht heeft in een kort geding bepaald dat schoolscores van de Cito-toets openbaar mogen worden gemaakt. Aanleiding voor het kort geding was de discussie die ontstond nadat RTL Nieuws de gemiddelde scores tussen 2009 en 2012 had opgevraagd. Staatssecretaris Dekker (Ministerie van Onderwijs) wilde de gegevens vrijgeven, maar veel scholen wilden dat niet. De scholen stapten naar de rechter om het besluit ongedaan te laten maken.

Vertekend beeld

Veel scholen zijn bang dat ouders op basis van Cito-uitslagen een school voor hun kind uitzoeken. Scholen met hoge scores zijn wat dat betreft meer in trek dan scholen waarbij slecht wordt gescoord. Schoolbesturen stellen dat de uitslagen van de Cito-toets een vertekend beeld kunnen geven, omdat sommige scholen zwakkere leerlingen met opzet niet mee laten doen aan de Cito-toets, terwijl andere scholen dat wel doen. Daarmee vallen de gemiddelden soms oneerlijk uit.

 

Openbaar maken

De rechter vindt echter niet dat de scholen “onevenredig worden benadeeld” met het openbaar maken van de Cito-toetsen. De rechtbank stelt dat het belang van openbaarheid voorop staat. Volgens de rechter zijn er ook voldoende mogelijkheden om de Cito-toetsen en hun uitslagen in de juiste context te plaatsen. Schoolbesturen kunnen nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Doen ze dat niet binnen een week, dan worden de gegevens openbaar gemaakt. De individuele scores van leerlingen zullen echter niet openbaar gemaakt worden.

Discussie

Op social media is ook veel te melden geweest over deze uitspraak. Basisscholen zijn bang dat ze een slechte naam krijgen als blijkt dat hun score onder het landelijke gemiddelde lag of zelfs heel laag was. De kans dat ouders die naar een school zoeken dan kiezen voor een andere school in de buurt, is immers aanwezig. Desondanks mag niet vergeten worden dat er verschillende factoren zijn die meespelen bij een Cito-score, zoals:

  • de plaats of wijk waar de school gevestigd is;
  • het type kinderen dat de school bezoekt;
  • het type onderwijs dat er gegeven wordt;
  • de achtergrond en opleiding van ouders;
  • de scholing en bijscholing van leerkrachten.
Er zijn vaak ook verschillen per klasse. De groep 8 van het ene jaar hoeft helemaal niet zo te scoren als de groep 8 van het andere jaar, ook al hebben ze precies dezelfde leerkracht en krijgen ze ondersteuning op maat. Het niveau van een groep kan wat dat betreft heel erg bepalend zijn.

Een vraag aan u: zou u eerder kiezen voor een school met een hogere score op de Cito dan voor een school waar een prettige sfeer hangt?

Reageer!