30 Seconds Woordenschat: betere woordenschat in de klas

De Cito Woordenschat is onder veel leerkrachten een frustratie. Leerlingen scoren hier slecht op. De manier om met die lage scores om te gaan verschilt van school tot school. De ene school zet meer in op het woordenschatonderwijs, terwijl de andere school worstelt met de vraag of je de Cito woorden in moet trainen.

Om kinderen meer woorden aan te leren en de woordenschat te vergroten, gelden enkele regels. Zo zou een woord 7 keer aangeboden moeten worden voordat een kind het woord kent. Daarnaast is het dan nog de vraag of een kind alleen het woord kent of het ook kan inzetten.

Bureau Bijles komt tegemoet aan alle scholen én ouders die graag de woordenschat van hun kind verbeteren met een variant op het spel 30 Seconds van 999 Games, namelijk 30 Seconds Woordenschat.

 

Woordenschat oefenen

Wil je graag de resultaten van Woordenschat verbeteren? Dan is 30 Seconds Woordenschat echt iets voor jou en je klas of kind. Het spel is gebaseerd op het populaire 30 Seconds spel en werkt ongeveer net zo. Maar in plaats van algemene kennis, wordt de betekenis van woorden gevraagd. Kinderen moeten de vijf woorden op hun kaartje binnen de tijd zodanig zien te omschrijven dat hun teamgenoten het kunnen raden.

Dit is een zeer speelse, actieve en educatieve manier om de betekenis van woorden onder de knie te krijgen.

 

Inhoud van het spel

Los van een speelbord (gebruik dat van je eigen 30 Seconds-spel of koop er snel een,want je zal er thuis ook veel plezier aan beleven) kun je twee spelpakketten downloaden: het pakket voor groep 5 en 6 (de groene kaartjes) en het pakket voor groep 7 en 8 (de blauwe kaartjes). In deze pakketten is rekening gehouden met zowel de woorden die tijdens taallessen, begrijpend lezen en woordenschat aan bod komen als de woorden die op de Cito-toetsen worden bevraagd.

Op die manier krijgen de leerlingen per pakket zo’n 900 woorden aangeleerd.

30 Seconds Woordenschat

Naast het speelbord en de kaartjes heb je ook de dobbelsteen nodig (met alleen de getallen 0, 1 en 2), per duo of team een pion en een zandloper of timer. Dit kun je gewoon allemaal gebruiken uit het oorspronkelijke spel. Het is de bedoeling dat de zandloper of timer 30 seconden aftikt (maar langer kan natuurlijk ook). Mocht je de lesmethode Estafette hebben, daar zitten mooie zandlopers bij, waarmee je in tijd kunt variëren.

 

Spelbeschrijving

Voor mensen die nog niet weten hoe 30 Seconds werkt, leggen we graag uit hoe dit spel werkt. Er kunnen meerdere teams (maximaal 4) actief zijn aan één bord. Om de beurt gooien de teams met de dobbelsteen. Daarna pakt speler 1 een kaartje (wat speler 2 niet mag zien) en omschrijft de woorden zonder het woord te noemen. Ondertussen loopt de zandloper. Ook een vertaling van het woord of “rijmt op” zijn niet toegestaan. Als de zandloper klaar is, is de beurt voorbij. Het kaartje gaat onderop de stapel. Het aantal goed gegeven antwoorden is het aantal punten dat opgeschoven mag worden op het speelbord, met aftrek van de gegooide ogen (zie Dobbelsteen). Het volgende team is nu aan de beurt.

Het doel is om als eerste de andere kant van het speelbord te bereiken.

 

Dobbelsteen

Wanneer je 0 gooit, betekent dit dat er van de goed gegeven antwoorden 0 stappen worden afgetrokken. Gooi je 2, dan worden er 2 punten van het goede antwoord afgetrokken. In dat geval mag je dus 2 stappen minder op het speelbord zetten. In de praktijk ziet dat er als volgt uit:

Esther en Jochem zijn een team. Esther gooit 2. Jochem draait een kaartje om en het lukt Esther om 4 woorden te raden. Zij mogen eigenlijk 4 stappen vooruit, maar omdat Esther 2  gooiden, gaan daar 2 stappen vanaf.

Dit is een stap die volgens de officiële regels geldt, maar kun je bij de Woordenschatversie natuurlijk achterwege laten. 5 goede antwoorden is dan gewoon 5 stappen vooruit.

 

Zandloper

Een zandloper van 30 seconden zou ideaal zijn, maar een andere vorm van timen kan natuurlijk ook. Zeker in het begin kan er nog voor gekozen worden om geen 30 seconden,  maar een minuut aan te houden. Het zal even wennen zijn.

 

Materialen

De onderstaande materialen zijn direct van de website te downloaden:

Voor een langere levensduur wordt geadviseerd om de kaartjes te lamineren.

 

Woordenschat oefenen met 30 Seconds

Voor alle leerkrachten en ouders die zoeken naar een manier om eindeloos die resultaten voor woordenschat eens op te vijzelen, kan het spel 30 Seconds Woordenschat de uitkomst zijn. Spelenderwijs met woordbetekenissen bezig zijn en ruim 900 nieuwe woorden per set aanleren. We horen of zien graag terug hoe jij dit in de praktijk inzet. Vind je dit leuk? Deel dan dit spel op Facebook, Pinterest en andere sociale media!

3 Comments

  1. M.spaans augustus 16, 2018
    • Paul Bergman augustus 23, 2018
  2. Jolande juni 14, 2020

Reageer!