Tablets op school, een do or don’t?

Langzaamaan verschijnen er meer tablets in scholen. Sociale media worden geïntegreerd in het onderwijs van alledag en zelfs sommige lesmethodes draaien volledig digitaal. Hier en daar wordt momenteel geëxperimenteerd met het gebruik van tables. Is dat wenselijk?

Computers

Jaren geleden was er veel onenigheid over het gebruik van computers op school. Tegenstanders vonden dat kinderen met hun hoofd moesten leren en niet via een computer. Intussen zien we dat zo’n beetje de hele maatschappij draait middels computers. Er is zelfs heel veel bijgekomen, zoals internet en vervolgens social media. Met één druk op de knop haal je informatie van over de hele wereld. Op school is extra materiaal – denk aan educatieve filmpjes van Het Klokhuis of gewoon op Youtube – rijkelijk voorhanden.

 

Digiborden

School na school verruimt het ouderwetse groene krijtbord voor een modern digitaal schoolbord. Aangestuurd via de computer. Een digibord biedt veel meer mogelijkheden dan een gewoon krijtbord, wat zorgt voor interactie met de klas. De betrokkenheid van kinderen wordt daarmee vergroot en – als de leerkracht goed gebruik maakt van het digibord – is het mogelijk om veel verrijking en verdieping te bieden, zowel klassikaal als individueel.
Digiborden zijn bijna niet meer weg te denken. Hoewel nog lang niet iedere school in Nederland voorzien is van een digitaal schoolbord, dient de volgende digitale revolutie zich alweer aan: tablets.

Tablets in de school

Het gebruik van mobiele telefoons is op veel scholen niet toegestaan. Wordt een leerling toch gezien met een mobieltje, dan wordt dat afgepakt en verdwijnt het in de la van de leerkracht. Binnenkort kan dat zomaar anders zijn. Tablets worden namelijk wel gebruikt voor het onderwijs. Wat zijn nu de voordelen van tablets in scholen?

  • Tablets maken het – net als het digibord – mogelijk om snel informatie en verdieping te vinden;
  • Tablets en computers worden in de huidige generatie veelvuldig gebruikt, waarom zou dat niet door worden gevoerd in het onderwijs?;
  • Met een tablet kunnen leerlingen die moeite hebben met lezen en schrijven beter uit de voeten;
  • Een tablet is modern materiaal, wat kan motiveren om door te leren.

Mediascholen

Niet alleen zijn er scholen bezig met het invoeren van tablets, ook zijn er complete mediascholen in ontwikkeling. Steve Jobs scholen, worden ze ook wel genoemd. Hier wordt volop geleerd vanuit tablets en leren kinderen al op jonge leeftijd mee te gaan met het internet. Omdat dit een dure bedoening is, worden veel tablets gesponsord door bedrijven.

Nadelen

Veel voordelen dus voor het gebruik van tablets. Maar toch zijn er tegenstanders van het gebruik ervan. Los van de financiële gevolgen voor een school (die zelfs sponsors zoeken om deze dure hobby te kunnen betalen) zou het nadelig zijn voor het leren van kinderen. Kinderen leren namelijk niet meer zelf. Ze gebruiken Google of andere zoekmachines om antwoord op hun vragen te vinden. De vraag is echter: hoe erg is dat?

One Response

  1. PC trends januari 24, 2017

Leave a Reply