Taal | Taal oefenen

Taal is een breed begrip op school. Onder het vak taal vallen namelijk taal, spelling en grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Deze vakken komen terug op alle Cito-toetsen en spelen dus een belangrijke rol richting het voortgezet onderwijs. Het oefenen van taalvaardigheden wordt dan ook veel gedaan.

We hebben om die reden een artikel geschreven over het oefenen van taalvaardigheden bij uw kind, waarin het verschil tussen de verschillende vakken duidelijk wordt uitgelegd. Ook geven we tips en handreikingen om met uw kind te oefenen voor deze verschillende vakken.

Taal op de Cito-toets en Entreetoets

Het vak taal is op de Cito- en Entreetoets een apart geval. Het bevat namelijk meerdere vakken dan je zo op het eerste gezicht zou vermoeden. Onder taal vallen:

  • woordenschat
  • begrijpend lezen
  • schrijven

Woordenschat

Kinderen in groep 8 dienen een bepaalde woordenschat aangemeten te hebben. Niet alleen kennen ze de betekenis of betekenissen van duizenden woorden, ook zijn ze in staat om de betekenis van woorden te vinden in een stuk tekst. Bijvoorbeeld door een stuk terug te lezen, door te kijken naar woorden die lijken op het woord of door goed naar afbeeldingen en bijschriften te kijken. Ze halen de betekenis van die woorden dus gewoon uit de tekst, waarmee overlap is naar begrijpend lezen.

Begrijpend lezen

Wat betreft begrijpend lezen gaan de kinderen lange stukken tekst lezen om daarover gerichte vragen te beantwoorden. Maar dat is niet het enige. Er wordt ook gevraagd naar de hoofdgedachte van de tekst. Wat is het doel van de schrijver? Wil hij de lezer plezieren en amuseren of geeft hij instructie of probeert hij iemand te overtuigen. De doelen moet een leerling uit een tekst kunnen filteren en kunnen omschrijven. Tevens wordt van de leerling verwacht dat hij verwijswoorden kan vinden en kan aangeven op wie die van toepassing zijn. Zoals in de zin ‘Peter liep naar de muurkast. Daar haalde hij een envelop uit.’ De vraag die over dit stukje gesteld kan worden is: ‘Naar wie verwijst ‘hij’ in regel 2?’.

Schrijven

Op de Entreetoets en de Cito-toets wordt het handschrift van kinderen niet getoetst. Dat is, logisch, wat veel ouders wel denken als ze zien dat schrijven een vak is. Het gaat hier eerder om stellen, zoals dat vroeger gebeurde. De leerling kruipt in de huid van een schrijver en helpt deze een brief, een verhaal of een instructie te schrijven. De leerling vult open plaatsen in, zet woorden en zinnen in de juiste volgorde en zoekt naar alternatieve woorden (waarmee dus ook weer aan woordenschat gewerkt wordt).

Diverse vakken

Hoewel de vakken overlap vertonen, zoals er bij schrijven naar synoniemen wordt gevraagd en er bij woordenschat ook en beroep gedaan wordt op begrijpend lezen, zijn deze onderdelen doorgaans wel gescheiden. Op de Entreetoets worden ze als aparte vakken genoemd, op de Cito-toets wordt dit kenbaar gemaakt met een korte inleiding. Wanneer een van deze vakken nog problemen oplevert, is het handig om te oefenen. Met ons unieke materiaal kunt u zowel voor de Entreetoets als voor de Cito-toets oefenen. Tevens zijn er zes extra oefenboeken toegevoegd als bonus, waarvan twee voor taal. Ook hier spelen woordenschat, begrijpend lezen en schrijven een rol.

Reageer!