Oefenen met rekenen, taal, spelling en studievaardigheden

studievaardigheden oefenen, rekenen oefenen, taal oefenen en meer

Op het verzoek van veel bezoekers zijn de extra oefenboeken, die normaal zijn inbegrepen bij de oefenpakketten Entreetoets Oefenen Groep 7 en Cito-toets Oefenen Groep 8, nu ook los te verkrijgen. In onze uitgebreide webshop kunt u deze producten eenvoudig en snel bestellen. Vervolgens kunt u direct aan de slag.

Uitgebreid oefenen

Het is de bedoeling dat u uitgebreid kunt oefenen met ons materiaal, ook als u het materiaal voor de Entreetoets en Cito-toets niet wilt gebruiken. De boekjes voor rekenen, taal en studievaardigheden zijn dan ook los te verkrijgen. Onze oefenboeken zijn met veel zorg en de grootst mogelijke professionaliteit ontwikkeld, in samenwerking met experts uit het onderwijs. U weet dus zeker dat u kwaliteit in huis haalt.

Waarom oefenen?

De Entreetoets en de Eindtoets in groep 7 en 8 vragen veel van de vaardigheden die uw kind tijdens zijn of haar schoolloopbaan bijgebracht heeft gekregen. Op het gebied van rekenen, taal en studievaardigheden zijn namelijk kerndoelen vastgesteld door de regering. Die kerndoelen moeten leerlingen aan het einde van de basisschool beheersen. De kerndoelen spitsen zich toe op allerlei vakken en deelgebieden, zoals woordenschat, begrijpend lezen, rekenen met procenten, rekenen met breuken, rekenen met tijd en geld, correcte Nederlandse spelling en grammatica enzovoorts.
Omdat de Entreetoets en de Eindtoets deze punten toetsen, is het goed om ze te oefenen. Zo weten zowel uw kind als u wat er van hem of haar wordt verwacht en kunnen de laatste vaardigheden nog eens worden doorgenomen.

Rekenen oefenen

Op het gebied van rekenen hebben wij twee oefenboeken uitgebracht. In het oefenboek ‘Rekenen Oefenen deel 1’ staan diverse rekenvaardigheden uit groep 7 en 8 centraal, zoals:

  • rekenen met tijd en geld;
  • optellen en aftrekken van getallen;
  • vermenigvuldigen en delen;
  • rekenen met maten en gewichten;
  • rekenen met kommagetallen, breuken en procenten.

In het oefenboek ‘Procenten Oefenen’ is volop aandacht voor rekenen met procenten. In 10 lessen wordt uw kind meegenomen in de wereld van procenten berekenen. In beide boeken zijn uitgebreide uitlegblokken opgenomen. Een impressie van beide oefenboeken vindt u hieronder.

rekenen oefenen
procenten oefenen
rekenen oefenen
 

Taal en spelling oefenen

Taal is erg breed. Oefenen met begrijpend lezen en woordenschat oefenen is dan ook mogelijk in de twee oefenboeken ‘Taal en Spelling Oefenen’. Er is volop aandacht voor uitleg, zoals:

Aan de hand van teksten kunnen kinderen oefenen met begrijpend lezen. Ook aan de betekenis van woorden (woordenschat) wordt aandacht geschonken. Een idee van deze oefenboeken krijgt u hieronder.

taal en spelling oefenen
woordenschat oefenen
begrijpend lezen oefenen
  

Studievaardigheden oefenen

Veel kinderen vallen uit op studievaardigheden. Misschien dat het verzoek om de boeken studievaardigheden los verkrijgbaar te maken daarom wel zo veelvuldig werd ingediend. Aan de hand van kaartlezen, alfabetiseren, grafieken, tabellen en schema’s oefent uw kind met de belangrijkste vaardigheden op het gebied van studievaardigheden en informatieverwerking.
Hieronder krijgt u een idee van de oefenboeken ‘Studievaardigheden Oefenen’ deel 1 en deel 2.

oefenen met studievaardigheden
studievaardigheden oefenen
studievaardigheden oefenen
  

Webshop

Wilt u bovenstaande producten bestellen? Bezoek dan direct onze webshops. Klik hieronder om door te gaan.

entreetoets oefenen
cito-toets oefenen
cito-toets en entreetoets oefenen
  

Reageer!