5 voorbeelden van de Eindtoets in groep 8

De Eindtoets van groep 8 kan op verschillende manieren worden afgenomen: via de Route 8-toets, de IEP-toets en de Centrale Eindtoets PO (oude Cito-toets). Hoewel het schooladvies al is gegeven, is de Eindtoets wel belangrijk. Deze dient om de basisschooltijd af te sluiten en op het voortgezet onderwijs te beginnen.

Omdat er jaarlijks veel vragen over de Eindtoets van groep 8 zijn, hebben we in dit artikel 5 opgaven als voorbeelden van de Eindtoets in groep 8 verzameld. Zo krijg je een goed idee van wat leerlingen in groep 8 te wachten staat.

Rekenen

Alle vaardigheden en strategieën op het gebied van rekenen worden getoetst. Het gaat dan zowel om het rekenen met grote als kleine getallen (kommagetallen), maar misschien nog wel meer het rekenen met verhoudingen, procenten en breuken.

Belangrijk is dat kinderen weten hoe getallen zich tot elkaar verhouden en hoe zij met elkaar in verband staan. Bijvoorbeeld bij de onderstaande opgaven.

Eindtoets rekenen koalabeer


Wendy is op vakantie in Australië. Ze koopt deze koalaknuffel voor 120 Australische dollar. Hoeveel is dat in euro’s?

A 100 euro

B 120 euro

C 192 euro

D 75 euro

Joost leest een spannend boek. Aan het einde van de middag heeft hij 2/7 van het boek gelezen. Hij is op bladzijde 65. Hoeveel bladzijdes heeft het boek ongeveer?

A 220 blz

B 450 blz

C 130 blz

D 442 blz

Spelling en grammatica (taal)

Ook spelling en grammatica worden getoetst. Deze opgaven zijn over het algemeen vrij duidelijk, zoals:

  • Welke woorden zijn fout geschreven?
  • Welke woorden zijn goed geschreven?
  • In welke zin is het dikgedrukte woord goed/ fout geschreven?

Je krijgt dan opgaven als de volgende:

In welke zin zijn de dikgedrukte woorden allebei goed gespeld?

A Na dagen van beraad werd de woedende burgeroorlog beëindigd.

B Na dagen van berraad werd de woedende burgeroorlog beïndigd.

C Na dagen van beraad werd de woedende burgeroorlog beïndigt.

D Na dagen van beraad werd de woedende burgeroorlog beëindigt.

Begrijpend lezen (taal)

Van een heel andere orde zijn de opgaven op het gebied van begrijpend lezen. Verreweg de meeste leerlingen lopen hier tegenaan. Het gaat vaak op bakstenen aan tekst, waar dan een aantal gegevens uit gefilterd moet worden. De vragen gaan niet alleen over de inhoud van de tekst, maar ook over de bedoeling van de schrijver en de opbouw van de tekst. Termen als alinea, hoofdgedachte en (sub)doelen van de schrijver komen hier uitgebreid aan bod.

Onderstaande vraag is daar een mooi voorbeeld van.

Het Arveldse Dierenpark is dé beleving voor het hele gezin. Van apen tot zebra’s, alles is hier te bewonderen. Begin de dag in het uitgebreide aquarium, waar je de meest uiteenlopende dieren uit zoet en zout water kunt bewonderen.

Kom klimmen en klauteren in de Jungletuin, waar ook echte apen achter glas te bewonderen zijn.

Wat is de hoofdzakelijke bedoeling van deze tekst?

A Informeren

B Overtuigen

C Amuseren

D Instrueren

Studievaardigheden

Een combinatie van de vakken rekenen en taal wordt gevonden in studievaardigheden. Hierbij moeten leerlingen gegevens goed met elkaar vergelijken en op de juiste manier interpreteren. Er wordt dus een beroep gedaan op de rekenvaardigheden, alsook op hun taalbegrip.

Voorbeeld Eindtoets studievaardigheden

Je ziet hier de verkoop van de nieuwe rage AirDot in 5 weken tijd. Hieronder zie je de verkoop van de AirDot in vier verschillende winkels. Bij welke winkel  hoort de bovenstaande lijngrafiek?

Verkoop Airdot vier winkels

A Veronica’s Shop

B Buggelheim

C Werners

D Lampidoo

Eindtoets Groep 8 Oefenen

Wil je meer voorbeelden van oefeningen op de Eindtoetsen van groep 8 of er mee gaan oefenen? Bureau Bijles ontwikkelde een zeer uitgebreid en goed beoordeeld oefenpakket voor alle Eindtoetsen in het basisonderwijs.

Eindtoetsen Groep 8 Oefenboeken

Reageer!