Leerling in Beeld – uitleg over de Cito 4.0

Leerling in Beeld (afgekort LiB) is de nieuwe generatie van Cito-toetsen die op scholen wordt gebruikt binnen het leerlingvolgsysteem. In dit artikel leggen we je precies uit wat Leerling in Beeld is, wat er met de LiB-toetsen getoetst wordt en wat voor jou als ouder belangrijk is om te weten.

Wat is Leerling in Beeld?

Scholen hebben baat bij een goed leerlingvolgsysteem (lvs). Een lvs biedt een onafhankelijke en feitelijke weergave van waar een leerling staat. Aangevuld met de kennis en ervaringen van de leerkracht met een bepaald kind, kan zo het beste onderwijs op klassikaal en individueel niveau worden gegeven.

Waar voorheen de Cito-toetsen werden gebruikt om de groei van leerlingen zichtbaar te maken, heet dat nu Leerling in Beeld. Inhoudelijk is er echter niet heel veel veranderd. Kinderen maken nog steeds toetsen voor basisvakken en eventuele extra vakken en aan de hand van die resultaten wordt nog altijd een cijfer gegeven die de groei of achterstand uitdrukt.

Op basis van de toetsen Leerling in Beeld kan de leerkracht, samen met de intern begeleider, plannen maken voor het komende halve schooljaar. Ook dienen de resultaten uit de Leerling in Beeld-toetsen om – samen met de Doorstroomtoets – leerlingen vanuit groep 8 op de juiste plek op het voortgezet onderwijs te krijgen.

Welke vakken toetst Leerling in Beeld?

Net als de Cito-toetsen wordt ook met de toetsen van LiB twee keer per jaar getoetst voor de volgende basisvakken:

Indien gewenst zijn ook de vakken begrijpend luisteren, woordenschat en Engels af te nemen.

Cito volgsysteem

Leerling in Beeld is de opvolger van het volgsysteem Cito 3.0. Het werkt prima samen met andere systemen die op de basisschool gebruikt worden om kinderen te toetsen. Wel is het belangrijk om te weten dat de methodetoetsen verschillen van de LiB-toetsen.

De methodetoetsen volgen doorgaans na een periode van intensief met een onderwerp bezig zijn. Bijvoorbeeld: na drie weken onderwijs in breuken, wordt een toets afgenomen.

Leerling in Beeld voorbeeld

Bij Cito-toetsen en dus ook de LiB-toetsen is dat anders. Die toetsen over een periode van een half jaar. Het kan dus best zijn dat de breuken alweer een tijdje geleden aan bod zijn gekomen. Dat is de kracht  van deze toetsen. Ze toetsen op de lange termijn en geven zo een completer en realistischer beeld.

Waarin verschilt LiB van Cito?

Omdat de naam van de nieuwe Cito-toetsen veranderd is, zijn er veel vragen  van ouders. Waarin verschilt LiB van de Cito-toetsen?

Om kort te gaan is er nauwelijks een verschil. Het zijn nog steeds verhaaltjessommen en kale sommen bij rekenen, teksten bij begrijpend lezen en dictees en foute woorden bij spelling (taalverzorging) die getoetst worden. Wel ziet Leerling in Beeld er net even wat gelikter uit en zijn de toetsen in een moderner jasje gestoken.

Leerling in Beeld is door scholen zowel digitaal als op papier te bestellen (net als de Cito-toetsen overigens). Wel wordt gesteld dat de toetstijd efficiënter is en het toetsen van leerlingen met Leerling in Beeld voor 25% minder toetstijd zorgt.

Afname Leerling in Beeld-toets

LiB en het voortgezet onderwijs

Met het oog op het voortgezet onderwijs wordt Leerling in Beeld gebruikt om tot een advies te komen voor de brugklas. Dit resulteert in een voorlopig advies (meestal in groep 7) en een definitief advies in groep 8.

De Doorstroomtoets is de eindtoets van groep 8 en de laatste toets die leerlingen binnen Leerling in  Beeld maken. De Doorstroomtoets geeft als het ware de doorslag.

Oefenen voor de toetsen van Leerling in Beeld

Wil jij je kind goed voorbereiden op de toetsen  van Leerling in Beeld? Dan kun je overwegen te  oefenen voor de LiB-toetsen. Bureau Bijles beschikt over een breed scala een oefenboeken. Al onze boeken zijn geschikt voor de toetsen van Leerling-in-Beeld. Zodra er in het toetslandschap iets verandert, worden onze boeken daar op aangepast. Zo weet je zeker dat je met de oefenboeken van Bureau Bijles actuele boeken in huis haalt.

Wil je meer weten over onze oefenboeken? Bekijk dan de volgende pagina’s:

Reageer!