Taal Archive

Taal | Taal oefenen

Taal is een breed begrip op school. Onder het vak taal vallen namelijk taal, spelling en grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Deze vakken komen terug op alle Cito-toetsen en spelen dus een belangrijke rol richting het voortgezet onderwijs. Het oefenen …