Optimaal de Entreetoets oefenen

De Entreetoets oefenen kan veel kinderen in groep 7 helpen deze toets beter te maken. Door de Entreetoets te oefenen worden kinderen bekend met de vraagstelling op de toets en zullen ze minder zenuwachtig zijn wanneer de toets wordt afgenomen.

Entreetoets in groep 7

De Entreetoets is een van de Cito-toetsen die op basisscholen wordt afgenomen. Anders dan de Cito Eindtoets wordt de Entreetoets in groep 7 afgenomen, later in het schooljaar. De toets duurt vier tot vijf dagen, afhankelijk van wat scholen willen. Voor veel scholen is deze toets erg belangrijk, want het advies voor de middelbare school wordt hierop gebaseerd. De Entreetoets wordt in de meeste gevallen afgenomen tussen maart en juni. Scholen zijn er vrij in om het moment van afname te bepalen.

Wijzigingen in het toetsen van kinderen

In 2015 gaat het een en ander drastisch veranderen. De Cito-toets wordt verplaatst naar het einde van het schooljaar (ergens in april) en vanaf dan is iedere school verplicht een eindtoets af te nemen. Op veel scholen zal dit de Cito-toets zijn. Maar dat betekent wel dat de school pas later dan voorheen met een advies kan komen, wanneer de Cito-score meeweegt. Normaal gesproken werd een advies namelijk al in februari gegeven, vlak na de toets, zodat ouders op zoek konden naar een school en middelbare scholen de tijd hadden om de aanmeldingen administratief rond te krijgen. De verschuiving van de eindtoets kan dus betekenen dat de Entreetoets van groep 7 een grotere rol gaat spelen bij het formuleren van een advies.

Inhoud van de Entreetoets

Op de Entreetoets komt een groot aantal vaardigheden aan bod. Zo worden er diverse rekenvaardigheden getoetst, is er veel aandacht voor taal met woordenschat, begrijpend lezen, schrijven en spelling. Ook studievaardigheden komen op de Entreetoets terug en vormen doorgaans een van de moeilijkere punten van de toets. Kort samengevat worden de volgende items op de Entreetoets behandeld:

entreetoets oefenen in groep 7

  • rekenen met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen;
  • inzichtelijk rekenen aan de hand van afbeeldingen en plattegronden;
  • rekenen met tijd en geld;
  • rekenen met kommagetallen, breuken en procenten;
  • begrijpend lezen van teksten;
  • woordenschat en woordbetekenissen herleiden;
  • spelling en grammatica;
  • schrijven en stellen van teksten;
  • studievaardigheden, waaronder kaartlezen, alfabetiseren, naslagwerken hanteren en grafieken, tabellen en schema’s lezen.

Goed voorbereiden

Een goede voorbereiding op de Entreetoets kan uw kind helpen om de toets beter en meer op niveau te maken. Want door de Entreetoets te oefenen worden kinderen bekend met de vraagstelling, leren ze de opdracht uit het verhaaltje te halen en weten ze nog beter wat er van hen wordt verwacht. Ook de vaardigheden die nodig zijn om de toets succesvol te maken worden nog eens goed en duidelijk geoefend.

Entreetoets oefenen

De Entreetoets oefenen kan gewoon thuis. Op school wordt er vrijwel geen aandacht aan deze toets geschonken, waardoor kinderen nauwelijks worden voorbereid. U kunt dit echter als ouder zelf in de hand houden door wel met uw kind te oefenen. Bureau Bijles heeft speciaal om de Entreetoets in groep 7 te oefenen materiaal ontwikkeld. Het pakket ‘Eindtoets Groep 7 Oefenen’ bevat vele unieke oefeningen en bestaat uit een oefenboek voor de eindtoets van groep 7, maar bevat ook drie extra oefenboeken voor rekenen, taal en studievaardigheden.

1 Reactie

  1. Sara april 11, 2015

Reageer!