Categorie: Taal

Taal | Taal oefenen

Taal is een breed begrip op school. Onder het vak taal vallen namelijk taal, spelling en grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Deze vakken komen terug op alle Cito-toetsen en …