10 Veelgestelde Vragen Over de Cito-toets

De Cito-toets vormt al jaren een vast moment in groepen 8 van het basisonderwijs. De Cito is van belang voor het middelbaar onderwijs, daar een school haar advies voor de brugklas doorgaans baseert op de score van de gemaakte Cito-toets. Dat deze Eindtoets zo belangrijk is, is ook ouders niet onopgemerkt gebleven. Zij stellen veel vragen over de toets. De meest voorkomende vragen hebben we voor je verzameld en staan hieronder duidelijk uitgelegd. Voor een kort overzicht kun je het beste onderstaande poster overnemen.
Veelgestelde vragen cito

Wat is de Cito-toets?

Het Bureau Cito (Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling) is rond de jaren ’60 ontstaan. Adriaan de Groot, een psycholoog, maakte een studiereis naar de Educational Testing Service, een instituut dat zich richtte op het vastleggen en meten van prestaties rond het leren van kinderen. De Groot wilde dit idee doorvoeren in Nederland en bedacht een test met meerkeuzevragen. In de loop der jaren is de Cito-toets, zoals deze in de volksmond al snel is gaan heten, uitgegroeid tot hét meetmiddel van basisscholen met betrekking tot het vervolgonderwijs. Maar de Cito-toets bestaat niet alleen uit de Cito Eindtoets in groep 8. Gedurende alle jaren op de basisschool maken kinderen zogenaamde Cito-toetsen op het gebied van lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en woordenschat.

Hoe moet ik de uitslag van de Cito-toets lezen?

De uitslag van de Cito-toets is binnen. Voor veel ouders roept dat alleen maar meer vragen op. Want waarom staat er een getal van in de 500 en niet gewoon een cijfer? En wat kan die uitslag zeggen over het niveau voortgezet onderwijs. Over de uitslag van de Cito hebben we een uitgebreid artikel geschreven.

Wat is het schooladvies van de leerkracht in groep 8?

De leerkracht in groep 8 adviseert ouders en leerlingen voor het vervolgonderwijs. Dat betekent dat de leerkracht een niveau adviseert, zoals vmbo, havo of vwo. Dit advies is het schooladvies. Natuurlijk doet de leerkracht dat niet in zijn eentje. De directeur, de intern begeleider en vaak ook de leerkracht van groep 7 sluiten bij dit advies aan. Zodra het advies rond is, gaat het naar de ouders. Het advies wordt vooral gebaseerd op de Cito-resultaten door de jaren heen, de Entreetoets (die vaak in groep 7 wordt afgenomen) en de werkhouding van het kind. Zo kan een leerkracht aan bijvoorbeeld de huiswerkattitude bepalen of een leerling geschikt is voor de havo of toch beter de praktische kant van het vmbo op kan gaan.

Is de Cito-toets verplicht?

Sinds 2015 is een centrale eindtoets verplicht. Er is nog wel eens wat verwarring over, want dat hoeft niet perse de Cito-toets te zijn. Er zijn meerdere eindtoetsen, al is de Cito wel de meest gebruikte.

Mijn kind heeft laag gescoord. Kan hij dan nog naar een hoger niveau?

Normaal wordt een advies gegeven aan de hand van het leerlingvolgsysteem (dus de eerder afgenomen Cito-toetsen), de Entreetoets, de werkhouding van het kind en de Cito-toets. Als een kind een advies krijgt is dit doorgaans iets dat hij altijd heeft laten zien. Natuurlijk kunnen ouders proberen het kind hoger aan te melden dan het gegeven schooladvies, maar de ervaring leert dat middelbare scholen hier vaker niet mee akkoord gaan dan wel.

Hoe bereid ik mijn kind voor op de Cito-toets?

De Cito-toets is een belangrijk moment voor kinderen in groep 8. Een goede voorbereiding kan dus heel veel helpen. Wat kunt u doen om uw kind optimaal voor te bereiden op de Cito-toets? Een aantal tips:

  • laat weten dat het maar een toets is;
  • doe voldoende ontspannende dingen tussen de toets door;
  • oefen met uw kind als dat stress weg kan nemen;
  • oefen met uw kind om vaardigheden nog eens te oefenen;
  • verleg de aandacht van uw kind ook naar andere dingen.

Wat doen middelbare scholen met de Cito-score?

De middelbare school heeft geen idee wie een kind is dat net op school komt. Ze gebruiken dan ook de score van de Cito om het niveau te bepalen. Vervolgens gaat de middelbare school uit van toetsen die daar worden gemaakt om het niveau eventueel bij te stellen. Mocht u dus van mening zijn dat uw kind een lager advies heeft gekregen dan hij of zij aan kan, dan zou het kunnen dat de middelbare school na een paar maanden toch besluit uw kind hoger te plaatsen.

Waarom zijn er twee varianten van de Cito-toets?

Sinds 2013 zijn er twee niveaus voor de Cito-toets. Een niveau is voor kinderen die zeer waarschijnlijk vmbo-tl of hoger uit gaan stromen en een ander niveau is voor kinderen die lager uitstromen. De vragen zijn op dat niveau aangepast. Het niveau dat het kind tijdens de toets krijgt wil overigens niet zeggen dat het niveau al zeker is. Een kind dat de toets voor vmbo-bbl en kbl maakt kan alsnog naar de havo als hem dit advies gegeven wordt.

Is de Cito-toets oefenen aan te raden?

Op social media en op internet gaan er veel verhalen de ronde over oefenen. Er zijn voor- en tegenstanders, maar de meeste ouders oefenen vooral met hun kind als ze denken dat dit zinvol is. Kinderen vinden het vaak zelf ook fijn om te oefenen, omdat ze zo de stof leren kennen en ook aan de setting van de Cito-toets leren wenen. De typische vraagstelling bijvoorbeeld, zal zo geen probleem meer zijn. Goed oefenen betekent oefenen met goed oefenmateriaal.

Kan de Cito worden herkanst?

Het is niet gebruikelijk dat de Cito-toets wordt herkanst. Wanneer een kind de toets onverhoopt niet kan maken, wordt door de school een passend alternatief voorgesteld.

Reageer!