Thuis de Cito-toets oefenen

De Cito-toets oefenen helpt veel kinderen zich voor te bereiden op de Cito-toets in groep 8. Deze toets wordt door veel kinderen en hun ouders als ‘lastig’ en ‘stressvol’ ervaren. Er hangt nu eenmaal veel van de Cito-toets af. Niet gek dus dat veel ouders besluiten om thuis de Cito-toets te oefenen met hun kind. Hoe kunt u dit als ouder nu het beste aanpakken?

Achtergrond

De Cito-toets is een meetinstrument dat de basisschool helpt om een indicatie te geven voor het vervolgonderwijs van uw zoon of dochter. De niveaus vmbo, havo en vwo worden dus gebaseerd op de uitslag van (onder meer) de Cito-toets. Voornamelijk middelbare scholen hechten zwaar aan deze uitslag. De uitslag is in de meeste gevallen zelfs bepalend. Wordt een bepaalde score niet gehaald, dan is er geen toegang mogelijk om het niveau dat daarbij hoort.

Oefenen met de Cito-toets

De Cito-toets met kinderen oefenen is helemaal geen kwalijke zaak, ook al wordt soms gezegd van wel. Het wordt pas kwalijk wanneer ouders verwachten dat ze met oefenen een hoger niveau kunnen verkrijgen. Dat is vrijwel onmogelijk. Oefenen met de Cito-toets heeft wel tot gevolg dat uw kind de toets op niveau maakt en niet eronder, wat vaak wel gebeurt. Hoe kan het dat de Cito-toets oefenen het gewenste resultaat levert? Er zijn twee redenen:

  1. Door te oefenen ervaren kinderen hoe de toets in zijn werk gaat
  2. Als de toets bekend is, zal er voor kinderen veel minder stress zijn

Thuis de Cito-toets oefenen

Als u thuis de Cito-toets wilt oefenen, is dat een goede zaak. Het laat zien dat u bereid bent te investeren in de opleiding van uw kind en dat u het beste uit uw kind wil halen. Oefenen moet op een goede manier gebeuren, wil het effect hebben. Bij het oefenen spelen dus een aantal zaken een belangrijke rol:

Zorg voor geschikt materiaal

Er is op het internet veel materiaal te vinden, maar vaak is dit net te weinig of de ver verouderd om goed te oefenen. Door met dit materiaal de Cito-toets te oefenen kan een verkeerde indruk ontstaan en dat is niet wenselijk. Om de speurtocht naar en het kiezen van geschikt materiaal eenvoudiger te maken, heeft Bureau Bijles een volledig pakket ontwikkeld. In dit pakket worden alle vakken geoefend die voor zullen komen op de volgende Cito-toets. Zo weet u zeker dat u uw kind volledig voorbereid.

Wissel leren en spelen af

Kinderen moeten ook bewegen. Dat helpt hen om in hun hoofd tot rust te komen. Het draait niet allemaal om de Cito-toets en het is van belang dat kinderen dat ook ervaren. Als u spelen en leren voldoende afwisselt zal het effect optimaal zijn.

Doe zelf mee

Leren kan gezellig zijn. Als u samen met uw kind de oefenopgaven maakt, kan dat heel leuk en motiverend zijn. Probeer bij het leren de sfeer te kweken van ‘gezellig samen een spelletje spelen’. Die houding heeft bij veel ouders tot effect geleid. Kinderen zullen, als het goed is, zelf vragen of ze nog mogen oefenen en of u weer mee wilt doen. Als leren leuk is, wordt er het beste uitgehaald.

Materiaal Cito-toets oefenen

Ons digitale materiaal is prima geschikt om de Cito-toets voor te bereiden. In meer dan 400 unieke oefeningen passeren uw kind en u nog eens de belangrijkste vaardigheden, zoals taal, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, studievaardigheden en rekenen. In principe zijn er in totaal twee keer zoveel oefeningen in het oefenboek opgenomen als er straks op de toets gevraagd zullen worden. Genoeg materiaal dus om kennis op te halen, te automatiseren en te herhalen. Bestel het oefenboek via onze webshop.

2 Comments

  1. Beheerder februari 6, 2013
  2. Anonymous februari 6, 2013

Reageer!