Leren jongens minder goed dan meisjes?

“Jongens kunnen nu eenmaal minder goed leren dan meisjes.” Een stellige opmerking die nog vaak gemaakt wordt, zelfs door leerkrachten in het basisonderwijs. En dat is jammer, want diezelfde leerkracht gaat over het schooladvies voor de middelbare school.Leren jongens minder goed dan meisjes? En zijn meisjes inderdaad leergieriger? Al tijden zijn er hardnekkige geruchten dat jongens minder goed leren dan meisjes en dat jongens vooral klieren tijdens de les en minder goed opletten. Maar in hoeverre is dat waar? Het tijdschrift Quest heeft deze maand onderzoek gedaan.

Jongens leren minder goed dan meisjes

Het is niet waar dat meisjes beter leren dan jongens. Wel leren zij anders. Waar jongens op de basisschool, zeker in de midden- en bovenbouw, nog de behoefte voelen om te stoeien en te spelen, zijn meisjes inderdaad serieuzer met school bezig. Dat wil niet zeggen dat jongens minder goed hun best doen. Hun aandacht uit zich op een andere manier. Ook in de puberteit zijn die verschillen te zien. Dan verloopt de ontwikkeling van de hersens bij jongens nu eenmaal anders dan bij meisjes.

 

Uitstroom

Als gekeken wordt naar de uitstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is te zien dat in 2012 ongeveer 52% van de havo en het vwo uit meisjes bestond en 48% uit jongens. In het vmbo was dit 60% jongens tegenover 40% meisjes. Er gaan dus minder meisjes naar het vmbo. Volgens een artikel in de Quest (04/2013) heeft dit niet zozeer met niveau te maken, maar wel met vooroordelen. Het idee dat meisjes slimmer zijn dan jongens (en daardoor dus ook beter zouden kunnen leren) bestaat al vele jaren. Waar het precies vandaan komt is niet bekend en wordt ook niet duidelijk gemaakt in het artikel van Quest. Desondanks wordt naar een aantal factoren gekeken die de stelling ontkrachten.

Cito-scores

De vooroordelen dat meisjes beter zouden leren dan jongens worden door Quest in beeld gebracht aan de hand van deĀ Cito-scores van kinderen. Deze toetsen zijn in hetzelfde jaar afgenomen door zowel jongens als meisjes en vormen een goede basis voor het onderzoek. Uit de resultaten van die Cito-toetsen blijkt wederom dat de verschillen tussen jongens en meisjes niet zo heel erg groot zijn. Vorig jaar (2012) en dit jaar (2013) was de score van jongens gemiddeld zelfs iets hoger dan de score van meisjes. Maar wel wordt aan jongens vaak een lager advies gegeven dan aan meisjes. Dit heeft te maken met de hardnekkige vooroordelen dat jongens minder goed leren en dus beter af zijn op een lager niveau.

Gelijke kansen

Het advies van veel leerkrachten is dus (vaak) onbewust gebaseerd op het beeld dat jongens niet zo goed kunnen leren als meisjes, terwijl de uitslagen van Cito-toetsen al jaren aanwijzen dat er geen verschil is. Gelijke kansen voor jongens en meisjes zijn dus erg belangrijk. Maar de vraag is: hoe gaat de school daaraan werken? Het zou immers jammer zijn dat jongen een lager advies krijgt dan een meisje, omdat de leerkracht nog uitgaat van de vooroordelen.

Reageer!