De Entreetoets, 4 veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de Entreetoets
De Entreetoets in groep 7, wat is dat nu eigenlijk? En is deze toets nu echt zo belangrijk voor het voortgezet onderwijs? Deze twee en twee andere vragen worden ons regelmatig per mail gesteld. Ouders maken zich steeds vaker zorgen om de Entreetoets in groep 7. In dit artikel antwoord op vier veelgestelde Entreetoets-vragen.

Wat is de Entreetoets in groep 7

De Entreetoets in groep 7 is een soort ‘tussenmeting’ waarmee de basisschool het niveau van uw kind in kaart brengt. Gedurende vier tot vijf dagen worden er toetsen afgenomen bij uw kind op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen, woordenschat en studievaardigheden. Optioneel kan ook gekozen worden voor wereldoriëntatie. Deze toets wordt vervolgens opgestuurd naar Cito (inderdaad, hetzelfde instituut als van de Cito-toets in groep 8) en deze berekenen de uitslag. De uitslag van de Entreetoets komt meestal een maand tot zes weken na het insturen van de toets. Anders dan de Cito-toets in groep 8, die landelijk op hetzelfde moment wordt afgenomen, wordt de afname van de Entreetoets bepaald door de school. De meeste scholen kiezen voor april en mei op deze toets af te nemen, maar er zijn ook scholen die de toets eerder of later afnemen.

Is de Entreetoets belangrijk?

Het klinkt als een cliché, maar in principe is iedere toets belangrijk. Toch hechten de meeste scholen vooral waarde aan Cito-toetsen en minder aan methodegebonden toetsen, omdat middelbare scholen ook naar de Cito-resultaten kijken. De Cito-resultaten bestaan niet alleen uit de uitslag van de Cito-toets in groep 8 en de Entreetoets in groep 7, maar uit het volledige leerlingvolgsysteem. Ieder jaar maken kinderen Cito-toetsen voor de vakken rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen en woordenschat. Die scores blijven doorgaans op school en gaan niet altijd mee naar huis. Maar die scores geven al wel een indicatie voor het vervolgonderwijs.

Kan ik de Entreetoets oefenen?

De Entreetoets kan, net als de Cito-toets, geoefend worden. Wilt u de Entreetoets oefenen met uw kind, let dan op de volgende zaken:
  • oefen alleen omdat u wilt dat uw kind bekend raakt met de toets;
  • oefen omdat u vaardigheden en strategieën wil herhalen en op wil halen;
  • oefen met mate;
  • oefen niet om de score van de Entreetoets te beïnvloeden.
Dat laatste punt is goed om te benoemen. Oefenen om de score van de Entreetoets op te halen heeft op de langere termijn vaak weinig zin. Kinderen die door regelmatig oefenen een hoger advies krijgen, lopen het risico op de middelbare school alsnog uit te vallen. Dan moeten zij terug naar een andere klas.

Wat kan ik opmaken uit de uitslag van de Entreetoets?

De uitslag van de Entreetoets is binnen. Wat nu? De score leest anders dan de uitslag van de Cito-toets. Alle scores bij elkaar opgeteld levert een bepaald percentiel op, tussen de 0 en 100. Het percentiel geeft aan hoe uw kind gescoord heeft ten opzichte van andere kinderen. Een percentiel van 60 geeft aan dat 60% van de kinderen lager heeft gescoord dan uw kind en 40% hoger. Een gemiddeld percentiel ligt dus rond de 50%. Deze percentielen kunnen door scholen worden omgezet in verwachte Cito-uitslagen. Voor meer informatie over de uitslag kunt u ons artikel over de uitslag Entreetoets lezen. Voor een bepaling van de bijhorende niveaus kunt u kijken bij Cito-toets groep 8.

Entreetoets oefenen

Wilt u de Entreetoets oefenen met uw kind? Bureau Bijles heeft een uitgebreid oefenpakket ontwikkeld. Veel gebruikers gingen u voor. Het oefenen van de Entreetoets zal stress verminderen, waardoor uw kind de Entreetoets met meer zelfvertrouwen maakt. Ontdek meer over de Entreetoets oefenen.

4 Comments

  1. Marieke mei 26, 2016
    • Paul Bergman mei 26, 2016
  2. Nasser april 7, 2019
    • Paul Bergman april 27, 2019

Leave a Reply