Gratis de Entreetoets oefenen | freemium

gratis oefenen entreetoets cito-toetsVeel kinderen hebben baat bij het oefenen van de Entreetoets of de Cito-toets. Bureau Bijles doet er dan ook alles aan om materiaal op maat te leveren. Kwaliteit en effectiviteit staan daarbij voorop. Kinderen moeten sterker worden door het oefenen van de Entreetoets of de Cito-toets en met meer vertrouwen de toets gaan maken.

Gratis oefenen

Wilt u weten wat Bureau Bijles te bieden heeft? Gebruik dan onze freemium, een gratis te downloaden oefenboekje. In het oefenboekje zijn opgaven opgenomen voor taal, rekenen en studievaardigheden. Zo krijgt u een goede indruk van ons materiaal en kunt u alvast een beetje met uw kind oefenen.

Freemium proberen?

Klik hier

Waarom oefenen?

De reden dat veel ouders besluiten te oefenen voor de Entreetoets of de Cito-toets is dat ze willen dat hun kind optimaal is voorbereid. Veel kinderen geven zelf ook aan dat ze het fijn vinden om de toets van tevoren al te hebben leren kennen. Ze weten dan onder meer:
  • wat er bedoeld wordt met meerkeuzevragen;
  • hoe de typische vraagstelling van Cito eruit ziet;
  • hoe ze – zeker bij rekenen – de vertaalslag van verhaal naar som maken.

Meerkeuzevragen

De Entreetoets en de Cito-toets bestaan allebei uit meerkeuzevragen. De kinderen moeten steeds uit vier opties het juiste antwoord halen. Wie de toets nader bestudeert zal zien dat er doorgaans één verkeerd antwoord inzit, dat direct opvalt. Blijven er drie opties over, waarvan er twee vaak dicht bij elkaar liggen. Met rekenen is dit te ondervangen door de som gewoon nog eens uit te rekenen, bij taal, spelling en zeker bij studievaardigheden ligt dit gecompliceerder. Door samen naar de vraag te kijken leert een kind door de meerkeuzevragen heen te kijken en zal het eerder het juiste antwoord vinden.

Vraagstelling

De vraagstelling van Cito wijkt af van wat de kinderen gewend zijn. Normaal gesproken krijgen ze een bepaalde periode les over een onderdeel rekenen, taal of begrijpend lezen. Dat wordt dan getoetst in vragen die duidelijk zijn. De kinderen maken zo diverse toetsen per jaar, als afsluiting van ieder blok. Een schooljaar telt gemiddeld zo’n tien tot vijftien toetsen per vak (en dan zijn er nog tal van dictees en overhoringen). De vragen op Cito zijn de kinderen niet gewend. Dat vraagt om aanpassing in het denken. Oefenen kan helpen die vraagstelling te leren kennen.

Vertalen

Cito heeft de eigenschap om geen kale sommen te geven. In plaats van 16 x 32 = staat er een verhaaltje, zoals 16 kinderen leggen € 32 bij elkaar om uit eten te gaan. Voor hoeveel euro kunnen ze gaan eten? De leerlingen moeten zelf de som 16 x 32 uit het verhaaltje filteren. De antwoordmogelijkheden bevatten vaak ook antwoorden die in de buurt komen, bijvoorbeeld 48 (want dat is 32 + 16) en 480 (voor kinderen die wel 16 x 30 gedaan hebben, maar nog niet 16 x 2). Kinderen die een fout maken, zien het foute antwoord ook tussen de mogelijkheden staan. Een verkeerd vertaalde som pakt dus ook verkeerd uit in de antwoorden. En dat kost punten.

Leave a Reply