Tegenwoordig worden de staartdelingen inzichtelijker gemaakt. Veel ouders lopen hier tegenaan en vinden ze helemaal niet inzichtelijk. Een staartdeling oplossen gebeurt tegenwoordig aan de hand van kolomsgewijs rekenen. Er wordt gekeken welke verhoudingen er mogelijk zijn en wat de verhoudingen zijn tussen het getal waardoor je moet delen en het hoofdgetal. We laten het zien aan de hand van de som 768 : 16 =

 

Staartdeling zonder rest

De staartdeling wordt uitgetekend.

Hoe kun je een staartdeling oplossen 1

Er wordt nu eerst gekeken hoe vaak 16 in 768 zou kunnen passen. Dat is in ieder geval 10 keer, want 10 x 16 is 160. Als er doorgeteld wordt, kom je uit bij 40, want 50 x 16 is met 800 teveel.

40 x 16 = 640.

Hoe kun je een staartdeling oplossen

640 wordt van 768 afgetrokken en er blijft 128 over. Weer wordt gekeken hoe vaak 16 daarin past. 10 keer is teveel (want dat is 160), dus 5 is een veilige tussenoplossing.

Hoe kun je een staartdeling oplossen

Er blijft 48 over. Dat is nog precies 3 x 16. De som kan dus uitgerekend worden. De getallen rechts van de lijn worden opgeteld en vormen het antwoord.

Hoe kun je een staartdeling oplossen

In dit voorbeeld zijn stappen gekozen van 40, 5 en 3. Dat kan per leerling verschillen. Als een leerling voorzichtig is, kan het gerust enkele keren 10 x 16 = 160 uitrekenen. Snelle leerlingen zien misschien al direct dat er na 40 x 16, nog 8 x 16 overblijft.

Lees ook over hoe je een staartdeling met rest oplost.

 

Hoe los je een staartdeling op met rest?

Lees eerst hoe je een staartdeling oplost, om te begrijpen hoe je een staartdeling oplost. Op een gegeven moment kun je niet meer verder. Zoals op onderstaande afbeelding te zien is.

Hoe kun je een staartdeling oplossen

Er is 48 keer 16 gedaan en er blijft 4 over. Nog een keer 16 is geen optie. Wat gebeurt er dan? Eerst wordt het getal voor de komma genoteerd. Daarna wordt de komma gezet en het restant x 10 gedaan.

Hoe kun je een staartdeling oplossen

De som loopt weer vast. De 2 wordt genoteerd en is het eerste getal achter de komma. Er zijn nu twee opties:

  1. Je ziet dat 8 de helft van 16 is en weet dus dat je 0,05 x 16 kan doen om bij 0,8 uit te komen.
  2. Je rekent door volgens de staartdeling.

We rekenen door.

Er komt weer een 0 achter de 8 te staan en er wordt gekeken hoe vaak 16 in de 80 past. Dat is 5 keer. De som komt nu uit.

Hoe kun je een staartdeling oplossen

Vaak komt een som uit na 2 cijfers achter de komma. Is dat niet het geval? Dan zullen veel rekenmethodes hebben aangeleerd om af te ronden tot twee cijfers achter de komma.

Boek Deelsommen Oefenen

Oefenen met deelsommen

Delen is een complexe vaardigheid. Veel kinderen hebben er moeite mee. Omdat ouders vaak een andere manier hebben geleerd dan op school wordt aangeleerd, gaat het vaak mis. Kinderen halen beide manieren door elkaar en raken gefrustreerd. Op verzoek van ouders ontwikkelde Bureau Bijles een oefenboek speciaal voor het delen. Hierin komt alles aan bod: de “nieuwe” manier van delen, de oude staartdeling en de hapjesmethode. Dit boek bereidt kinderen goed voor op het rekenen met deelsommen, maar helpt ook om achterstanden in te halen.

Deelsommen Oefenen
€ 17
Uitgebreid digitaal oefenboekje voor deelsommen
Uitleg van de "hapjesmethode"
Aandacht voor cijferend delen met staartdeling
Veel herhaling
Afwisseling in oefeningen
Direct beginnen!