Cito-toets oefenen Introductiepakket

“De beste voorbereiding op de Cito-toets!”

De Cito-toets oefenen helpt leerlingen in groep 8 zich goed voor te bereiden op deze belangrijke toets. De uitslag van de Eindtoets is namelijk belangrijk voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. Niveaus als vmbo, havo en vwo worden bepaald door onder meer de Cito-score.

Oefenen voor de Eindtoets

Vanwege het belang van de Cito voor het voortgezet onderwijs besluiten veel ouders met hun kind te oefenen voor de toets. Op die manier leert een kind wennen aan de vraagstelling en de meerkeuzevragen. Ook worden hiaten zo nog tijdig gesignaleerd en kan er nog hulp geboden worden. Ons oefenpakket biedt wat dat betreft veel voordelen, want u krijgt niet alleen het oefenboek voor de Eindtoets in groep 8, maar tevens drie bonusboeken voor rekenen, taal en studievaardigheden. Ontdek de voordelen van de Cito-toets oefenen aan de hand van ons oefenpakket.

Waarom de Cito-toets oefenen?

Scholen baseren hun advies voor het vervolgonderwijs grotendeels op de uitslag van de Cito-toets. Ook middelbare scholen kijken naar deze uitslag. De uitslag van de Cito-toets in groep 8 is dus van belang voor het niveau voor vervolgonderwijs. Daarover zijn strakke afspraken gemaakt tussen basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Moeite met de Cito-toets

Leerlingen ervaren veel moeite met de vraagstelling van de opgaven op de Cito-toets. Die wijkt namelijk af van de vraagstelling op reguliere toetsen. Bovendien zijn de meeste kinderen gespannen voor de toets, omdat ze weten hoe belangrijk die is. Door de Cito-toets oefenen worden kinderen beter voorbereid. Een ander voordeel is dat op deze manier de stress afneemt en de kinderen meer zelfverzekerd worden. Juist daardoor scoren kinderen die de Cito-toets oefenen hoger.

Goed scoren op de Cito-toets

Een goede score op de Cito-toets begint met goed oefenmateriaal. Haal ons unieke oefenmateriaal daarom vandaag nog in huis en ga binnen 10 minuten aan de slag met de Cito-toets oefenen.

  • Oefenen met rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, woordenschat, schrijven en studievaardigheden;
  • Oefen samen voor de Cito-toets met ons digitale oefenmateriaal;
  • Oefen zo vaak als nodig is;
  • Ontdek op tijd waarop uw kind nog extra ondersteuning nodig heeft;
  • Bied die ondersteuning met behulp van de bijgevoegde extra oefenboeken voor taal, rekenen en studievaardigheden;
  • Ervaar zelf hoe uw kind minder stress ervaart;
  • Zie hoe het oefenen van de Cito-toets zorg voor meer zelfvertrouwen.

Eerst een introductiepakket

Voordat u een compleet pakket besluit aan te schaffen om uw kind de Cito-toets te laten oefenen, kunt u ons digitale introductiepakket bestellen. Het voordeel is dat u dan een goede indruk krijgt van de Cito-toets. Mocht u daarna besluiten het complete pakket aan ebooks te bestellen, dan kunt u gebruikmaken van een speciale link die u korting geeft op het product. Daardoor zult u nooit duurder uit zijn.

Direct bestellen

Bestel nu direct het (digitale) en direct toegankelijke introductiepakket ‘Cito-toets oefenen’ van Bureau Bijles en ga binnen 10 minuten al aan de slag met oefenen. Zowel ‘gewoon’ op papier te gebruiken als op een tablet of computer!

Introductiepakket Eindtoets Groep 8 Oefenen

tijdelijk slechts € 17,-

Leave a Reply