Thuisonderwijs groep 5

Zit jouw kind in groep 5 en heb jij thuisonderwijs gekregen? Dan weet je in ieder geval dat de school er alles aan doet om je kind goed verder te helpen.

In dit artikel behandelen we kort de belangrijkste punten voor het geven van goed thuisonderwijs in groep 5.

Rekenen

Rekenen is het belangrijkste vak in groep 5. Er worden veel nieuwe vaardigheden aangeleerd die als basis gaan dienen in de bovenbouw.

Indien mogelijk wordt het geven van rekenlessen zoveel mogelijk gecontinueerd. Het lastige is dat de juf of meester geen instructie meer kan geven zoals dat op school ging. Op individuele vragen kan dus geen antwoord worden gegeven.

Als ouder kun je dan ook het beste de instructielessen goed doorlezen en zelf proberen antwoord te geven. Mocht dat niet lukken, dan kun je altijd op Youtube zoeken naar filmpjes waarin uitleg gegeven wordt.

 

Taal en spelling

Ook taal en spelling zijn belangrijke vakken. Er worden veel nieuwe vaardigheden aangeleerd in groep 5. De instructies voor taal en spelling kunnen niet meer gegeven worden en dus is het aan ouders en kinderen om zelf de handleidingen door te nemen.

Let er bij spelling op dat het geen woordenschat betreft: het gaat om het schrijven van een woord, niet om de betekenis ervan. Als een woord fout geschreven wordt, helpt het om het woord 7 keer goed over te schrijven. Herhaal dit vervolgens nog een aantal keer.

Wat taal betreft moet er vooral aandacht uitgaan naar tekstbegrip (begrijpend lezen), want dat gaat de komende maanden een belangrijke rol spelen. Je kunt dit doen door teksten te lezen en er vragen over te laten beantwoorden.

 

Creatieve vakken

Kinderen die gek zijn op creatieve vakken (drama, muziek, knutselen en tekenen) moeten het voorlopig even zonder stellen. Gelukkig kun je op internet veel creatieve ideeën vinden, zoals op Pinterest. Ook via Youtube vind je veel instructielessen voor muziek en drama.

 

Cito-toetsen groep 5

Veel vragen van ouders gaan over de Cito-toetsen in groep 5. Hoewel de Cito M5 net achter de rug is, wordt in deze maanden (maart, april en mei) juist volop gewerkt aan de lesstof van de Cito E5. Het is moeilijk om te zeggen hoe dit straks wordt opgepakt.

Wil je nu zeker weten dat je kind goed mee zal blijven komen? Oefen dan met ons oefenboek voor groep 5 (er is een los deel voor de E5-toets). Zo weet je zeker dat je kind geen achterstand op zal lopen door het coronavirus en houd je zelf een vinger aan de pols. Als je ziet dat je kind op een onderdeel achteruitgaat, kun je dit met de juf of meester overleggen. Grote kans dat het lesprogramma dan wat afgestemd kan worden.

Cito-toets groep 5 oefenboek impressie

Cito-toets Oefenen Groep 5

Wat krijg je allemaal met ons oefenboek voor groep 5? Het oefenboek is al door vele tevreden ouders gebruikt om voor te bereiden op de belangrijkste toetsen van groep 5. Ook helpt het oefenboek om achterstanden te voorkomen en opgelopen achterstanden in te halen.

Met het oefenboek Cito-toets Oefenen Groep 5 krijg je:

  • Uitgebreide oefeningen op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen, woordenschat en spelling;
  • De typische vraagstelling van de Cito-toetsen M5 en E5;
  • Meer dan genoeg materiaal om te blijven oefenen, ook als onderdelen even niet goed lopen.

We hebben in totaal drie boeken beschikbaar, deel 1 is ter voorbereiding op de M5 toets in januari, deel 2 is ter voorbereiding op de E5 toets in juni. Deel 3 betreft een combinatie van beide boeken.

Het advies is om in ieder geval deel 2 te bestellen. Als er nu al een achterstand is (lage scores op de M5-toets) kan het zinvol zijn om ook deel 1 te nemen (en voor de combinatie te gaan). Twijfelt u, of heet u vragen? Neem dan contact met ons op.

Cito-toets Groep 5 M5 oefenboek
€ 97
Fysiek oefenboek
Ruim 300 oefeningen voor M5
Bereidt voor op 1e helft groep 5 (augustus-januari)
Volledige voorbereiding op Cito M5
 
Cito-toets Groep 5 E5 oefenboek
€ 97
Fysiek oefenboek
Ruim 300 oefeningen voor E5
Bereidt voor op 2e helft groep 5 (januari-juni)
Volledige voorbereiding op Cito E5
 
Cito-toets Groep 5 combinatie
€ 147
Fysiek oefenboek
Ruim 600 oefeningen voor M5 en E5
Volledige voorbereiding op alle Cito-toetsen in groep 5
Bespaar ruim € 45
 
Cito-toets Groep 5 M5 digitaal
€ 67
Het M5 oefenboek, maar dan digitaal
Bereidt voor op 1e helft groep 5 (augustus-januari)
Direct te gebruiken
Bespaar € 30
Cito-toets Groep 5 E5 digitaal
€ 67
Het E5 oefenboek, maar dan digitaal
Bereidt voor op 2e helft groep 5 (januari-juni)
Direct te gebruiken
Bespaar € 30
Cito-toets Groep 5 Combi digitaal
€ 117
Complete Oefenboek, maar dan digitaal.
Volledige voorbereiden op alle Cito-toetsen in groep 5
Direct te gebruiken
Bespaar € 30

Leave a Reply