Cito-toets en Entreetoets oefenen freemium – de antwoorden

Heb je alle antwoorden opgeschreven? Dan volgen hieronder de antwoorden, zodat je ze zelf na kunt kijken:

 

           Taal            Rekenen Studievaardigheden
1 C 1 C 1 C
2 C 2 C 2 A
3 D 3 B 3 C
4 C 4 C 4 D
5 D 5 A 5 C
6 D 6 D 6 B
7 C 7 D 7 D
8 A 8 D 8 D
9 B 9 B 9 A
10 C 10 A 10 C

 

 

Cito-toets en Entreetoets oefenen

Nog meer oefenen voor de Cito-toets en de Entreetoets? Probeer dan ons complete oefenpakket. Hierin worden de belangrijkste vaardigheden die op de Cito-toets worden verwacht nog eens herhaald. Daarnaast wordt kennisgemaakt met de vraagstelling van Cito.
Kinderen die oefenen scoren over het algemeen hoger. Zij hebben de toets voorbereid, waardoor ze geen of nauwelijks stress ervaren op het moment van afname zelf. Het resultaat is dat zij beter in hun vel zitten en de toets zelfverzekerd maken.

Meer weten? Klik op onderstaande buttons.

 

Cito-toets oefenen

cito toets oefenen

Entreetoets oefenen

entreetoets oefenen

Oefenmateriaal

Er is veel vraag naar geschikt oefenmateriaal voor zowel de Entreetoets in groep 7 als de Cito-toets aan het einde van groep 8. Niet alleen basisscholen, maar vooral middelbare scholen hechten veel waarde aan de Cito-score. Ze kennen een kind namelijk niet en moeten het doen met de gegevens die er van een kind binnenkomen. De score van de Eindtoetsen zijn daar een onderdeel van. Goed oefenmateriaal kenmerkt zich door het nabootsen van de echte toetsvragen. Ons oefenmateriaal doet dat. De vragen hebben meerkeuzeantwoorden en zijn samengesteld door een team van specialisten en experts uit het primair onderwijs.

Niet alleen Cito en Entree-scores

Het gaat bij het vormen van een advies door de school gelukkig niet alleen om een Cito-score of een Entreetoets. Veel scholen baseren zich op veel meer zaken, zoals de werkhouding van het kind en het LVS (leerlingvolgsysteem). Hierin zijn de resultaten opgenomen van toetsen die in het verleden zijn afgenomen bij een kind. Het betreft toetsen die losstaan van de methodes en op langere termijn testen. Waarom wegen methodetoetsen niet mee? Het gaat hier vaak om toetsen die kort daarvoor behandeld zijn. Het memoriseren zou een verkeerd beeld kunnen geven van de kunde van kinderen. Om die reden toetsen de Cito-toetsen om het halfjaar wat een kind nu echt heeft opgestoken van de lessen.

Vragen over de Cito-toets en de Entreetoets

De ervaring leert dat veel ouders vragen hebben over de Cito-toets en de Entreetoets. Enkele veelvoorkomende vragen zijn:
  • Waarom is er de Cito-toets?
  • Wat gaat de Cito-toets straks betekenen voor het advies van mijn zoon/ dochter?
  • Doet de middelbare school ook wat met het advies van de basisschool?
  • Mag de Cito-toets herkanst worden als mijn kind ziek is?
  • Kan de leerkracht in groep 8 in zijn eentje het niveau bepalen van mijn kind?
Wij begrijpen dat er veel vragen zijn over de Cito-toets en de Entreetoets en om die reden hebben we de 10 belangrijkste vragen op een rijtje gezet en uitgebreid beantwoord. Zo weet u als ouder waar u aan toe bent en kunt u uw kind het beste op de toetsen voorbereiden.

 

One Response

  1. Jonas april 14, 2015

Leave a Reply